Hopp til innhold

Vil spare milliarder på regjeringskvartalet og bruke mer i nord

Trygve Slagsvold Vedum vil bruke færre milliarder på nytt regjeringskvartal og mer penger i nord. Men Sp-lederen kan ikke svare på hva hans egen plan for Nord-Norge totalt sett koster.

Senterpartiet på valgkampturne i Troms og Finmark

VALGKAMP: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum reiser Nord-Norge på langs denne uken.

Foto: Berit Roald / NTB

– De siste årene har vi sett en befolkningsnedgang i de tre nordligste fylkene, argumenterer Vedum overfor NRK.

– Derfor ønsker vi å få ned transportkostnadene. Det skal bli billigere å bruke ferjer og fly, vi må legge arbeidsplasser til den nordligste landsdelen. Slik at flere vil bosette seg her og satse.

Kutte i Oslo, satse i nord

Noen av pengene vil statsministerkandidat Vedum hente ved å skalere ned det nye regjeringskvartalet i Oslo sentrum.

– Du kan få gratis ferjer i 23 år på de nordlige ferjestrekningene med under 100.000 passasjerer årlig bare for kostnadssprekken på lufte- og kjøleanlegget i regjeringskvartalet, hevder han.

Fra valgkampturneen i nord, sendte han derfor torsdag kveld et formelt brev til statsminister Erna Solberg (H).

Der anmoder han regjeringen om å utsette alle ytterligere kostnadsforpliktelser knyttet til det nye regjeringskvartalet i hovedstaden.

– Vi ber henne stoppe alle nye kontraktsinngåelser og kostnadsøkninger som kan skje før et nytt storting er på plass, sier Vedum til NRK.

Partibarometer juni 2021

Periode 25/5–31/5. 953 intervjuer. Feilmarginer fra 12–34 pp.
R
5,9 %
+1,5
SV
7,3 %
−1,5
AP
24,5 %
+1,4
SP
17,0 %
−0,5
MDG
4,2 %
+0,2
KRF
3,0 %
−1,2
V
3,1 %
+0,0
H
21,2 %
+0,1
FRP
10,7 %
−0,6
Andre
3,0 %
+0,6
Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med stortingsvalgmålingen for mai. 953 intervjuer er gjennomført, hvorav 703 har oppgitt partipreferanse.

Står på sitt

I et internt notat hevder Senterpartiet at utgiftene til nytt regjeringskvartal kan reduseres med hele 15 milliarder kroner.

Nesten halvparten skal spares ved å kutte ut byggetrinn to og tre. Et tilsvarende beløp og vel så det skal spares i byggetrinn én, som er vedtatt og påbegynt.

Men Høyre fester ikke lit til Sps plan.

– Det er viktig å se på kostnadene rundt regjeringskvartalet og hvordan vi kan redusere dem. Men jeg tror ikke det løser finansieringsproblemet til denne planen fra Senterpartiet, sier Høyres andrekandidat til stortingsvalget i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, til NRK.

Også regjeringen selv vurderer nå å skalere ned prosjektet med oppbyggingen av regjeringskvartalet etter terrorangrepet i 2011. Men kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har de siste dagene kommet med sterk kritikk av Senterpartiets regnestykke. Han mener det vil være «best, tryggest og billigst» å fullføre det som er påbegynt og sier Sps forslag bare vil fordyre prosjektet.

Høyres valgkampturne i Trøndelag

KRITISK: Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen mener det er best å fullføre det som er påbegynt i regjeringskvartalet.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Enorme satsinger

Trygve Slagsvold Vedum er nå på Hurtigruten i landets nordligste fylker, hvor han driver valgkamp.

I dag skulle han innom Kvæfjord, Sortland og Stokmarknes på vei til Svolvær og senere Bodø. Men lokal koronanedstenging gjorde at store deler av programmet ble digitalt.

Med seg på turen har han en egen plan for Nord-Norge med over 150 ulike punkter for å gjøre landsdelen mer attraktiv.

Men i planen er ingen av valgløftene – heller ikke de 25 viktigste som er trukket fram – kostnadsberegnet.

På NRKs oppfordring legger imidlertid Senterpartiet fram noen kostnadsanslag:

  • 450 millioner for å halvere prisene i kortbanenettet.
  • Lovfestet responstid for ambulansene i Helse nord innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendt strøk i 90 prosent av hendelsene vil koste 400–500 millioner.
  • 250 millioner til gratis ferge og hurtigbåt på steder uten fastlandsforbindelse og på strekninger med lavt passasjertall.
Senterpartiet på valgkampturne i Troms og Finnmark

MILLIARDLØFTER: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har laget en plan med over 150 punkter for å gjøre livet i Nord-Norge mer attraktivt.

Foto: Berit Roald / NTB

Men på toppen av disse punktene kommer en rekke andre potensielt svært kostbare satsinger:

  • Starte byggingen av Nord-Norge-banen, hele prosjektet har en anslått kostnad på 100–130 milliarder kroner.
  • Vedlikeholdsetterslep på fylkesveier i Nord-Norge anslås til 20 milliarder – Sp har satt av 415 millioner.
  • Redusere skatter og avgifter i Nord-Norge, blant annet selskapsskatten.
  • Sørge for utbygging av mobil (milliardbeløp) og høyhastighetsbredbånd (500 millioner) i nord.

– Men hvis Nord-Norge-planen skal gjennomføres neste stortingsperiode, vet du da hvor mye det vil koste?

– Vi har anslag på de enkelte punktene. Men vi tror også det kan ligge innsparinger i å plassere statlige arbeidsplasser rundt omkring i landet der det er billigere kontorlokaler.

Sp har over flere år fosset fram i Nord-Norge, men NRKs supermåling i juni viste et annet bilde. Da hadde Sp på et par måneder mistet mer enn hver fjerde velger i Finnmark. Over hele Nord-Norge hadde Arbeiderpartiet styrket seg sammenlignet med Sp.

– Ikke gjennomførbar

Men kan et mindre regjeringskvartal betale for alle Vedums løfter i nord? Nei, mener Kvensjø fra Høyre.

– Jeg forstår godt at Senterpartiet ikke vil regne på eller fortelle oss hva det koster, for jeg tror kostnadene blir enorme, og at man ser at planen ikke er gjennomførbar.

– For meg fremstår det som joker nord. Vi vet ikke hva det koster eller når det skal gjennomføres. Det skaper usikkerhet, sier hun.

Vedum vil i regjering med Arbeiderpartiet hvis det blir rødgrønn valgseier 13. september.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sier det er mye bra i Nord-Norge-planen og trekker fram responstid for ambulanse, utbygging av bredbånd og satsing på fylkesveger. Men også han er kritisk til Sps pengebruk.

– Planen bærer preg av at Sp som vanlig ikke har noe problem med å få utgiftene til å strekke til, mens Ap vil ta ansvar for at også inntektene gjør det, sier Skjæran til NRK.

Han markerer samtidig avstand til Sp i spørsmålet om EØS-avtalen, som Ap vil hegne om, men Sp reforhandle.

Milliardsluk

Diskusjonen om størrelsen på regjeringskvartalet, som ble bombet for ti år siden, har rast siden kostnadene ved prosjektet har blitt kjent.

Prislappen på hele det nye regjeringskvartalet anslås til mellom 26 og 36 milliarder.

Da NRK i sommer omtalte en milliardsprekk for den nye energiløsningen til regjeringskvartalet, bekreftet kommunalministeren at han ser på muligheten for å skalere ned prosjektet.

En ny vurdering av hva som kan være mulig å gjøre, kommer i høstens statsbudsjett.

Det omfattende byggetrinn én er nå i gang med en kostnadsramme på 20,5 milliarder kroner. Byggetrinn to og tre har ifølge en ekstern kvalitetssikring totalt har en anslått kostnadsramme på 6,5 milliarder.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger