Vil ha flyktningtoppmøte for Zahra

Unio ber regjeringen kalle inn til toppmøte for å få flyktninger i arbeid.

Zahra Begums drømmejobb er å jobbe i barnehage

Zahra Begums drømmejobb er å jobbe i barnehage.

Foto: Fredrik Lauritzen

Zahra Begum er snart ferdig med første semester av et fireårig videregåendeløp. 1. desember skal hun i praksis i en barnehage.

– Språk er viktig. Hvis man ikke kan språket, får man ikke jobb, smiler Zahra.

Zahra kom til Norge fra Pakistan for tre år siden, lenge før den store asylstrømmen satte fart.

Likevel er hun et eksempel på en utfordring som i større og større grad kommer til å prege Norge. Hvordan skal nyankomne med oppholdstillatelse i Norge, komme seg i jobb?

– Regjeringen må kalle inn partene i arbeidslivet til et toppmøte for å drøfte situasjonen og finne tiltak som gjør at flyktninger raskt kommer i arbeid, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Anders Folkestad

UNIO-leder Anders Folkestad ser for seg en utvidelse av IA-avtalen.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Dette er viktig for alle. Det er viktig for flyktningene, og det er viktig for å opprettholde velferdsstaten, sier han.

Nonprofit-bedrifter

Nær 15.000 mennesker gikk i fjor på et offentlig introduksjonsprogram, ifølge SSB. Dernest finnes det i asylmottakene over 5000 mennesker med vedtak om opphold, som også har rett på introduksjonsprogram.

Tallet på flyktninger som skal ut i arbeidet, er høyt, og det kommer til å stige kraftig. I går oppjustert UDI anslaget for neste år til 100.000.

Folkestad ser for seg at avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, kan utvides med et fjerde delmål, slik at partene i arbeidslivet skal forplikte seg til å få nyankomne ut i arbeid. Han ønsker seg også nonprofit-bedrifter.

– Staten eller kommunene kan etablere nonprofit-bedrifter der flyktninger kan bruke sin kompetanse, sier han.

– Viktigere med profitt

Arbeidsgiverforeningen Spekter roser Unios initiativ til et toppmøte.

– Det er en veldig god ide. I Norge har vi gode tradisjoner for at regjeringen og partene i arbeidslivet møtes når vi har store utfordringer, sier administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten.

Men forlaget om bedrifter som ikke skal tjene penger, har hun lite til overs for.

– Jeg tror ikke det er så viktig med nonprofit, jeg tror det er viktigere med profitt. Disse menneskene må komme seg i arbeid der de har mulighet til å tjene penger og forsørge seg selv. Slik kan de bidra til verdiskapning i Norge, sier Bratten.

Avviser ikke toppmøte

Robert Eriksson

Arbeidsminister Robert Eriksson avviser ikke et toppmøte.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Heller ikke arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) mener ideelle bedrifter er løsningen.

– Jeg synes jeg ikke systuer og snekkerverksted er det man skal tilby innvandrere, sier Eriksson.

Men et toppmøte avviser han ikke.

– Vi inviterer nå i første omgang i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, der vi skal diskutere flyktningsituasjonen, så får vi bli enige om hvilken prosess vi tar videre derfra.

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd skal møtes neste uke.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger