Ny rapport: – For mange uvaksinerte barn

Det er for mange uvaksinerte barn og voksne i Norge viser statistikk fra Folkehelseinstituttet. Finnmark, Telemark og Vestfold kommer dårligst ut på statistikken til Folkehelseinstituttet.

HPV-vaksine

Målet er at 95 prosent av befolkningen i Norge skal ha fått to doser med MMR-vaksine, men flere steder i landet er dekningsgraden under 90 prosent.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Alle som bor i Norge skal egentlig ha vaksinert seg med to doser MMR-vaksine. For å forhindre utbrudd av meslinger ønsker vi en dekningsgrad på over 95 prosent, sier Jann Storsæter, overlege på vaksineavdelingen på Folkehelseinstituttet (FHI).

Jann Storsæter

Jann Storsæter er overlege på vaksineavdelingen på Folkehelseinstituttet (FHI).

Foto: Nina Didriksen / NRK

Den ferskeste statistikken til FHI viser rekordhøy vaksinasjonsdekning blant toåringer i 2016. Derimot er dekningen blant 16-åringer på kun 91 prosent og under 90 prosent i Finnmark, Telemark og Vestfold.

– Det er ikke nødvendigvis en veldig alvorlig situasjon, men vi kan ikke være fornøyde med resultatet når vi ser små hull i nettet, sier Storsæter.

Overlegen påpeker at meslingutbrudd kan skje overalt, og at sykdommen forekommer i mange land som nordmenn reiser til.

Bare i januar i år ble det meldt om rundt 500 meslingtilfeller i Europa. I Norge var det et utbrudd av meslinger i 2011, men både før og etter har antall smittetilfeller ligget mellom fem og ti i året.

Oppfordrer til vaksineringskampanje

– Vi har nok av denne vaksinen i Norge og folk burde oppfordres til å ta den. Flere land har hatt vaksineringskampanjer rettet mot unge voksne for det hender at folk rett og slett glemmer å ta den andre dosen med MMR, sier Jann Storsæter.

MMR-vaksinen er gratis og man får ikke flere bivirkinger av å vaksinere seg en ekstra gang, ifølge overlegen.

– Hvis man er usikker på om man har tatt vaksinen, er det helt problemfritt å ta den en gang ekstra, sier han.

MMR-vaksine

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at dagens reisemønstre gjør at ingen er utenfor rekkevidde for meslingviruset. Meslingvaksinen ble innført i Norge i 1969.

Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Usikkerhet rundt årsaken

Det er imidlertid ikke sikkert det står så dårlig til med MMR-vaksinering i Finnmark, Telemark og Vestfold som statistikken viser.

Alle MMR-vaksiner som gis er meldepliktige til SYSVAK. Samtlige av landets fylker melder om tekniske problemer med elektronisk overføring av vaksinasjonsmeldinger fra kommunene til SYSVAK.

De reelle tallene for vaksinasjonsdekningen lokalt kan dermed være høyere enn det statistikken til Folkehelseinstituttet viser.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om årsaken til at Finnmark kommer litt dårligere ut på statistikken enn andre fylker. Det kan skyldes mangler i datakvaliteten. En annen mulig årsak kan være at det har vært ganske mye bevegelse i bosettingsmønsteret i Finnmark de siste årene med en god del innflytting utenfra, sier fylkeslegen i Finnmark, Eivind Merok.