Ugland Jacobsen: – Partilederen skal toppe lista

Det var en ordknapp Geir Ugland Jacobsen som møtte NRK like etter det hasteinnkalte styremøtet i Oslo Frp. Han forsikret om at partileder skal stå øverst på stortingslista, og at striden innad i fylkespartiet nå er lagt død.

Det har ulmet internt i Fremskrittspartiet etter at den nyvalgte fylkeslederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, sådde tvil om Siv Jensens lederposisjon.

Det har ulmet internt i Fremskrittspartiet etter at den nyvalgte fylkeslederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, sådde tvil om Siv Jensens lederposisjon.

Det har ulmet internt i Fremskrittspartiet etter at den nyvalgte fylkeslederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, sådde tvil om Siv Jensens lederposisjon.

Tidligere denne uka uttalte han til Finansavisen at han er usikker på om partileder Siv Jensen har støtte i sitt eget fylkeslag.

Ugland Jacobsen tar også til orde for at Frp skal gå fra å være et liberalt folkeparti til det han kaller et nasjonalliberalistisk parti.

Hasteinnkalt møte

Tirsdag denne uka krevde de to nestlederne i Oslo Frp ekstraordinært fylkesstyremøte. Det var knyttet stor spenning til resultatet av møtet. Etter én og en halv time i nettmøte kom fylkeslederen ut med et ark i hånda og han leste opp det enstemmig vedtaket for NRK.

Det har vært en uregelfestet praksis at partileder og nestledere settes først på listen som innstilles fra nominasjonskomiteen i sine respektive fylkeslag. Nominasjonskomiteen er suveren i sin innstilling. Styret i Oslo Frp anbefaler vanlig praksis.

Så kom et avsnitt om at Oslo Frp skal jobbe for at folk i hovedstaden skal føle seg trygge og at de være en pådriver for at partiet utformer og utøver sin politikk med fokus på å sette nasjonale interesser først.

– Det er det vi er hjertens enige om og som jeg da har sagt at jeg skal formidle til dere. Dermed er det lagt død at jeg har ønsket Sivs avgang, for det har jeg aldri gjort. Et uskyldig sommerintervju tok skikkelig av, og det har da vi presisert i kraft i av denne uttalelsen. Vi har fått luftet godt ut og er venner og vel forlikte i fylkesstyret i Oslo Frp, sa Jacobsen til NRK.

Geir Ugland Jacobsen, leder Oslo Frp.

ORDKNAPP: Fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen.

Foto: PRIVAT

Krevde «innordning i rekkene»

Mandag morgen slo partileder Siv Jensen kraftig tilbake på uttalelsene fra fylkeslederen i Oslo. Til NRK sa hun at hun forventer at Oslo Frp innordner seg den retningen som er valgt på landsmøtet.

– Så registrerer jeg at det er en liten krets i Oslo som ser ting litt annerledes. Men det er klare forventninger både fra meg og fra resten av partiet om at de innordner seg i rekkene, sa Jensen mandag.

Etter møtet i dag spurte NRK om det er det ikke er det han nå gjør - å innordne seg i rekkene?

– Jeg vil ikke si det. Vi, jeg føler vel ikke at vi er blitt bedt om å innordne oss i rekkene så brutalt. Jeg vil ikke si det.

– Det var jo de ordene hun brukte?
– Jeg føler at vi hele tiden har hatt en god kommunikasjon i fylkesstyret og ellers i partiet også.

Motstand fra fylkesledere

Ugland Jacobsens utsagn har heller ikke blitt tatt godt imot av andre fylkeslag.

I et opprop, som skal være signert av lederne i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal Frp, tas det til orde for at Oslo Frp bør oppløses om situasjonen ikke bedres.

Stavanger Aftenblad referer til en intern e-post hvor det står følgende:

«Dersom usikkerheten som spres rundt stortingsnominasjonen og det nasjonalistiske korstoget, som er stikk i strid med partiets vedtatte formål, fra ledere og folkevalgte i Oslo Frp ikke opphører, vil de undertegnede fylkeslagene be sentralstyret om å oppløse Oslo Frp jf. vedtektenes § 27 avsnitt 5.»

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger