Hopp til innhold

Stortinget tar grep etter trakassering-undersøkelse: – Forferdelige tall

Stortingspresident Tone Trøen frykter trakassering av kvinnelige folkevalgte fører til at kvinner kvier seg for å ta politiske verv eller lederroller.

Presentasjon for Stortinget av plan for gjenåpning av Norge

KJØNNSFORSKJELL: To tredjedeler av representantene som oppgav å ha opplevd trakassering eller mobbing i 2019, var kvinner.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det skal ikke være noen tvil om at Stortinget har nulltoleranse for mobbing og trakassering, sier stortingspresident Tone Trøen til NRK.

De nye tiltakene mot mobbing og trakassering på Stortinget, kommer i etterkant av at 1 av 6 av stortingsrepresentantene svarte at de hadde opplevd mobbing eller trakassering det siste året, på en undersøkelse i 2019.

De nye tiltakene innebærer blant annet:

  • Nulltoleranse mot mobbing og trakassering skal inn i den etiske veilederen til representantene
  • Nye undersøkelser annethvert år
  • Utredning av en ekstern varslingskanal

Gode tiltak

Undersøkelsen ble gjennomført oktober/november 2019. Kommer tiltakene for sent?

– Vi har jobbet med dette det siste året. Det har vært et spesielt år med koronapandemi, men vi har også gjort tiltak løpende. Bedriftshelsetjenesten vår er en rådgivende enhet og kan bistå, det er opprettet en ekstern varslingskanal på Stortinget og nå sikrer vi å få på plass endringer i den etiske veilederen, før et nytt storting trer til fra høsten av, svarer Trøen.

Stortingets siste dag før jul

NULLTOLERANSE: Stortingspresident Tone Trøen sier det er nulltoleranse mot mobbing og trakassering på Stortinget.

Foto: Morten Brakestad / Stortinget / NTB

Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, er fornøyd med tiltakene.

– Jeg tenker at tiltakene som presidentskapet nå har fremmet, er tiltak som har blitt laget i nær kontakt med representantene og partiene, og det er gode tiltak. Jeg har full tro på at det er tiltak som også vil hjelpe. Så får vi se om man kommer på, eller har behov for, andre ting etter hvert, sier Trettebergstuen til NRK.

En trussel mot demokratiet

Blant de 96 stortingsrepresentantene som svarte på undersøkelsen i 2019, oppga 15,6 prosent at de hadde blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste 12 månedene. To tredjedeler av disse var kvinner.

– Det er forferdelige tall. Politikken skal være et godt og trygt sted å være. Vi politikere må tåle mye motstand og et hardt ordskifte, men disse tallene knyttet til undersøkelsen på Stortinget viser at altfor mange opplever at det går for langt, sier Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen

FORNØYD: Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, sier de nye tiltakene er gode.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun sier vi vet at mange kvier seg for å delta i det offentlige ordskiftet eller i lokalpolitikken frivillig, fordi det offentlige ordskiftet blir mer og mer polarisert.

– Dette er en trussel mot demokratiet vårt. Derfor er det så viktig at Stortinget nå går foran og kommer med synlige tiltak, for å si klart og tydelig ifra om at politikken skal være et godt sted å være, der man har respekt for hverandre.

Trettebergstuen sier man på den måten også sender signalet videre til alle de som bruker tiden sin frivillig i lag og foreninger, med politisk arbeid over hele landet, om at de skal forvente det samme.

Trøen er enig med Trettebergstuen.

– Den trakasseringen som kvinnelige folkevalgte forteller om er et problem for oss, men den er også et stort globalt problem. Det kan innebære at kvinner mister motet og lysten til å ta på seg politiske tillitsverv, men også lederroller. For oss er det en trussel mot demokratiet og et tilbakesteg i likestillingskampen, og derfor er dette noe vi må stå sammen om.

Trøen sier vi må gjøre alt vi kan for å sikre at det er trygt å være folkevalgt på Stortinget, men også ved alle andre folkevalgtnivåer i Norge.

Har blitt tøffere

Foruten kolleger og overordnede, trekker representantene frem sosiale medier som den andre hovedkilden til mobbing og trakassering.

Er det blitt tøffere å være politiker i dag, med internett og sosiale medier og de utfordringene dette gir?

– Jeg tror svaret på det er helt tydelig ja. Det er tøft, og det kan oppleves veldig krevende for mange. Derfor må vi også, i tillegg til å håndtere det vi nå gjør på Stortinget knyttet til mobbing og trakassering, være trygge på at vi har et godt miljø, som har nulltoleranse for dette.

Muntlig spørretime

SOSIALE MEDIER: Det har blitt tøffere å være politiker på grunn av sosiale medier, sier stortingspresident Tone Trøen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Når det gjelder sosiale medier, sier Trøen at vi må stå opp for hverandre, og kanskje moderere noen kommentarfelt. Hun sier partiene er flinke til å støtte sine politikere når de står i stormer.

– Heldigvis er det noen som veldig tydelig sier ifra, slik statsråd Tina Bru gjorde i forhold til den hetsen som Lan Marie Berg var, og fortsatt er, utsatt for.

Til høsten er det stortingsvalg, og det betyr flere nye representanter. Trøen sier det er viktig for henne og resten av presidentskapet at alle nye representanter kommer til et trygt miljø.

– Nettopp derfor endrer vi den etiske veilederen nå før valget, slik at det ikke skal være noen tvil om at her på Stortinget er det nulltoleranse for mobbing og trakassering.

PST forventer at trusler mot myndighetspersoner vil øke i 2021 i Nasjonal trusselvurdering 2021.

LES OGSÅ: Smertegrensen

AKTUELT NÅ