Idrettsforbundet vil at politiet skal varsle om overgrepsdømte trenere

Norges Idrettsforbund mener dagens ordning med vandelsattester for personer som jobber med barn har en alvorlig mangel. Justisdepartementet mener det må være opp til klubbene selv å følge opp tettere.

Norges idrettsforbund mener det må være opp til politiet å varsle om at personer som jobber med barn har begått overgrep.

VIDEO: Kommunikasjonssjef Pål Tøien i Norges Idrettsforbund mener dagens system med politiattester har en stor mangel.

Siden 2009 har alle ansatte, tillitsvalgte og oppnevnte som gjennom idrettslag har ansvar for mindreårige eller personer med psykisk utviklingshemning måttet levere politiattest.

– Med den attesten vil vi luke ut alle som tidligere er dømt for seksuelle overgrep mot barn, sier Per Tøien, kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund.

Men systemet, slik det fungerer i dag, har en svakhet, mener Tøien.

– Når en person blir dømt, så sjekker så vidt vi vet ikke politiet det opp mot sitt register for hvem som tidligere har fått politiattester. Vi får altså ingen beskjed om at noen er dømt for seksuelle overgrep mot barn, selv om vedkommende skulle hatt en rein attest fra før, sier Tøien.

– Hypotetisk sett kan det få den konsekvens at vedkommende kan bli engasjert til å arbeide med barn i et annet idrettslag, sier Tøien.

Vil ha nye rutiner

Politiattest er en attest fra politiet med opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Hvilke typer oppføringer som eventuelt anføres i en attest er avhengig av formålet med attesten.

Idrettsforbundet vil at idrettslagene skal be om nye attester hvert tredje år, men det finnes ingen regler for dette. En attest vil i dag gjelde så lenge et oppdragsforhold varer.

– Hvis vedkommende før dette har fått en ny attest uten merknad fra politiet, burde idrettslagene – hvis han kommer til et annet sted i landet – be om en ny attest. Men vi har ikke noen garanti for at de gjør det, hvis han viser fram en attest som er rein, sier Tøien.

Derfor etterlyser Idrettsforbundet nye varslingsrutiner, som innebærer at politiet melder fra om nye dommer.

– Vi ønsker et sentralt register som dommer og domfelte ble sjekket opp mot, og at politiet varsler hovedorganisasjonen, det vil si oss, om at nå har det falt en dom for en person som tidligere har fått en rein attest, sier Tøien.

– Hensynet til barnet bør telle mest

Tøien understreker at et eventuelt system må utarbeides slik at det også ivaretar personvernhensyn.

– Absolutt. Det er klart at det blir en avveining mellom personvernhensyn og hensynet til barnet. Jeg synes hensynet til barnet bør telle mest.

– Alle ting som gjør sjansen for at barn blir misbrukt litt mindre, er et positivt tiltak.

En ny lov om barneomsorgsattester er under arbeid, opplyser Tøien. Forskriftene til disse er ventet til sommeren, og Tøien håper den nye ordningen kan innebære et varslingssystemet for nye dommer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hans Røsjorde

Statssekretær Hans Røsjorde sier at det ikke er politiets oppgave å oppdatere idrettslagene på nye dommer.

Foto: NRK

Ikke politiets jobb

Statssekretær Hans Røsjorde i Justisdepartementet sier imidlertid til NRK at han mener det må være opp til de som ber om attesten å sørge for at de er oppdaterte.

– Jeg skjønner at man innenfor idrettskretser er bekymret for dette. Så handler det om at man finner best mulige ordninger. Hvis attesten er gammel, er det rimelig at man ber om å få en oppdatering på attester som er for gamle, slik at de gir et riktig bilde.

– Det er noe man kunne organisere fra dem som krever attest.

Røsjorde forklarer dette blant annet med at han mener systemene som kreves for å varsle vil bli for kostbare.

– Det vil kreve et ganske stort opplegg, bli veldig kostbart, og betydelige ressurser på alle måter. Det å skulle forholde seg til en oppdatering etter hvert som dommer skulle komme frem, mot et register over dem som er trenere innenfor idretter, det blir umulig, sier Røsjorde.

Han mener dagens ordning fungerer bra.

– Vi får noen utfordringer fra tid til annen, men å snu det rundt og si at politiet må sørge for å informere ut til de det måtte gjelde, det er å gå den gale veien.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger