Hopp til innhold

Tre vanlige påstander om vaksiner

WHO har delt vaksinemotstandere inn i tre ulike grupper. Her er noen av de vanligste påstandene – og svarene fra FHI.

MMR-vaksine

MMR-vaksinen beskytter mot meslinger.

Foto: Mike Hutmacher / AP

Folkehelseinstituttet har denne uka fått bekreftet tre meslingtilfeller på Østlandet. Alle de smittede var uvaksinerte og hadde vært i utlandet.

Fra januar i fjor er det registrert over 15.000 tilfeller i EU-land, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttrykt bekymring for at foreldre bevisst unngår å vaksinere barna sine.

WHO har tidligere delt inn vaksinemotstandere i tre grupper:

  • De som tror det er en sammenheng mellom vaksine og autisme
  • Det antroposofiske miljøet, som mener det er sunnere å få meslinger enn å vaksinere seg
  • De likegyldige som ikke har måttet forholde seg til smitteproblemer.

Her er noen av de vanligste påstandene fra vaksinemotstandere:

Meslingvaksinen forårsaker autisme:

Påstanden stammer fra en studie utført av Andrew Wakefield og publisert i 1998. Denne studien ble tilbakevist og trukket i 2004, og en rekke studier har senere slått fast at det ikke kan påvises en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme.

Meslinger

Meslinger gir et rødt utslett, og følges ofte av komplikasjoner.

Foto: CDC

Det ble samtidig kjent at vaksinemotstandere hadde finansiert undersøkelsen, og British Medical Journal slo fast at hele rapporten var basert på forfalskede bevis.

Wakefield ble fradømt retten til å praktisere som lege i 2010, men har fortsatt noen tilhengere. Antall vaksinerte barn falt spesielt i Storbritannia årene etter at studien ble publisert.

– En rekke forskergrupper har med ulike metoder etterprøvd hypotesen uten å finne holdepunkter for at MMR-vaksinasjon kan øke risikoen for autisme eller inflammatorisk tarmsykdom, sier avdelingsdirektør Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet (FHI).

En dansk undersøkelse av over 500.000 barn hadde nok ikke-vaksinerte til en direkte sammenlikning med vaksinerte barn. Heller ikke her ble det påvist noen sammenheng mellom vaksinen og utvikling av autisme.

Meslinger er ikke farlig, men bra for immunforsvaret:

Påstanden forfektes spesielt i det antroposofiske miljøet, som viser til Rudolf Steiners filosofi.

Didrik Vestrheim

Avdelingsdirektør Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Steiner var en forkjemper for alternativ medisin, og mente at meslinger er en «transformerende» sykdom som man kommer styrket ut av.

– Meslinger er en potensielt dødelig infeksjon. Vi mener at vaksinasjon er bedre enn infeksjon, i tillegg til å bidra til å ikke spre sykdommen videre til de som ikke kan ta vaksinen på grunn av svakt immunforsvar, sier Vestrheim.

Siste landsomfattende meslingutbrudd i Norge var i 1980-81. Det siste lokale utbruddet var på Nesodden i 1996, med 82 registrerte tilfeller.

Ifølge Folkehelseinstituttets Helsedatabank er vaksinedekningen i Nesodden kommune 85 prosent.

Vaksinene inneholder skadelige/kreftfremkallende stoffer:

– Dette er vaksiner som har vært brukt i veldig mange år og blant veldig mange mennesker. Vi har ingen holdepunkter for at vaksinene er farlige, sier Vestrheim.

Stoffer som ofte trekkes frem i slike påstander er aluminium, kvikksølv, formaldehyd og skvalen.

  • Aluminium brukes for å gjøre enkelte vaksiner mer effektive, men en vaksinedose inneholder ikke store nok mengder til at det kan utgjøre en helserisiko.
  • Kvikksølv, nærmere bestemt kvikksølvforbindelsen thiomersal, har tidligere vært brukt som konserveringsmiddel i vaksiner. Det er fjernet fra barnevaksiner i de fleste land, men det er ikke påvist noen helserisiko knyttet til det.
  • Formaldehyd finnes i blodet fra før, i langt større mengder enn det man får i seg gjennom en vaksine.
  • Skvalen ble mistenkt for å ha forårsaket narkolepsi hos pasienter som tok svineinfluensavaksinen. Det finnes imidlertid ingen slike utslag i andre vaksiner.

Enkelte har også påstått at vaksiner inneholder kreftfremkallende midler.

– Det er ingen holdepunkter for å si at vaksinen inneholder noen slike midler, den er som sagt veldig godt testet og det er ingen tilfeller av kreft på grunn av vaksinering, sier Vestrheim.

Norsk dokumentarserie. Folkeopplysningen tar for seg fenomenet vaksinemotstand. Programleder Andreas Wahl møter skuespiller Sølje Bergmann som har valgt å droppe de fleste barnevaksinene for sine egne unger. Han får hjelp av immunolog Tone Fredsvik Gregers til å lage 10.000 doser HPV-vaksine. Og oppdager at Oslofolk er villige til å forby vann. Sesong 2 (5:6)

Folkeopplysningen snakket med vaksinemotstandere i 2014.