Kommentar

Et kraftig fall

Eirik Jensen ble ikke trodd på noen deler av sin forklaring. For den tidligere politimannen er dommen et kraftig nederlag. Men dommen er også en skandale for hele politietaten.

illustrasjon jensen

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett mandag.

Foto: Illustrasjon: Marco Vaglieri

Det var intense timer under domsavsigelsen i sal 250 i Oslo tingrett. Salen var fullsatt, og de fleste tilhørerne satt med blikket stivt festet på Jensen. Og etter hvert som opplesningen skred frem, ble ethvert håp om frifinnelse knust.

Jensen ristet på hodet og sukket høylytt. Også han skjønte nok ganske tidlig hvilken vei det gikk.

Og fallet er kraftig for en politimann som, ifølge ham selv, har viet nesten hele sitt liv til bekjempelse av kriminalitet, og spesielt narkotikakriminalitet. Retten slår nå fast at han har hjulpet en storsmugler med å ta inn tonnevis med hasj til Norge, og i bytte har han fått store verdier.

Det er en omfattende og grundig dom fra et enstemmig dommerpanel. Retten slår fast at det er utenkelig at Eirik Jensen ikke visste om Gjermund Cappelens narkotikavirksomhet. Videre slås det fast at Jensen allerede her gjorde seg skyldig i medvirkning, fordi han lot være å gripe inn, og han varslet heller ingen andre i politiet.

Det sentrale er at Jensen har gjort seg skyldig i grov korrupsjon.

Videre mener dommerne at Jensen aktivt har lagt til rette for Cappelens virksomhet gjennom de tallrike tekstmeldingene man har funnet på de tos telefoner. Meldinger som «stille og sol» og «pent vær i skogen» blir tolket som bevis på at Jensen har varslet Cappelen om at han ikke var i politiets søkelys.

Samtidig blir Eirik Jensen stemplet som en gjennomkorrupt politimann, en korrupsjon som skal ha vart i mange år. Retten mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil at Cappelen betalte for og organiserte oppussingen av Jensen og samboerens bad. Og man mener at han har tatt imot klokker og kontanter fra Cappelen. Tilsammen mener dommerne at Jensen har mottatt penger og tjenester til en verdi av over 600.000 kroner. Spesialenheten mente summen var minst 2,1 millioner, men summen har liten betydning for strafferammen. Det sentrale er at Jensen har gjort seg skyldig i grov korrupsjon.

Retten fant ingen formildende omstendigheter.

Da retten gikk over til straffeutmålingen så det ut til at Jensen nærmest hadde resignert på bakerste benk. På en av tilhørerplassene gråt samboeren hans åpenlyst. Begge ble vitne til dommerens knusende beskrivelse av hvordan den ledede politimannen «i en årrekke har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet». Retten fant ingen formildende omstendigheter, og da ble resultatet lovens strengeste straff.

Jensen svarte at han har forstått dommen, og at han vil ta betenkningstid i spørsmålet om han vil anke. Men noe annet enn en anke fra hans side vil være svært overraskende.

Dermed blir det trolig en ny rettsrunde, men dagens utfall er uansett et voldsomt slag for den tidligere politimannen. Men det er også en skandale for hele politietaten. Cappelen fikk holde på med virksomheten sin i alle disse årene. Og Jensen var en aktiv medhjelper, skal vi tro dommen. Mange spør seg hvordan det i det hele tatt var mulig for de to å bedrive sitt kriminelle samarbeid i årevis uten å bli avslørt.

Dommer Kim Heger sier det ikke er noen formildende omstendigheter i saken.

Dommer Kim Heger leser dommen i Oslo tingrett.