Hopp til innhold

SV krever omkamp om skattelettene til oljenæringen. Uaktuelt, mener Ap og Sp

SV vil fjerne skattelettelsene for oljenæringen, som et stort stortingsflertall vedtok i fjor. Men de får ikke støtte av Ap og Sp, som de håper å danne regjering med etter valget.

Oljeplattformen Troll A i Nordsjøen

SV krever omkamp om oljeskattepakken som ble vedtatt i fjor juni. Bildet er av oljeplattformen Troll A i Nordsjøen.

Foto: Øyvind Knoph Askeland / Norsk olje og gass

Dagen etter at FN la frem en dyster klimarapport om økte temperaturer og ekstremvær, varsler SV omkamp om støttepakken til Norges desidert største bidragsyter til klimautslippene.

SV vil ta med skattelettelsene inn i regjeringsforhandlingene.

I juni i fjor ble regjeringspartiene enige med Frp, Ap og Sp om å endre skattevilkårene for oljenæringen.

Blant endringene var at friinntekten økte fra 20 til 24 prosent. Friinntekten er den summen oljeselskapene kan tjene før de må betale oljeskatt på 56 prosent.

Oljeselskapene fikk også utsatt særskatt. Endringene i oljeskattepakken kom som følge av koronapandemien.

Vil omgjøre vedtaket

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, var svært kritisk til endringene i fjor. Nå sier hun partiet vil lete etter muligheter for å omgjøre stortingsvedtaket.

Hun sier det er for mange jobber bundet opp i oljen, og for få i det grønne skiftet.

– Skaper ikke dette uforutsigbarhet for dem som jobber i næringen?

– Vi vil jobbe med dette når endringene av oljepakken reverseres, sier Kaski.

Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: Siri Vålberg Saugstad

Kari Elisabeth Kaski (SV).

Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Selv om SV sier de ikke stiller noen absolutte krav, er de tydelige på at de ikke går inn i en regjering uten at klimagassutslippene går ned.

– Da er det en forutsetning at vi gjør noe med oljepolitikken, sier Kaski.

LES OGSÅ: Økonomiprofessor kritisk til oljeforliket: – Dette vil forlenge oljealderen

Senterpartiet sier nei

Stortingsrepresentant i Sp, Marit Arnstad, skriver i en e-post til NRK at det ikke er aktuelt å reversere endringene i oljeskattepakken.

Marit Arnstad

Marit Arnstad (Sp).

Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Det er uaktuelt å endre et skatteforlik som har reddet arbeidsplasser, samtidig som det har bidratt til klimakutt.

Arbeiderpartiet ønsker å ha med SV i regjering, men sier samtidig at kutt i støtte til oljenæringen er uaktuelt.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol mener reversering ikke er forenlig med rettferdig klimapolitikk.

– Vi må kutte utslipp, men også bevare arbeidsplasser. Og helst skape flere. Det får vi ikke dersom vi endrer spillereglene nå. Dette er en forutsigbarhet industrien trenger.

Ingvild Kjerkol (Ap)

Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Trond Stenersen

Frykter det koster fellesskapet

Effekten av skattepakken skal nå evalueres. Det er det regjeringen som har bedt om.

Svaret på hvor mye skattepakken har kostet, vil trolig ikke bli klart før om flere år.

Kari Elisabeth Kaski frykter pakken har kostet fellesskapet dyrt.

– Tall fra Finansdepartementet anslår det koster 10 milliarder å bygge ut et oljefelt, sier Kaski.

Til tross for at skattepakken har kostet, mener Ingvild Kjerkol (Ap) det var riktig å dele den ut.

Hun trekker frem at pakken har bidratt til å beholde arbeidsplasser under pandemien.

Støtte fra Venstre

Venstre og partileder Guri Melby vil ikke sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon. Samtidig vil de si nei til nye letelisenser. Melby er i likhet med SV kritisk til oljeskattepakken.

– Vi er helt enige i at vi må se på den pakken på nytt.

Da MDG åpnet sin valgkamp på tirsdag, var også partileder Une Bastholm krystallklar på at det er uaktuelt å støtte eller sitte i en regjering som leter etter mer olje.

Une Bastholm, Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Une Bastholm (MDG).

Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ