Hopp til innhold

Opprør i Frp: Ber partiet vurdere oppløsning av Oslo Frp

Siv Jensen holder fast på at hun har bred støtte i partiet, etter at lederen i Oslo Frp sa at de ikke garanterte at hun topper listen deres til valget neste år. Fylkeslag ber nå partiet om å vurdere å oppløse Oslo Frp, skriver Aftenbladet.

Reaksjoner på flytting av iskanten

KLAR TALE: Både Siv Jensen og Sylvi Listhaug avviser at det er en reell lederdiskusjon i partiet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I helga gikk nasjonalist og nyvalgt leder i Oslo Frp, Geir Ugland-Jacobsen ut i Finansavisen og sa at han er usikker på om Siv Jensen topper Oslo-listen til neste valg.

Ugland-Jacobsen har foreslått at partiet bør bevege seg i en mer nasjonalliberalistisk retning og bli et «patriotisk fyrtårn».

Siv Jensen kommenterte ikke saken i helga, men sier følgende til NRK mandag formiddag om utspillet:

– Dette er en liten gruppering i Oslo, som velger å prøve å overse alle de vedtak og strategier som resten av partiet har valgt. Det er jo selvfølgelig ikke akseptabelt.

Mandag formiddag svarer Ugland-Jacobsen til NRK at det ikke stemmer at han og andre i Oslo Frp går imot partiprogrammet:

– Vi forholder oss til gjeldende program. Det vi snakker om er partiets fremtidige kurs, sier Ugland-Jacobsen.

Han understreker at resolusjonen som er vedtatt i Oslo Frp er et forslag til en ny retning for partiet.

– Om det blir slik etter landsmøtet gjenstår å se, sier Ugland-Jacobsen.

Ber sentralstyret vurdere oppløsning

I etterdønningene av utspillet fra Ugland-Jacobsen går en rekke fylkesledere i Frp hardt ut mot Oslo-grupperingen. I en e-post Stavanger Aftenblad referer til, står det følgende:

«Vi vil samtidig understreke at Oslo Frp er like forpliktet av det nasjonale prinsipp- og handlingsprogrammet, som de øvrige partilagene. Når Oslo Frp utad fronter en annen politisk retning enn den landsmøtet har vedtatt, så bidrar Oslo Frp til en svært unødvendig splittelse i partiet.»

Oppropet skal være signert av lederne i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal Frp. Også fylkeslagene i Viken og Trøndelag stiler seg bak oppropet, skriver Aftenbladet.

I oppropet kommer de med en klar forventning om at Oslo Frp innstiller partilederen innstilles som førstekandidat fra Oslo Frp til det kommende stortingsvalget.

«Dersom usikkerheten som spres rundt stortingsnominasjonen og det nasjonalistiske korstoget, som er stikk i strid med partiets vedtatte formål, fra ledere og folkevalgte i Oslo Frp ikke opphører, vil de undertegnede fylkeslagene be sentralstyret om å oppløse Oslo Frp jfr. vedtektenes § 27 avsnitt 5.»

– Ingen sikre

Overfor NRK lørdag utdypet Ugland-Jacobsen sitt syn på nominasjonsprosessen i lokallaget:

– Ingen er sikre før nominasjonsmøtet. Det kan bli ganske mange kandidater fra Oslo, og hvem som får hvor mange stemmer er usikkert, sa Ugland-Jacobsen, og la til:

– Om Siv Jensen skal stå øverst på listen, det vet vi ikke før nominasjonsmøtet.

På direkte spørsmål om hvem han ville ha valgt hvis han kunne velge mellom enten Siv Jensen eller Sylvi Listhaug til partileder, svarte Ugland-Jacobsen følgende:

– Hvis jeg skal velge ut ifra mitt politiske ståsted, så heller jeg mot Sylvi Listhaug. Men jeg kan godt leve med Siv.

Geir Ugland-Jacobsen

Leder i Oslo-Frp fylkeslag, Geir Ugland-Jacobsen

Foto: Privat

– Forventer at de innordner seg

Jensen viser på sin side til at det er lang tradisjon for at den landsmøtevalgte ledelsen topper valglisten i sitt lokallag. Til NRK sier hun at hun forventer at Oslo Frp innordner seg den retningen som er valgt på landsmøtet.

– Det er sånn at når Fremskrittspartiets landsmøte vedtar politikk, strategi og partiledelse så er det noe man forventer at hele partiet slutter opp om og legger til grunn.

Jensen sier at hun fortsatt har bred støtte som partileder i partiet.

– Så registrerer jeg at det er en liten krets i Oslo som ser ting litt annerledes. Men det er klare forventninger både fra meg og fra resten av partiet om at de innordner seg i rekkene.

Ut mot egen fylkesleder

Både politisk nestleder Andreas Meeg-Bentzen og organisatorisk nestleder Karin Woldseth i Oslo Frp er kritiske til fylkeslederens utspill.

Meeg-Bentzen sier han ikke var kjent med utspillet før det kom ut i media og at det ikke er et samlet fylkesstyre som står bak uttalelsen.

– Det får stå for hans regning, sier nestlederen.

Meeg-Bentzen stemte mot resolusjonen om å gjøre Frp til et «patriotisk fyrtårn». Ved landsmøtet vet han ikke hvor mange som kommer til å stille seg bak Ugland-Jacobsens ønske om kursendring når det skal velges nytt program.

– Tror du han får mye støtte?

– Det håper jeg da ikke.

Politisk nestleder i Oslo Frp Andreas Meeg-Bentzen.

Politisk nestleder i Oslo Frp Andreas Meeg-Bentzen stiller seg ikke bak utsagnet til Geir Ugland-Jacobsen.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Ugland-Jacobsen er forelagt kritikken fra sin nestleder. I en SMS til NRK svarer han følgende:

– Det jeg sier om valg av partileder og stortingskandidater, står for min regning. Det bør ikke være kontroversielt å etterlyse flere kandidater. Ellers er det bare et faktum at vi ikke med sikkerhet vet hvem som er partileder når det skal nomineres, for nominasjonsmøtet er jo først 5. desember, skriver han, og legger til:

– Det jeg sier om politisk retning, bygger på resolusjonen om retningsvalg for Frp, som vi vedtok på Oslo FrP's årsmøte den 29. februar i år. Denne resolusjonen ønskes av Frp Oslo lagt til grunn for partiets programarbeid i forbindelse med nytt program for 2021–2025.

Får pepper

Tidligere nestleder i partiet Per Sandberg går ut mot Oslo-grupperingen, som han mener drar partiet ned.

– Neste valg er 2021, da er ikke åtti/nitti tallets løsninger aktuelle, slik Oslo Frp har og vil gå i retning av. Frp har i dag et grundig, gjennomarbeidet prinsipp og handlingsprogram, nesten 100 prosent vedtatt av landsmøte. Skal dette justeres må det justeres i motsatt retning av Oslo FrPs nasjonalromantiske politikk, skriver han i et innlegg på Facebook mandag kveld.

Også Fremskrittspartiets Ungdom (Fpu) stiller seg bak Jensen. De mener det er illojalt å gå mot partilederen.

– Alle støtteerklæringen til Siv i etterkant av dette utspillet vitner ikke om et «Nord Korea», som det blir påstått. Det vitner om et partidemokrati som fungerer, og denne lille grupperingen i Oslo er langt på feil side av, sier formann i ungdomspartiet, Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Tar avstand

Lørdag kveld understreket organisatorisk nestleder i Oslo Frp, Karin Woldseth, at Ugland-Jacobsen ikke uttalte seg på vegne av fylkeslaget. Hun skrev følgende på sin egen facebook-profil:

«I et innslag på NRK under kveldsnyttsendingen, kunne det virke som om Oslo Frps leder Geir Ugland-Jacobsen uttalte seg på vegne av Oslo Frp, så er IKKE tilfelle. Det er nominasjonsmøtet i Oslo Frp som avgjør hvem som blir våre kandidater til Stortinget. Det bør være en selvfølge at partilederen er vår førstekandidat. Og det er valgkomiteens jobb å innstille kandidater. Som organisatorisk nestleder i Oslo Frp tar jeg avstand fra denne måten å gjøre ting på. For øvrig har vår partileder min fulle støtte.»

Woldseth, som er tidligere stortingsrepresentant for Frp, sier til NRK mandag ettermiddag at hun ikke ønsker at partiet skal bevege seg i en mer nasjonalkonservativ retning:

– Nå er det en programprosess og vi får se hva som er utfallet av den: om partiet går i en mer nasjonalkonservativ retning, eller holder på den liberalistiske retningen som var grunnen til at jeg gikk inn i partiet.

Magnus Takvam

Politisk kommentator Magnus Takvam, mener det er en liten gruppe som vil fjerne Siv Jensen.

– Liberalistisk folkeparti

Når det gjelder Ugland-Jacobsens forslag om at partiet bør bevege seg i en mer nasjonalliberalistisk retning, og bli et «patriotisk fyrtårn», er Jensen klar i sin tale:

– Er du enig i at Norge bør bli et patriotisk fyrtårn?

– Nei, jeg er enig i at Fremskrittspartiet skal være et liberalistisk folkeparti som skal fortsette å kjempe for enkeltmenneskers interesser og ivareta nasjonens interesser på en best mulig måte.

Siv Jensen sier til NRK at hun stemte mot forslaget fordi hun mener det er «å slå inn en åpen dør».

– Det å sette norske interesser først har Fremskrittspartiet alltid vært opptatt av og det mener jeg er gjengs for de aller fleste partier i Norge. Det er jo derfor vi driver med politikk: for å ivareta borgernes interesser på best mulig måte.

– Er du da mot at Frp skal være et nasjonalliberalistisk parti?

– Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti og det har vi vært i alle år. Jeg har ikke registrert at det er noe flertall i Fremskrittspartiet som ønsker det annerledes, sier Jensen.

På spørsmål om hva han legger i begrepet «nasjonalliberalistisk» svarer Ugland-Jacobsen følgende til NRK mandag:

– I det legger jeg at vi ivaretar de liberalistiske verdiene som partiet for så vidt har. Men at vi også dreier fokus mot det som forventes av Fremskrittspartiet, og som ligger i Fremskrittspartiets gener: Nemlig å ta vare på nasjonen, og på det norske folk ved at man setter de behovene først, før man legger alle eggene i kurven i utlandet.

Ugland-Jacobsen sier videre at han med dette også advarer om for stor oppslutning til overnasjonale organer, og nevner blant annet EU, EØS og FN som eksempler. .

Listhaug avviser lederkamp

Ugland-Jacobsen fikk i helga også støtte fra tidligere partiformann Carl I. Hagen. Men nestlederen i partiet, Sylvi Listhaug, sa til NRK at det ikke er noen lederdiskusjon i partiet.

– Både jeg og resten av partiet tar det for gitt at partilederen står på topp i Oslo, skrev hun i en e-post til NRK.

Tidligere justisminister for Frp, Jøran Kallmyr, skriver i et innlegg på sin egen Facebook-profil at Ugland-Jacobsen ikke treffer med kritikken sin mot Frps retningsvalg.

– Kjenner ikke han der nye lederen av Oslo Frp, men han bommet grovt på utspillet sitt.
Et liberalistisk folkeparti har alltid Frp vært og kommer til å bli, skriver Kallmyr.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger