Hopp til innhold

Wara: – Jeg mener hun ikke står bak

OSLO TINGRETT (NRK): Aktor mener tidligere justisminister Tor Mikkel Wara aldri kategorisk har avvist at samboeren kunne stå bak truslene, mens Wara svarer det ville vært ren spekulasjon. Det ble flere ganger ampert i retten.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara vitner torsdag i saken mot samboeren Laila Bertheussen.

VITNER: Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara vitner torsdag i saken mot samboeren Laila Bertheussen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Wara har fulgt saken både i rettssalen og på videolink den siste uken. Torsdag morgen tok den tidligere justisministeren plass i vitneboksen.

Samboeren Laila Bertheussen står tiltalt for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Hun har så langt nektet straffskyld.

Da aktor startet utspørringen, gikk han rett på sakens kjerne.

– Da Bertheussen ble pågrepet 14. mars, hva var din reaksjon på det?

– Pågripelsen kom som et sjokk, en stor overraskelse, svarte Wara.

FULGTE WARAS FORKLARING: NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

Mener han ikke kan spekulere

Trodde du hun stå bak en, flere eller alle hendelsene i tiltalen?

– Jeg trodde ikke hun sto bak noen av hendelsene, svarte Wara.

Deretter gikk aktor over til flere avhør av Wara, der han blant annet hadde svart at det var «usannsynlig» at Bertheussen sto bak.

– Jeg har aldri opplevd at du kategorisk slår fast at hun ikke står bak? mente aktor.

– Jeg mener hun ikke står bak. Men om jeg er i Liverpool og det skjer noe i Oslo, så kan jeg ikke kategorisk si at det ikke har skjedd noe. Det er en del av vitneansvaret å ikke spekulere, svarte Wara.

Senere kommer medaktor Marit Formo tilbake til dette, og viser til noe Wara har sagt i avhør om bilbrannen 10. mars.

Han hadde blitt spurt «om han kunne se noe som kunne forklare at Bertheussen hadde påtent bilen, om hun hadde gjort det».

– Du sa at dersom hun har gjort dette, må hun ha vært i villfarelse? sa Formo.

Wara svarte at det kanskje var dumt å bli med på spekulasjonen, men at han ikke mener noe annet nå.

– Se bort fra hva du har sagt i avhør, hva er dine tanker, kan hun ha stått bak dette? spurte Formo.

– Nei.

Les hele gjengivelsen av Waras forklaring her

Tor Mikkel Wara vitner. Samboer Laila Berthuessen følger med i retten

FORKLARER SEG: Wara står i vitneboksen, mens samboer Laila Bertheussen følger saken. Hun står også på grunn av leddgikt.

Foto: ESTHER MARIA BJØRNEBOE / NRK

Mange trusler

Fra desember 2018 til mars 2019 ble Wara utsatt for en rekke trusselhendelser, blant annet hærverk på bilen sin, branntilløp på eiendommen og truende brev i postkassa.

PST mener at det er Waras egen samboer som står bak alle truslene, og rettssaken mot henne går nå i Oslo tingrett.

Wara ble stilt en rekke spørsmål om hendelsene han var utsatt for og om hvordan han og familien oppfattet sin egen sikkerhet i etterkant av truslene. Han sa at han ikke oppfattet truslene som et personlig angrep.

– Som justisminister visste jeg ikke hva annet jeg skulle si enn at det var et angrep på demokratiet. Jeg kunne ikke si at det var et angrep på et rasistisk nettverk. Jeg følte ikke at det var et personlig angrep, men et angrep på de politiske prosessene som stod bak Frps politikk, sa Wara i retten.

Bilen til Tor Mikkel Wara og samboer Laila Bertheussen ved huset på Røa i Oslo

HÆRVERK: Dette var den første av flere trusselhendelser. Bilen ble tagget på natt til 6. desember 2018.

Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

I tillegg til å være tiltaltes samboer, er Wara også fornærmet i saken.

Han har derfor kunnet følge rettssaken fra første dag. Vitner kan normalt sett ikke høre på andres forklaringer før de selv vitner.

Nære familiemedlemmer er ikke forpliktet til å gi forklaring, men Wara forklarte seg til politiet etter at Bertheussen ble siktet.

Bertheussen har hittil forklart seg om to av sju trusselhendelser.

– En elendig teaterforestilling

Påtalemyndigheten mener Bertheussen har iscenesatt truslene for at personene bak teaterstykket Ways of seeing eller deres sympatisører skulle få skylden.

Ett av spørsmålene aktor Ranke ville ha svar på, var hvordan han oppfattet teaterstykket «Ways of seeing».

Wara beskrev stykket som «latterlig»

– Men når man skriver på hjemmesiden «vi ser dere gjennom vinduene», «purketryner», og så videre. Da kan man reflektere over hvem disse menneskene er. Men deler av det, også det på Dagsnytt 18, var en kynisk PR-strategi. Jeg mente det var galt, men ville ikke gi det oppmerksomhet.

I etterkant av forestillingen skrev Bertheussen en kronikk som var på trykk i avisen VG.

Wara innrømmet at han var uenig i at samboeren ville ta til motmæle mot teaterstykket, og mente dette bare ville gi forestillingen ekstra PR.

– Det hun skrev i kronikken var riktig, men jeg mente det ga det unødig PR. Det er en elendig teaterforestilling, som ikke mange hadde orket å se, mente Wara,

Han beskrev kronikken som en «adekvat og godt demokratisk virkemiddel for å få frem sitt syn».

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett torsdag.

FØLGER SAKEN: Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett torsdag. Lund har en rolle i teaterstykket «Ways of seeing».

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Mentalt press

I tidligere avhør som ble lest opp i retten, kommer det fram at Wara har forklart at han så en sammenheng mellom sinnsstemningen til samboeren sin og teaterstykket.

Han forklarte at trusselhendelsene påførte henne et mentalt press.

Wara sa i retten at Bertheussen er mye hjemme på grunn av sykdom. Det at noen i teaterstykket sa de hadde vært i buskene rundt huset, gjorde henne urolig, forklarte Wara.

I retten torsdag gjentok Wara at han så en sammenheng mellom stykket på Black Box-teateret og trusselhendelsene.

– Det var vanskelig å ikke se at det var en rekkefølge. To av brevene peker på forestillingen, og at hun leverte en anmeldelse. Selvfølgelig så jeg det i sammenheng, sier Wara.

Boret i tidspunkt ved hærverket

Aktoratet mener Bertheussen har tilpasset forklaringen sin etter hvert som hun har fått opplysninger i saken, deriblant digitale spor som nettaktivitet og en app som viser hennes bevegelser.

De mener hun i avhør først sa hun våknet i 2-tiden, men at hun i retten justerte det til 04-tiden.

Wara har sagt at han våknet av en lyd, før han gikk og la seg igjen

– Jeg våknet av meg selv av en lyd. Jeg står opp for å sjekke hva lyden er, og går og legger meg igjen. Det kan ikke ta mange minuttene. Dette er et spørsmål som har gått igjen. I desember-avhøret sa jeg 2-3-tiden. Men jeg sa også at jeg ikke visste. Senere sier jeg bare at det var en slags følelse av at jeg hadde sovet noen timer. Så for alle praktiske formål visste jeg ikke. Jeg sovnet før jeg våknet, og etter at jeg hadde vært oppe. Men det var ren spekulasjon, sa Wara i retten.

– Jeg husket feil klokkeslett

Ranke spør om det var en «hunch» på tidsrommet 02.00-02.30.

– Jeg vi si minimum, fordi jeg følte jeg hadde sovet et par timer, svarte Wara.

Wara sier at han våknet av en lyd i huset. På dette tidspunktet skal samboeren ha ligget ved siden av ham i sengen, mener han.

– Den eneste grunnen til at jeg går ned og sjekker, er fordi hun ligger ved siden av meg i sengen. Da skal det ikke være lyder i huset, sa Wara.

Politiet boret i og Wara var sikker på at hun var der eller ikke, eller om at Wara kan ha trodd at hun var der uten å se henne.

Aktors poeng er at samboerens telefon var i fysisk bevegelse den natta det ble utført skadeverk på bilen til paret.

– Jeg kan ikke ha noen forklaring på det. Det tyder på at klokkeslettet er feil, at jeg husket feil klokkeslett, i og med at hun var i sengen, sa Wara.

– La oss si det sånn: Det kommer en lyd, jeg står opp, det tar et minutt. Jeg gjør ikke noe forsøk på å våkne ordentlig, jeg sovnet igjen med en gang. Det var ingen mystiske ting med den natten, jeg tenkte det var noe katta gjorde. Det er ikke sikkert det hadde noe med hendelsen å gjøre engang, sa han.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett.

REAGERTE: Tor Mikkel Wara var flere ganger kritisk til aktors spørsmål. Han beskyldte også PST for lekkasjer i saken.

Foto: Jil Yngland / NTB

Ampert

Det ble flere ganger ampert mellom Wara og aktor. Wara anklaget også PST for lekkasjer i saken. (Les mer om det i direktereferatet).

Aktor gravde blant annet i hvilke printere de hadde i huset, og hva Bertheussen hadde forklart i avhør. Wara sa han ikke har oversikt over alle printerne i huset.

Wara sa i retten han ble bedt om å spekulere i hva som har skjedd, og at han reagerte på at han ikke ble bedt om å snakke om konkrete fakta i saken.

Aktor ville vite hva Wara hadde snakket med Bertheussen om. Det reagerte Wara kraftig på.

Wara gestikulerte mens han snakket, og var tydelig oppgitt over spørsmålene aktor stilte og hvordan Bertheussen ble behandlet i avhør.

– Jeg syntes vel egentlig at avhører var utidig. Det skjer en ekstrem situasjon når hun blir pågrepet, og det er en stor psykisk belastning. Hva vi snakker om i den krisesituasjonen mener jeg vi må holde for oss selv.

– Det å skulle ha innsyn i private samtaler etter hendelsen er utidig. Det er også utidig å bli bedt om å spekulere i ting jeg ikke vet. Jeg syntes det var en merkelig måte å gjøre det på, og prøvde å sette ned foten. Jeg ville bare svare på fakta i saken.

– Jeg går ikke inn i de samtalene. Det er et prinsipp. Jeg må få være en støttende partner i en kriselignende situasjon, også med ting hun har snakket med Elden om. Det har ikke dere noe med. Jeg vil ikke snakke om det vi har snakket om i etterkant. Det sa jeg også i avhøret, så det kan ikke være noen overraskelse for deg, sa Wara.

Laila Bertheussen

Laila Bertheussen er tiltalt for en rekke forhold som til sammen har en strafferamme på 16 års fengsel.

Foto: PRIVAT

Spurt om påstander i brev til media og forsvarer

I flere brev etter siktelsen påstår noen at det er andre som står bak.

Der er det detaljerte beskrivelser av en angivelig gruppe gjerningspersoner som har avlyttet huset og stjålet gjenstander.

Wara sier han ikke har hatt mistanke om det. Ranke spør om Bertheussen har hatt en slik mistanke.

– Hun har hatt den følelsen flere ganger, mener jeg. Hun er hjemme, så hun vet hvor alt ligger. Jeg er på jobb, og kommer hjem og må spørre for å finne ting. Om det var folk i huset, er det mer naturlig at hun hadde oppdaget det. Jeg mener hun kan ha sagt at hun hadde den følelsen, at det hadde vært folk der, men jeg husker ikke når, sa Wara.

Han ønsket ikke å spekulere i om gruppen som hevder de står bak eksisterer.

Aktor: – Tiltalen bygger ikke på Waras forklaring

Wara har ikke sagt noe til pressen etter at han gikk av som justisminister 28. mars 2019.

Da hadde han vært permittert siden samboeren ble siktet to uker tidligere.

Aktor Frederik Ranke sier til NRK at man registrerer at Tor Mikkel Wara mener samboeren ikke kan være skyldig.

– Tiltalen er ikke bygget på hans forklaring. Vi kommer tilbake til vår vurdering av hans forklaring i vår prosedyre. Vi merket jo oss at han som tidligere justisminister ikke ville svare på om det var uklokt av henne å lekke bilder fra etterforskningens initialfase til pressen.

– Hvordan tolker du det han sier om det han oppfattet første natta?

– Der sier han at han mener hun var i sengen da han våknet, men at han ikke tror at han så henne.

– Hvordan tolker du det?

– Jeg tolker det dithen at han ikke vet om han så henne, men likevel er sikker på at hun var i sengen, svarer Ranke.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

AKTUELT NÅ