Slik skal Stortinget plassere 22. juli-ansvar

STORTINGET (NRK.no): Hvem sin skyld var det at Grubbegata ikke var stengt, og hvor mange øvelser har statsrådene deltatt i?

Statsminister Jens Stoltenberg

MÅ SVARE: Jens Stoltenberg får fredag oversendt en rekke spørsmål Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil ha svar på. Han får to uker på seg til å svare.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Dette er noen av spørsmålene opposisjonen vil stille statsminister Jens Stoltenberg og de andre regjeringsmedlemmene når Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité skal behandle sikkerhetssvikten 22. juli i fjor.

Komiteen skal sende over sine spørsmål i ettermiddag, men NRK.no har allerede fått tilgang til spørsmålene Høyre og KrF vil ha svar på.

Hvem hadde ansvaret?

Spørsmålene bærer tydelig preg av at Stortinget ønsker å plassere ansvar. Nesten halvparten av spørsmålene inneholder ordet «hvem?».

KrF og Høyre er spesielt interessert i å finne ut hva statsministeren visste om stengingen av Grubbagata, og hvor involvert hans kontor var i prosessen.

Grete Faremo

FRAMOVER: Stortinget vil forsikre seg om at Faremo styrker beredskapen i Norge.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Grete Faremo må blant annet svare for hvem som har ansvaret for at nasjonens evne til å beskytte egne borgere sviktet den 22. juli. Hun får også en rekke spørsmål om hvordan hun skal styrke beredskapen framover, bygge ut nødnettet, og sikre at PST har nok ressurser.

Ønsker klarhet om Grubbegata

Rigmor Aasrud

GRUBBEGATA: Opposisjonen vil vite hvorfor Rigmor Aasrud ikke visste at hun hadde ansvar for sikkerheten.

Foto: NRK

Spørsmål om Grubbegata preger spørsmålene KrF og Høyre ønsker å stille fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap).

«Var ikke statsråden interessert i sikkerhetsprosjektet, eller anså hun ikke det som sitt ansvarsområde,» er ett av spørsmålene Høyre har på sin liste.

Ett spørsmål går igjen til alle aktuelle statsråder:

«Hvor mange beredskaps- og krisehåndteringsøvelser, -spill, simuleringer med videre har henholdsvis statsråden, resten av politisk ledelse og statsrådens nærmeste stab deltatt i gjennom perioden 2005–2012? Hvilke scenarioer og metodikk er langt til grunn for eventuelle øvelser, hvilke evalueringer er gjort, og hvordan er eventuelle funn implementert i departementet?»

Befaring og høring

Fredag ettermiddag blir den samlede listen hele komiteen har blitt enige om sendt til statsminister Jens Stoltenberg, justisminister Grete Faremo, administrasjonsminister Rigmor Aasrud og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Her er spørsmålene til Jens Stoltenberg
Her er spørsmålene til Grete Faremo
Her er spørsmålene til Rigmor Aasrud
Her er spørsmålene til
Anne-Grete Strøm-Erichsen

Statsrådene får to ukers svarfrist. Komiteen kan deretter stille flere spørsmål dersom de ønsker det.

De relevante statsrådene må også møte i kontrollhøring i Stortinget. Hvor mange som blir kalt inn og når høringene starter blir trolig klart etter komiteens møte tirsdag.

Komiteen skal også på befaring på Utøya og i Regjeringskvartalet.

– Det er for å forstå atmosfæren som denne uhyggelige handlingen skjedde under, har Senterpartiets Per Olaf Lundteigen tidligere sagt til NRK.no.

SISTE NYTT

Siste meldinger