Hopp til innhold

– Nesten utenkelig at en slik operasjon skjer uten sivile tap

Forsvarsminister Espen Barth Eide mener det er «nesten utenkelig» at NATOs operasjon i Libya foregikk uten sivile tap, og utelukker ikke at norske bomber kan ha rammet sivile.

Forsvarsminister Espen Barth Eide

Forsvarsminister Espen Barth Eide vil ikke utelukke at norske bomber har tatt livet av sivile i Libya.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Så sent som i november sa NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen at det ikke fantes bekreftede meldinger om at sivile liv gikk tapt i Libya.

The New York Times har vært i Libya og undersøkt 25 plasser der rundt 150 NATO-angrep fant sted.

I en rapport har avisa bevis for at mellom 40 og 70 sivile ble drept i NATOs operasjon. 29 av disse var kvinner og barn.

Opptellingen av sivile ofre er ifølge avisa etter all sannsynlighet svært moderat: Totalt benyttet alliansen rundt 7.700 bomber eller raketter i løpet av den sju måneder lange luftkrigen i Libya.

– Ikke uten feilskjær

Etter å ha fått overlevert rapporten fra NYT er tonen fra NATO en annen, og man sier nå at det er sannsynlig at det har vært tap av liv og sivile skader, «på tross av forsiktighet og presisjon”.

Forsvarsminister Espen Barth Eide går enda lenger i slå fast at sivile ble drept av NATO-bomber i Libya.

– Dette var en meget intens militær kampanje, hvor man hadde flere tusen flyoperasjoner, og brukte mange tusen avanserte bomber. Det er nesten utenkelig at en slik operasjon kan skje uten feilskjær og sivile tap, sier forsvarsminister Espen Barth Eide til NRK.no.

Norge slapp rundt 10 prosent av bombene i Libya. Barth Eide sier at han ikke kan utelukke at norske bomber drepte sivile i Libya.

– Jeg har ingen grunn til å trekke den undersøkelsen New York Times har gjort i tvil. Jeg har ikke selvstendig militær informasjon som tilsier at noen av våre bombetokter har tatt sivile liv, men jeg har heller ikke noe grunnlag for å si at det ikke er sånn.

Må ikke dokumentere sivile tap

New York Times melder at NATO i Libya bare teller sivile tap som NATO selv har etterforsket. Koalisjonen vil også overlate ansvaret for å etterforske sivile dødsfall til den nye regjeringen i landet , i motsetning til det som har blitt innarbeidet som praksis i Afghanistan.

Ingen av delene er problematisk, mener Barth Eide.

– De humanitære organisasjonene som har bidratt til New York Times artikkel er veldig tydelige på at de ikke har noen grunn til å påstå at NATO har gjort noe ulovlig, sier Eide, og utdyper:

– Derfor har ikke NATO et formelt ansvar for å gjøre en nøyaktig oppregning av sivile som har blitt drept. Men det jeg synes er helt rimelig er at man bistår, for eksempel Libyas legitime myndigheter – dersom de ønsker det.

– Ikke evaluering av sivile tap

Samtidig understreker forsvarsministeren at NATO kommer til å evaluere sin innsats i Libya, en evaluering som skal være ferdig i februar.

– Man skal gjøre en evaluering, for å finne ut om det er noe å lære. Men det er ingen krav om at man skal etterforske hver enkelt påstand om et sivilt tap, sier Eide, som ikke tror sivile tap kommer til å være et av hovedpunktene i evalueringen av den norske innsatsen.

Eide mener et hovedpunkt for evalueringen vil måloppnåelse ved bombingen.

– Et eksempel vil heller være situasjoner der piloter avbrøt oppdrag fordi man underveis fant ut at målet var noe annet enn det man trodde det var da oppdraget ble planlagt, sier Eide, som sier han vet om en del slike episoder der norske fly var involvert.

Eide forklarer at Norge i Libya var mest opptatt av å gjøre «den jobben man var satt til».

– Slik er det når man får et oppdrag fra FN. Her handlet det om å ødelegge mest mulig av Gaddafis militære makt, med minst mulig negative konsekvenser for sivilbefolkningen. Og vi har hatt betydelig bedre måloppnåelse i forhold til dette i Libya enn ved tidligere kampanjer, sier Eide.

– Ikke overrasket

Eide er ikke overrasket over The New York Times rapport, og sier til NRK at ingen på norsk side har sagt at ikke sivile har blitt drept i Libya.

– Jeg er ikke veldig overrasket over det tallet New York Times har kommet frem til, det reelle tallet kan være både lavere og høyere. I sammenlignbare operasjoner har disse tallene vært mye høyere, sier Eide og utdyper:

– I en væpnet konflikt dør folk, og man har et ansvar for å sørge for at man reduserer til et absolutt minimum at det er feil personer. Men det er ikke slik at en avsløring om at sivile har blitt drept i seg selv er en stor skandale, sier Barth Eide.

– Vårt formål er å holde oss innenfor humanitærretten, og det mener jeg vi med ettertrykk kan si at vi har gjort i Libya. Humanitærretten er ikke brutt fordi sivile har blitt drept, da må det ha skjedd noe kritikkverdig i tillegg.

AKTUELT NÅ