Wara: – Jeg mener hun ikke står bak

OSLO TINGRETT (NRK): Aktor mener tidligere justisminister Tor Mikkel Wara aldri kategorisk har avvist at samboeren kunne stå bak truslene, mens Wara svarer det ville vært ren spekulasjon. Det ble flere ganger ampert i retten.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara vitner torsdag i saken mot samboeren Laila Bertheussen.

VITNER: Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara vitner torsdag i saken mot samboeren Laila Bertheussen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Wara har fulgt saken både i rettssalen og på videolink den siste uken. Torsdag morgen tok den tidligere justisministeren plass i vitneboksen.

Samboeren Laila Bertheussen står tiltalt for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Hun har så langt nektet straffskyld.

Da aktor startet utspørringen, gikk han rett på sakens kjerne.

– Da Bertheussen ble pågrepet 14. mars, hva var din reaksjon på det?

– Pågripelsen kom som et sjokk, en stor overraskelse, svarte Wara.

FULGTE WARAS FORKLARING: NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

Mener han ikke kan spekulere

Trodde du hun stå bak en, flere eller alle hendelsene i tiltalen?

– Jeg trodde ikke hun sto bak noen av hendelsene, svarte Wara.

Deretter gikk aktor over til flere avhør av Wara, der han blant annet hadde svart at det var «usannsynlig» at Bertheussen sto bak.

– Jeg har aldri opplevd at du kategorisk slår fast at hun ikke står bak? mente aktor.

– Jeg mener hun ikke står bak. Men om jeg er i Liverpool og det skjer noe i Oslo, så kan jeg ikke kategorisk si at det ikke har skjedd noe. Det er en del av vitneansvaret å ikke spekulere, svarte Wara.

Senere kommer medaktor Marit Formo tilbake til dette, og viser til noe Wara har sagt i avhør om bilbrannen 10. mars.

Han hadde blitt spurt «om han kunne se noe som kunne forklare at Bertheussen hadde påtent bilen, om hun hadde gjort det».

– Du sa at dersom hun har gjort dette, må hun ha vært i villfarelse? sa Formo.

Wara svarte at det kanskje var dumt å bli med på spekulasjonen, men at han ikke mener noe annet nå.

– Se bort fra hva du har sagt i avhør, hva er dine tanker, kan hun ha stått bak dette? spurte Formo.

– Nei.

Les hele gjengivelsen av Waras forklaring her

Tor Mikkel Wara vitner. Samboer Laila Berthuessen følger med i retten

FORKLARER SEG: Wara står i vitneboksen, mens samboer Laila Bertheussen følger saken. Hun står også på grunn av leddgikt.

Foto: ESTHER MARIA BJØRNEBOE / NRK

Mange trusler

Fra desember 2018 til mars 2019 ble Wara utsatt for en rekke trusselhendelser, blant annet hærverk på bilen sin, branntilløp på eiendommen og truende brev i postkassa.

PST mener at det er Waras egen samboer som står bak alle truslene, og rettssaken mot henne går nå i Oslo tingrett.

Wara ble stilt en rekke spørsmål om hendelsene han var utsatt for og om hvordan han og familien oppfattet sin egen sikkerhet i etterkant av truslene. Han sa at han ikke oppfattet truslene som et personlig angrep.

– Som justisminister visste jeg ikke hva annet jeg skulle si enn at det var et angrep på demokratiet. Jeg kunne ikke si at det var et angrep på et rasistisk nettverk. Jeg følte ikke at det var et personlig angrep, men et angrep på de politiske prosessene som stod bak Frps politikk, sa Wara i retten.

Bilen til Tor Mikkel Wara og samboer Laila Bertheussen ved huset på Røa i Oslo

HÆRVERK: Dette var den første av flere trusselhendelser. Bilen ble tagget på natt til 6. desember 2018.

Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

I tillegg til å være tiltaltes samboer, er Wara også fornærmet i saken.

Han har derfor kunnet følge rettssaken fra første dag. Vitner kan normalt sett ikke høre på andres forklaringer før de selv vitner.

Nære familiemedlemmer er ikke forpliktet til å gi forklaring, men Wara forklarte seg til politiet etter at Bertheussen ble siktet.

Bertheussen har hittil forklart seg om to av sju trusselhendelser.

– En elendig teaterforestilling

Påtalemyndigheten mener Bertheussen har iscenesatt truslene for at personene bak teaterstykket Ways of seeing eller deres sympatisører skulle få skylden.

Ett av spørsmålene aktor Ranke ville ha svar på, var hvordan han oppfattet teaterstykket «Ways of seeing».

Wara beskrev stykket som «latterlig»

– Men når man skriver på hjemmesiden «vi ser dere gjennom vinduene», «purketryner», og så videre. Da kan man reflektere over hvem disse menneskene er. Men deler av det, også det på Dagsnytt 18, var en kynisk PR-strategi. Jeg mente det var galt, men ville ikke gi det oppmerksomhet.

I etterkant av forestillingen skrev Bertheussen en kronikk som var på trykk i avisen VG.

Wara innrømmet at han var uenig i at samboeren ville ta til motmæle mot teaterstykket, og mente dette bare ville gi forestillingen ekstra PR.

– Det hun skrev i kronikken var riktig, men jeg mente det ga det unødig PR. Det er en elendig teaterforestilling, som ikke mange hadde orket å se, mente Wara,

Han beskrev kronikken som en «adekvat og godt demokratisk virkemiddel for å få frem sitt syn».

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett torsdag.

FØLGER SAKEN: Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett torsdag. Lund har en rolle i teaterstykket «Ways of seeing».

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Mentalt press

I tidligere avhør som ble lest opp i retten, kommer det fram at Wara har forklart at han så en sammenheng mellom sinnsstemningen til samboeren sin og teaterstykket.

Han forklarte at trusselhendelsene påførte henne et mentalt press.

Wara sa i retten at Bertheussen er mye hjemme på grunn av sykdom. Det at noen i teaterstykket sa de hadde vært i buskene rundt huset, gjorde henne urolig, forklarte Wara.

I retten torsdag gjentok Wara at han så en sammenheng mellom stykket på Black Box-teateret og trusselhendelsene.

– Det var vanskelig å ikke se at det var en rekkefølge. To av brevene peker på forestillingen, og at hun leverte en anmeldelse. Selvfølgelig så jeg det i sammenheng, sier Wara.

Boret i tidspunkt ved hærverket

Aktoratet mener Bertheussen har tilpasset forklaringen sin etter hvert som hun har fått opplysninger i saken, deriblant digitale spor som nettaktivitet og en app som viser hennes bevegelser.

De mener hun i avhør først sa hun våknet i 2-tiden, men at hun i retten justerte det til 04-tiden.

Wara har sagt at han våknet av en lyd, før han gikk og la seg igjen

– Jeg våknet av meg selv av en lyd. Jeg står opp for å sjekke hva lyden er, og går og legger meg igjen. Det kan ikke ta mange minuttene. Dette er et spørsmål som har gått igjen. I desember-avhøret sa jeg 2-3-tiden. Men jeg sa også at jeg ikke visste. Senere sier jeg bare at det var en slags følelse av at jeg hadde sovet noen timer. Så for alle praktiske formål visste jeg ikke. Jeg sovnet før jeg våknet, og etter at jeg hadde vært oppe. Men det var ren spekulasjon, sa Wara i retten.

– Jeg husket feil klokkeslett

Ranke spør om det var en «hunch» på tidsrommet 02.00-02.30.

– Jeg vi si minimum, fordi jeg følte jeg hadde sovet et par timer, svarte Wara.

Wara sier at han våknet av en lyd i huset. På dette tidspunktet skal samboeren ha ligget ved siden av ham i sengen, mener han.

– Den eneste grunnen til at jeg går ned og sjekker, er fordi hun ligger ved siden av meg i sengen. Da skal det ikke være lyder i huset, sa Wara.

Politiet boret i og Wara var sikker på at hun var der eller ikke, eller om at Wara kan ha trodd at hun var der uten å se henne.

Aktors poeng er at samboerens telefon var i fysisk bevegelse den natta det ble utført skadeverk på bilen til paret.

– Jeg kan ikke ha noen forklaring på det. Det tyder på at klokkeslettet er feil, at jeg husket feil klokkeslett, i og med at hun var i sengen, sa Wara.

– La oss si det sånn: Det kommer en lyd, jeg står opp, det tar et minutt. Jeg gjør ikke noe forsøk på å våkne ordentlig, jeg sovnet igjen med en gang. Det var ingen mystiske ting med den natten, jeg tenkte det var noe katta gjorde. Det er ikke sikkert det hadde noe med hendelsen å gjøre engang, sa han.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett.

REAGERTE: Tor Mikkel Wara var flere ganger kritisk til aktors spørsmål. Han beskyldte også PST for lekkasjer i saken.

Foto: Jil Yngland / NTB

Ampert

Det ble flere ganger ampert mellom Wara og aktor. Wara anklaget også PST for lekkasjer i saken. (Les mer om det i direktereferatet).

Aktor gravde blant annet i hvilke printere de hadde i huset, og hva Bertheussen hadde forklart i avhør. Wara sa han ikke har oversikt over alle printerne i huset.

Wara sa i retten han ble bedt om å spekulere i hva som har skjedd, og at han reagerte på at han ikke ble bedt om å snakke om konkrete fakta i saken.

Aktor ville vite hva Wara hadde snakket med Bertheussen om. Det reagerte Wara kraftig på.

Wara gestikulerte mens han snakket, og var tydelig oppgitt over spørsmålene aktor stilte og hvordan Bertheussen ble behandlet i avhør.

– Jeg syntes vel egentlig at avhører var utidig. Det skjer en ekstrem situasjon når hun blir pågrepet, og det er en stor psykisk belastning. Hva vi snakker om i den krisesituasjonen mener jeg vi må holde for oss selv.

– Det å skulle ha innsyn i private samtaler etter hendelsen er utidig. Det er også utidig å bli bedt om å spekulere i ting jeg ikke vet. Jeg syntes det var en merkelig måte å gjøre det på, og prøvde å sette ned foten. Jeg ville bare svare på fakta i saken.

– Jeg går ikke inn i de samtalene. Det er et prinsipp. Jeg må få være en støttende partner i en kriselignende situasjon, også med ting hun har snakket med Elden om. Det har ikke dere noe med. Jeg vil ikke snakke om det vi har snakket om i etterkant. Det sa jeg også i avhøret, så det kan ikke være noen overraskelse for deg, sa Wara.

Laila Bertheussen

Laila Bertheussen er tiltalt for en rekke forhold som til sammen har en strafferamme på 16 års fengsel.

Foto: PRIVAT

Spurt om påstander i brev til media og forsvarer

I flere brev etter siktelsen påstår noen at det er andre som står bak.

Der er det detaljerte beskrivelser av en angivelig gruppe gjerningspersoner som har avlyttet huset og stjålet gjenstander.

Wara sier han ikke har hatt mistanke om det. Ranke spør om Bertheussen har hatt en slik mistanke.

– Hun har hatt den følelsen flere ganger, mener jeg. Hun er hjemme, så hun vet hvor alt ligger. Jeg er på jobb, og kommer hjem og må spørre for å finne ting. Om det var folk i huset, er det mer naturlig at hun hadde oppdaget det. Jeg mener hun kan ha sagt at hun hadde den følelsen, at det hadde vært folk der, men jeg husker ikke når, sa Wara.

Han ønsket ikke å spekulere i om gruppen som hevder de står bak eksisterer.

Aktor: – Tiltalen bygger ikke på Waras forklaring

Wara har ikke sagt noe til pressen etter at han gikk av som justisminister 28. mars 2019.

Da hadde han vært permittert siden samboeren ble siktet to uker tidligere.

Aktor Frederik Ranke sier til NRK at man registrerer at Tor Mikkel Wara mener samboeren ikke kan være skyldig.

– Tiltalen er ikke bygget på hans forklaring. Vi kommer tilbake til vår vurdering av hans forklaring i vår prosedyre. Vi merket jo oss at han som tidligere justisminister ikke ville svare på om det var uklokt av henne å lekke bilder fra etterforskningens initialfase til pressen.

– Hvordan tolker du det han sier om det han oppfattet første natta?

– Der sier han at han mener hun var i sengen da han våknet, men at han ikke tror at han så henne.

– Hvordan tolker du det?

– Jeg tolker det dithen at han ikke vet om han så henne, men likevel er sikker på at hun var i sengen, svarer Ranke.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

 • 21. november 2018
  Premiere på Ways of Seeing

  Teaterstykket Ways of Seeing har premiere på Black Box teater i Oslo. Teateret skriver om stykket at skaperne har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». I stykket vises fasaden til huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Bertheussen. Det vises også video av det som hevdes å være huset til Frp-ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde (daværende samfunssikkerhetsminister) og Christian Tybring-Gjedde. Sistnevnte skriver på Facebook dagen etter at teateret «legitimerer sitt hat mot nordmenn» gjennom forestillingen.

  Dette vises av Tor Mikkel Waras bolig i «Ways of Seeing»
  Foto: Privat
 • 24. november 2018
  Bertheussen filmer stykket

  Laila Bertheussen og en bekjent ser Ways of Seeing på Black Box. Berheussen blir filmet mens hun selv står og filmer stykket. Noen dager etter stykket er regissør Pia Maria Roll Jessen på Dagsnytt 18. Hun sier Bertheussen filmet aggressivt, på en måte som gjorde det vanskelig å gjennomføre oppsetningen. Bertheussen har benektet dette i retten. Hun sier hun stod under forestillingen, fordi helseplager gjør det ubehagelig å sitte.

 • 1. desember 2018
  Bertheussen raser i kronikk

  Bertheussen skriver kronikk i VG med tittelen «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv». I kronikken skriver Bertheussen at hun etter Dagsnytt 18-seansen ikke lenger har noe annet valg enn å gå ut i offentligheten med sin fortelling.

 • 6. desember 2018
  Tagging og forsøk på bilbrann

  Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på. Dette ble oppdaget av Wara på morgenen. Påtalemyndigheten mener Bertheussen skrev «rasisit» med rød tusj og spraymaling på huset, tegnet hakekors og skrev rasist på familiens bil, brøt opp bensinlokket, la inn hyssing og tente på.

  Hærverk hos Tor Mikkel Wara
  Foto: Jørn Tveter / NRK
 • 17. januar 2019
  Trusselbrev

  Påtalemyndigheten mener Bertheussen i forkant av 17. januar skrev et trusselbrev og sendte det i posten til seg selv om justisministeren. «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», skrev hun i brevet ifølge tiltalen. Brevet settes i sammenheng med at Bertheussen 19. desember 2018 politianmeldte flere personer i teaterstykket «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd. Anmeldelsen blir senere henlagt, en avgjørelse som opprinnelig endres av statsadvokaten. Senere henlegges saken på nytt.

  Trusselbrev sendt til Wara/Bertheussens bolig, sendt kort forut for 17. januar 2019
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 17. januar 2019
  Brann i søppelspann

  Politi og brannvesenet rykket ut til justisministerens bolig etter brann i et søppelspann. Påtalemyndigheten mener Bertheussen startet brannen i søppeldunken med papiravfall med rødsprit og åpen ild. Wara ble varslet på Gardermoen.

  Brann i søppelkasse
  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
 • 29. januar 2019
  Nye trusselbrev

  Den 29. januar skal Bertheussen ha sendt et nytt trusselbrev til seg selv og samboeren, ifølge tiltalen. Teksten i brevet, som delvis bestod av utklipp av et Morgenbladet-intervju med Ways of Seeing-skuespiller Hannam Bennammar, var: «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA». Datoen viser ifølge tiltalen til at Ways of Seeing skulle nyoppsettes 26. februar. I ettertid har det vist seg at brevet var påført urin.

  Brev sendt til Bertheussen/Wara. Lignende brev ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Brevet var påført et brennmerke og spor av urin.
  Foto: POLITIET / Scanpix
 • 5. februar 2019
  Trusselbrev til Tybring-Gjedde

  Et brev som er nesten identisk med det som ble sendt til Wara/Bertheussen 29. januar, mottas av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 • 11. februar
  Brennbar væske under parets bil

  11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange remser med tøy til flere plastflasker inneholdende bensin bak på samboerparets bil. det ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen da hun kom hjem.

  Isklar-flasker med bensin festet under Wara/Bertheussens bil i februar 2019
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 2. mars 2019
  Trusselbrev

  Politiets bombegruppe rykket ut til justisministerens hus, etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen. «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE», sto det i brevet ifølge tiltalen. Det skal ha vært Tor Mikkel Wara som fant brevet i postkassen. I bunn av postkassen ble det også funnet hvitt pulver.

  Trusselbrev sendt til Tor Mikkel Waras adresse
  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
 • 10. mars 2019
  Bilbrann

  10. mars klokken 01.30-tiden på natta mener påtalemyndigheten at Bertheussen startet en brann i bagasjerommet på familiens bil. Det ble brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild. det ble ripet inn «RASIST» på bakskjermen. Brannen ble oppdaget og slukket av forbipasserende. Wara ble varslet i utlandet.

  Politiet holder oppsyn med boligen til justisminister Tor Mikkel Wara
  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 • 14. mars 2019
  Samboer siktet

  PST sikter og pågriper samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara for å ha tent på bilen. Hun er foreløpig ikke siktet for de andre hendelsene, og blir ikke varetektsfengslet. Tor Mikkel Wara tar permisjon fra stillingen som justisminister.

 • 28. mars 2019
  Mistenkes for alle trusselhendelsene

  PST mistenker Laila Anita Bertheussen, Waras samboer, for å stå bak samtlige trusselhendelser mot justisministeren. Hun har tidligere kun vært siktet for en hendelse. Tor Mikkel Wara går av som Justisminister, og sier at familien trenger ham mer enn regjeringen gjør. Bertheussen nekter straffskyld.

 • 14. mai
  Elden mottar første konvolutt

  To måneder etter pågripelsen mottar Elden en boblekonvolutt med tekst og en nødhammer i en brødpose med hyssing rundt. Elden varsler PST. Kripos slår fast at pakken sannsynligvis ble postet 30. april, i en periode Wara og Bertheussen var på ferie.

  Den første pakken som ble sendt til Eldens kontor etter at Bertheussen ble pågrepet
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • Våren/ sommeren 2019
  E-poster til journalister

  Journalister i Dagbladet og NRK mottar e-poster fra påståtte gjerningspersoner. I e-postene skriver avsenderne at de har avlyttet huset til Wara og Bertheussen siden januar samme år. I kontakt med Dagbladet ga avsenderen informasjon om brevet Elden mottok noen uker tidligere, ifølge påtalemyndigheten.

 • 25. juni 2019
  Avviser klage

  Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

 • 25. juli 2019
  Ny forsendelse til Elden

  Elden varsler PST om en ny forsendelse. En boblekonvolutt inneholder plastremser med tekst, samt bilnøkkelen til en Ford S-Max. Dette er bilen som ble satt i brann i mars samme år. Avsenderne hevder at de har oppholdt seg i huset til Wara, ifølge aktor Marit Formo.

  Bilnøkkel i Bertheussen-saken, sendt i brev til Elden
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 13. september 2019
  Ny forsendelse til Elden

  Påskrift «Fun burn fra Mars 8». I pakken lå det tre glassbiter. Trolig poststemplet 10. september, ifølge Kripos. Avsenderen gjentar at Bertheussen ikke står bak trusselhendelsene.

  Glassbiter i forsendelse til Elden ifm. Bertheussen-saken
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 23. januar 2020
  Bertheussen tiltalt for åtte tilfeller

  Laila Anita Bertheussen tiltales for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Bakgrunnen er hendelsen ved egen bolig, samt brevene til samboeren Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld i saken, og mener at det noen andre som står bak truslene.

  TybringGjedde
  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
 • 6. august 2020
  Nytt brev til Elden

  Elden varsler PST om et nytt brev, elleve måneder etter det forrige. Det maskinskrevne brevet er poststemplet i Sverige 3. august. I brevet står at Bertheussen ikke står bak truslene. Avsender hevder å ha vært i huset flere ganger, og kan koden på ytterdøren.

 • 13. august 2020
  Siste brev til Elden

  Politiets bombegruppe rykker ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo etter varsel om et brev med pulver adressert til advokat John Christian Elden. Brevet førte til full utrykning og evakuering av Eldens kontorer. Pulveret viser seg å være av samme type som i en tidligere forsendelse, fra legemiddelet Nozinan. Brevet ble poststemplet i Sverige 10. august.

  Hvitt pulver fra den siste forsendelsen til advokatkontoret Elden i Bertheussen-saken
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 8. september 2020
  Rettssaken starter

  Rettssaken mot Laila Bertheussen starter i Oslo tingrett. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter. Samboer Tor Mikkel Wara er i retten for å støtte samboeren. Wara skal også vitne i saken. Bertheussen har med seg en veske i retten, med et sitat hennes forsvarer har fått fra PSTs politiadvokat Thomas Blom. Sitatet går ut på at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld i saken.

  Skannede dokumenter
  Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger