UDI planlegger 100.000 mottaksplasser: – Må tenke industribygg og kjøpesenter

Norge må planlegge for etablering av 100.000 nye mottaksplasser for asylsøkere i 2016, ifølge UDI. – Vi må se på andre løsninger for å huse asylsøkerne, sier regiondirektør i UDI.

Regindirektør Bjørn Fridfeldt i UDI utenfor Fjellhallen i Kirkenes

Vi er nødt til å se på større løsninger som kan ta i mot opp mot 500 og kanskje enda flere, sier regiondirektør i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Et voldsomt tall. Det er helt andre tall enn vi har vært vant å hanskes med. Vi må gå på andre planer en de mottakene som har 40-50 plasser. Vi er nødt til å se på større løsninger som kan ta i mot 1000 mennesker, sier regiondirektør i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt.

Nå må UDI vurdere Nato-lager, nedlagte kjøpesentre, havneanlegg og andre typer industrilokaler over det ganske land.

– Disse lokalene er ikke egnet i dag, så trolig må det settes inn brakkerigger inne i disse lokalene. Sanitæranlegg i kjøpesentrne er ikke dimensjonert for at 1000 mennesker skal gå på toalettet og dusje hele døgnet på tamp, så det må bygges om.

UDI ber nå Statsbygg og Forsvarsbygg om bistand til å fremskaffe ny bygningsmasse for å dekke behovet for nye mottaksplasser.

– Samtidig ønsker vi å få kommunene inn som driftsoperatør. Det er ingeting i vårt regime som tilsier at ikke kommunene skal være med i denne dugnaden, sier Fridfeldt.

120.000 neste år

UDI har tidligere anslått at det vil komme 33.000 asylsøkere i år, men til nå har det kommet nesten 28.000 og takten ligger i dag på 2.500 nye per uke.

I tillegget til statsbudsjettet om flyktninger heter det at Politiets utlendingsenhet (PU) og UDI anser at det mest sannsynlig kommer mellom 30.000 og 50.000 asylsøkere til Norge neste år. Men verken PU eller UDI kan utelukke at det kommer mellom 60.000 og 80.000 asylsøkere.

Til sammenligning fødes det omtrent 60.000 barn i året i Norge. Om dagens nivå holder seg anslår PU og UDI at antallet for 2016 blir opp mot 120.000.

– Situasjonen er kritisk når det gjelder å dekke behovet for mottaksplasser, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Han understreker at tiden vil vise hvor mange plasser som faktisk trengs, men mener det er behov for å planlegge for etablering av 100.000 plasser til neste år.

– Selv om vi skulle oppleve en halvering av asylankomstene, vil vi trenge 40.000-50.000 nye plasser, sier Forfang.

Større skepsis

En gruppe asylsøkere som har kommet over Storskog grensekontrollsted utenfor Kirkenes.

En gruppe asylsøkere som har kommet over Storskog grensekontrollsted utenfor Kirkenes.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Direktøren sier UDI opplever større skepsis enn tidligere i år når de ber kommunene om å opprette mottaksplasser, selv om det er store forskjeller mellom kommunene.

– Det kan nok skyldes at vi ikke har kommunisert godt nok hva som er vårt behov og hva som er alvoret i situasjonen, sier Forfang.

– Vi må gjøre noe annet og mer enn vi har gjort fram til nå. Det trengs nye, store prosjekter som kan få fram ny bygningsmasse som kan brukes til vårt behov for å dekke innkvartering av alle asylsøkerne som kommer, sier han.