Regjeringen sier nei til politiattest for personer som jobber med eldre

Regjeringen mener det er unødvendig med krav om politiattest for alle som jobber med eldre og demente. Kommuner som ønsker å innføre dette får dermed ikke lov.

Eldreomsorg

Personer dømt for svindel og seksuelle overgrep kan ta seg av eldre uten å fremlegge politiattest. Regjeringen sier nei til kommuner som vil innføre krav om politiattest for personer som skal jobbe med eldre.

Foto: Illustrasjonsfoto / Colourbox.com

Pleiere som hjelper eldre og demente med å dusje kan være dømt for seksuelle overgrep uten at arbeidsgiveren vet om det. Men kommuner som ønsker politiattest fra personer de ansetter får ikke muligheten til dette.

Vern for eldre registrerte i fjor 28 overgripere i det offentlige systemet. Av disse jobbet 18 av dem på institusjon. Tallet omfatter fysiske, psykiske, økonomiske og seksuelle overgrep mot eldre over hele landet.

– Ulempene større enn fordelene

Et krav om politiattest ikke stoppe overgrepene, mener statssekretær Kjell Erik Øye i Arbeiderpartiet.

– Vi har vurdert dette nøye, men kommet frem til at ulempene med å innføre en slik attest er større enn fordelene. Vi kommer ikke til å foreslå å innføre en politiattest. En stor andel av dem som jobber med eldre og demente er fra andre land, og der vil politiattest som tiltak ha liten verdi.

– Mange av dem som jobber innenfor denne sektoren er autorisert helsepersonell, og der har vi en mulighet til å luke ut. Prinsipielle argumenter er om dette vil skape en falsk trygghet som hindrer oss i å iverksette andre tiltak for å forebygge overgrep mot eldre, sier Øye.

Det har vært avslørt flere alvorlige overgrep mot eldre. Seks seksuelle overgrep på sykehjem i Oslo i løpet av tre år fikk helsetilsynet til å opprette sak mot kommunen i 2012.

– Kunne vært unngått

Eldrebyråd Aud Kvalbein er sikker på at flere av overgrepene kunne vært unngått og gikk derfor inn for en regelendring.

– Hvis vi hadde hatt politiattest så ville vi kunne sett om personer hadde vært borte i økonomiske misligheter eller overgrep tidligere. Da kunne vi ha forhindret at noen ansettelser ville ha skjedd, sier hun.

Hun mener eldre fortjener et vern, slik som barn og utviklingshemmede har.

– Vi har nå innført politiattest for andre sårbare grupper som barn og utviklingshemmede. Det er veldig viktig at vi nå fokuserer på de eldre, sier Kvalbein.

SISTE NYTT

Siste meldinger