Politiet har ingen fingeravtrykk i Bertheussen-saken

Til tross for en rekke brev og andre gjenstander knyttet til trusseltiltalen, har ikke politiet funnet fingeravtrykk eller DNA fra Laila Bertheussen. – Det at vi ikke finner fingeravtrykk, kan jo også være interessant, mener aktor.

En hvit vegg med RASISIT skrevet med store, røde bokstaver på.

RØD TUSJ OG SPRAYMALING: Dette er den første av en rekke trusselhendelser mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara som samboeren nå står tiltalt for.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Det er et omfattende bevismateriale politiet vil legge fram under den ti uker lange rettssaken som starter tirsdag.

De mener Laila Anita Bertheussen står bak minst åtte trusselhendelser, de fleste av dem rettet mot hjemmet der hun og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara bor.

Politiet tror det skulle fremstå som om andre sto bak.

Alvorlig tiltale

55-åringen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Paragrafen har en strafferamme på ti års fengsel.

Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

– Påtalemyndigheten tar kun ut tiltale om vi føler oss sikre på at rett person er pågrepet, og at vi kan føre bevis for det. Men det er retten som skal dømme til slutt, sier statsadvokat Frederik G. Ranke ved det nasjonale statsadvokatembetet til NRK.

Spørsmålet er om det såkalte totalbildet, der det mangler et fellende bevis, skal være nok til å domfelle noen i Norge. Etter vår oppfatning er det ikke tilstrekkelig bevis for domfellelse, svarer forsvarer John Christian Elden.

Saken fikk enorm medieoppmerksomhet, særlig da det ble klart at Bertheussen var siktet for halvannet år siden.

– Saken er unektelig spesiell, gitt at det er samboeren til landets tidligere justisminister som er tiltalt, sier Ranke.

Fordi Bertheussen ikke har stilt til avhør det siste året er det mange av bevisene som kommer opp i rettssaken som hun ikke har forklart seg om.

Hun er glad for at saken nå kommer opp når det først er tatt ut en tiltale. Dette har tatt lang tid. Hun er veldig klar på at hun ikke er skyldig i de anklagene som er fremsatt mot henne fra PST, sier Elden.

Dette er de viktigste bevisene NRK kjenner til:

 • Åpen dør og «teknisk svikt» i kamera

Den første hendelsen i tiltalen er fra 6. desember 2018, da noen tegnet et hakekors og skrev ordet «rasisit» på bilen og huset til Wara.

17. januar, 11. februar og 4. mars 2019 måtte politiet rykke ut til Waras hus etter nye trusselhendelser.

Natt til 10. mars, rundt klokken 01.30, begynte det å brenne i bagasjerommet til familiens Ford S-Max, som stod parkert utenfor eiendommen. Ordet «rasisit» hadde blitt ripet inn på bilens bakskjerm.

Brannen ble oppdaget og slukket av tilfeldig forbipasserende. Et kvarter før forbipasserende så bilbrannen, sto inngangsdøra åpen, har forsvarer John Christian Elden bekreftet overfor NRK.

Dagbladet har tidligere omtalt en bevegelsessensor på ytterdøra som en del av bevisene til PST. Døra skal ha vært i bevegelse flere ganger i løpet av natten.

Bilbrann hos justisministeren

OVERVÅKET: Boligen er overvåket med kameraer, men på et tidspunkt var de ute av drift.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Samtidig skal et kamera utplassert av PST ha vist at det ikke var noen aktivitet i veien foran huset. På dette tidspunktet var Wara på utenlandsreise, mens samboeren var alene hjemme.

I tillegg var et av overvåkingskameraene på eiendommen ute av funksjon i en ukjent tidsperiode. På sin åpne Facebook-profil har Bertheussen selv skrevet at det har vært «en teknisk svikt» knyttet til overvåkningen.

Firmaet som installerte bevegelsessensoren og overvåkingskameraene skal vitne i retten.

Statsadvokat Frederik Ranke trekker frem den siste hendelen natt til 10. mars som viktig. Bertheussen ble pågrepet fire dager senere.

– Det hadde vært en rekke hendelser mot tidligere justisminister Waras hus og eiendom. Etter hvert ble huset stadig bedre sikret. Etter den siste hendelsen mente politiet at det var skjellig grunn til å mistenke hans samboer, fordi det ikke lenger så ut til å kunne være utenforstående som stod bak.

Forsvarer Elden vil ikke si noe om vurderingen av dette som bevis i saken:

Den nærmere forklaringen på disse enkeltforholdene må hun komme med i retten, og ikke på forhånd i media, det er feil sted.

 • PC og printer

PST og Kripos har gjort flere beslag hjemme hos Wara og Bertheussen.

Blant bevisene som skal gjennomgås i retten er tekniske undersøkelser av PC og printer med emballasje, nettbruk og digitale beslag.

Politi ransaker Waras bolig

BESLAG: Politiet bærer ut beslag fra boligen til justisminister Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen i Oslo i mars.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
 • Brev, konvolutter og frimerker

I tillegg er det gjort undersøkelser av brev og konvolutter, laboratorieundersøkelse av en tusj og skriftundersøkelser.

Etter det NRK forstår skal en ekspert fra Kripos forklare seg om frimerkene som ble brukt på trusselbrevene til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Frimerkene knyttes til funn gjort i boligen.

Det er også kalt inn et postbud og en seniorrådgiver fra Posten som skal forklare seg om levering og postgang i forbindelse med trusselbrevene som ble sendt.

 • Fravær av fingeravtrykk

Statsadvokat Frederik Ranke bekrefter overfor NRK at fingeravtrykk ikke er en del av bevismaterialet.

– Nei, det er det ikke. Men det at vi ikke finner fingeravtrykk, kan jo også være interessant, sier Ranke.

Etter det NRK forstår mener politiet det er mistenkelig at det ikke er fingeravtrykk på gjenstander det hadde vært naturlig å finne det på.

– Det tyder på at politiet har gjort en grundig etterforskning av om det finnes spor og bevis som kan trekke henne inn i saken, men konkluderer negativt på det – de har ikke konkrete bevis, sier Elden.

Fravær av fingeravtrykk har også vært en del av bevisbildet i Lørenskog-saken, ifølge VG. Der mener forsvareren at det har tilnærmet null verdi.

 • Skriftanalyse og språk

Under rettssaken kommer Bertheussen blant annet bli konfrontert med skriftanalyse av trusselbrev sendt til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde.

Retten vil også få en språkforskers vurdering av språket i henvendelsene til media. Dagbladet har tidligere skrevet om e-postene de fikk av en ukjent avsender som hevder å stå bak hendelsene. NRK har også mottatt liknende henvendelser.

I e-postene fra en fremmed avsender er det angivelige andre som tar på seg skylden. Brevene er skrevet på engelsk.

– Hva er konklusjonen deres rundt disse brevene?

– Det får vi komme tilbake til under hovedforhandlingen, men jeg minner om at språkekspert Sylfest Lomheim mente at språkbruken i forsendelsene var påtatt – at det var en person som skulle late som om vedkommende var utlending, men som egentlig behersket godt norsk, svarer Ranke.

Lomheim skal vitne i retten 22. oktober.

Dette er ikke ekte vare. Avsender av denne tilståelsen går altfor langt i å framstå som totalt håpløs i norsk, uttalte Lomheim til Dagbladet i juni i fjor.

Mystiske e-poster blir tema i Bertheussen-rettssaken

Nyutnevnt justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) blir gratulert av samboer, Laila Anita Bertheussen, på Slottsplassen etter ekstraordinært statsråd på slottet onsdag. Statsminister Erna Solberg til venstre.

LYKKELIGERE TIDER: Her gratuleres nyutnevnt justisminister Tor Mikkel Wara av samboer Laila Anita Bertheussen. Tirsdag møter de i Oslo tingrett.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
 • Bertheussens bevegelser

PST mener en helseapp på telefonen til Bertheussen knytter henne til minst to av trusselhendelsene. Appen registrerer skritt og bevegelser døgnet rundt.

Retten vil også få en gjennomgang av Bertheussens kjørerute 11. februar i fjor.

Den dagen kom hun hjem med flere tøyremser festet bak på bilen. På tøyremsene var det festet plastflasker med bensin, som ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen.

Det er varslet rundt 50 vitner til rettssaken, som skal pågå i ti uker. Det er satt av en hel dag til Tor Mikkel Waras vitnemål.

Strid om bevis

Forsvarer John Christian Elden mener det ikke foreligger noen konkrete bevis, kun indisier påtalemyndigheten mener skal utelukke at noen andre kan stå bak.

Vi mener det er mange bevis i saken som peker mot tiltalte, og som det vil bli bevisførsel rundt i hovedforhandlingen.

Er det et bevis i saken at det ikke er spor som peker på noen andre?

Å utelukke andre potensielle gjerningspersoner vil selvfølgelig være av stor betydning når man skal vurdere om tiltalte er skyldig, svarer Ranke.

Elden mener derimot at aktoratet IKKE kan utelukke andre alternative gjerningspersoner.

– Man sitter igjen med en sak hvor det dreier seg om spørsmål om indisier som kan trekke i en eller annen retning. Men det er der vi mener de tar feil. De har ikke utelukket alternativer. Men de sier det er ting som kan tyde på at hun har gjort det. Det skal ikke holde i en norsk straffesak. Så vi er altså uenig med påtalemyndigheten i at det totale bevisbildet kan danne grunnlaget for domfellelse, kommenterer Elden.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

 • 21. november 2018
  Premiere på Ways of Seeing

  Teaterstykket Ways of Seeing har premiere på Black Box teater i Oslo. Teateret skriver om stykket at skaperne har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». I stykket vises fasaden til huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Bertheussen. Det vises også video av det som hevdes å være huset til Frp-ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde (daværende samfunssikkerhetsminister) og Christian Tybring-Gjedde. Sistnevnte skriver på Facebook dagen etter at teateret «legitimerer sitt hat mot nordmenn» gjennom forestillingen.

  Dette vises av Tor Mikkel Waras bolig i «Ways of Seeing»
  Foto: Privat
 • 24. november 2018
  Bertheussen filmer stykket

  Laila Bertheussen og en bekjent ser Ways of Seeing på Black Box. Berheussen blir filmet mens hun selv står og filmer stykket. Noen dager etter stykket er regissør Pia Maria Roll Jessen på Dagsnytt 18. Hun sier Bertheussen filmet aggressivt, på en måte som gjorde det vanskelig å gjennomføre oppsetningen. Bertheussen har benektet dette i retten. Hun sier hun stod under forestillingen, fordi helseplager gjør det ubehagelig å sitte.

 • 1. desember 2018
  Bertheussen raser i kronikk

  Bertheussen skriver kronikk i VG med tittelen «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv». I kronikken skriver Bertheussen at hun etter Dagsnytt 18-seansen ikke lenger har noe annet valg enn å gå ut i offentligheten med sin fortelling.

 • 6. desember 2018
  Tagging og forsøk på bilbrann

  Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på. Dette ble oppdaget av Wara på morgenen. Påtalemyndigheten mener Bertheussen skrev «rasisit» med rød tusj og spraymaling på huset, tegnet hakekors og skrev rasist på familiens bil, brøt opp bensinlokket, la inn hyssing og tente på.

  Hærverk hos Tor Mikkel Wara
  Foto: Jørn Tveter / NRK
 • 17. januar 2019
  Trusselbrev

  Påtalemyndigheten mener Bertheussen i forkant av 17. januar skrev et trusselbrev og sendte det i posten til seg selv om justisministeren. «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», skrev hun i brevet ifølge tiltalen. Brevet settes i sammenheng med at Bertheussen 19. desember 2018 politianmeldte flere personer i teaterstykket «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd. Anmeldelsen blir senere henlagt, en avgjørelse som opprinnelig endres av statsadvokaten. Senere henlegges saken på nytt.

  Trusselbrev sendt til Wara/Bertheussens bolig, sendt kort forut for 17. januar 2019
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 17. januar 2019
  Brann i søppelspann

  Politi og brannvesenet rykket ut til justisministerens bolig etter brann i et søppelspann. Påtalemyndigheten mener Bertheussen startet brannen i søppeldunken med papiravfall med rødsprit og åpen ild. Wara ble varslet på Gardermoen.

  Brann i søppelkasse
  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
 • 29. januar 2019
  Nye trusselbrev

  Den 29. januar skal Bertheussen ha sendt et nytt trusselbrev til seg selv og samboeren, ifølge tiltalen. Teksten i brevet, som delvis bestod av utklipp av et Morgenbladet-intervju med Ways of Seeing-medforfatter Hanan Benammar, var: «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA». Datoen viser ifølge tiltalen til at Ways of Seeing skulle nyoppsettes 26. februar. I ettertid har det vist seg at brevet var påført urin.

  Brev sendt til Bertheussen/Wara. Lignende brev ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Brevet var påført et brennmerke og spor av urin.
  Foto: POLITIET / Scanpix
 • 5. februar 2019
  Trusselbrev til Tybring-Gjedde

  Et brev som er nesten identisk med det som ble sendt til Wara/Bertheussen 29. januar, mottas av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 • 11. februar
  Brennbar væske under parets bil

  11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange remser med tøy til flere plastflasker inneholdende bensin bak på samboerparets bil. det ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen da hun kom hjem.

  Isklar-flasker med bensin festet under Wara/Bertheussens bil i februar 2019
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 2. mars 2019
  Trusselbrev

  Politiets bombegruppe rykket ut til justisministerens hus, etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen. «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE», sto det i brevet ifølge tiltalen. Det skal ha vært Tor Mikkel Wara som fant brevet i postkassen. I bunn av postkassen ble det også funnet hvitt pulver.

  Trusselbrev sendt til Tor Mikkel Waras adresse
  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
 • 10. mars 2019
  Bilbrann

  10. mars klokken 01.30-tiden på natta mener påtalemyndigheten at Bertheussen startet en brann i bagasjerommet på familiens bil. Det ble brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild. det ble ripet inn «RASIST» på bakskjermen. Brannen ble oppdaget og slukket av forbipasserende. Wara ble varslet i utlandet.

  Politiet holder oppsyn med boligen til justisminister Tor Mikkel Wara
  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 • 14. mars 2019
  Samboer siktet

  PST sikter og pågriper samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara for å ha tent på bilen. Hun er foreløpig ikke siktet for de andre hendelsene, og blir ikke varetektsfengslet. Tor Mikkel Wara tar permisjon fra stillingen som justisminister.

 • 28. mars 2019
  Mistenkes for alle trusselhendelsene

  PST mistenker Laila Anita Bertheussen, Waras samboer, for å stå bak samtlige trusselhendelser mot justisministeren. Hun har tidligere kun vært siktet for en hendelse. Tor Mikkel Wara går av som Justisminister, og sier at familien trenger ham mer enn regjeringen gjør. Bertheussen nekter straffskyld.

 • 14. mai
  Elden mottar første konvolutt

  To måneder etter pågripelsen mottar Elden en boblekonvolutt med tekst og en nødhammer i en brødpose med hyssing rundt. Elden varsler PST. Kripos slår fast at pakken sannsynligvis ble postet 30. april, i en periode Wara og Bertheussen var på ferie.

  Den første pakken som ble sendt til Eldens kontor etter at Bertheussen ble pågrepet
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • Våren/ sommeren 2019
  E-poster til journalister

  Journalister i Dagbladet og NRK mottar e-poster fra påståtte gjerningspersoner. I e-postene skriver avsenderne at de har avlyttet huset til Wara og Bertheussen siden januar samme år. I kontakt med Dagbladet ga avsenderen informasjon om brevet Elden mottok noen uker tidligere, ifølge påtalemyndigheten.

 • 25. juni 2019
  Avviser klage

  Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

 • 25. juli 2019
  Ny forsendelse til Elden

  Elden varsler PST om en ny forsendelse. En boblekonvolutt inneholder plastremser med tekst, samt bilnøkkelen til en Ford S-Max. Dette er bilen som ble satt i brann i mars samme år. Avsenderne hevder at de har oppholdt seg i huset til Wara, ifølge aktor Marit Formo.

  Bilnøkkel i Bertheussen-saken, sendt i brev til Elden
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 13. september 2019
  Ny forsendelse til Elden

  Påskrift «Fun burn fra Mars 8». I pakken lå det tre glassbiter. Trolig poststemplet 10. september, ifølge Kripos. Avsenderen gjentar at Bertheussen ikke står bak trusselhendelsene.

  Glassbiter i forsendelse til Elden ifm. Bertheussen-saken
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 23. januar 2020
  Bertheussen tiltalt for åtte tilfeller

  Laila Anita Bertheussen tiltales for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Bakgrunnen er hendelsen ved egen bolig, samt brevene til samboeren Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld i saken, og mener at det noen andre som står bak truslene.

  TybringGjedde
  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
 • 6. august 2020
  Nytt brev til Elden

  Elden varsler PST om et nytt brev, elleve måneder etter det forrige. Det maskinskrevne brevet er poststemplet i Sverige 3. august. I brevet står at Bertheussen ikke står bak truslene. Avsender hevder å ha vært i huset flere ganger, og kan koden på ytterdøren.

 • 13. august 2020
  Siste brev til Elden

  Politiets bombegruppe rykker ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo etter varsel om et brev med pulver adressert til advokat John Christian Elden. Brevet førte til full utrykning og evakuering av Eldens kontorer. Pulveret viser seg å være av samme type som i en tidligere forsendelse, fra legemiddelet Nozinan. Brevet ble poststemplet i Sverige 10. august.

  Hvitt pulver fra den siste forsendelsen til advokatkontoret Elden i Bertheussen-saken
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 8. september 2020
  Rettssaken starter

  Rettssaken mot Laila Bertheussen starter i Oslo tingrett. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter. Samboer Tor Mikkel Wara er i retten for å støtte samboeren. Wara skal også vitne i saken. Bertheussen har med seg en veske i retten, med et sitat hennes forsvarer har fått fra PSTs politiadvokat Thomas Blom. Sitatet går ut på at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld i saken.

  Skannede dokumenter
  Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger