Hopp til innhold

1 av 6 representanter har opplevd mobbing eller trakassering

16 prosent av stortingsrepresentantene som svarte i en undersøkelse oppgir å ha opplevd mobbing eller trakassering det siste året. Et betydelig antall sier det er kollegaer som er plagsomme.

Stortingsbakken med løve

IKKE HELT TRYGT: Både stortingsrepresentanter og partiansatte oppgir at de har blitt utsatt for mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det skal være nulltoleranse for trakassering og mobbing på Stortinget. Jeg er fornøyd med at vi for første gang har kartlagt dette, sier stortingspresident Tone W. Trøen (H) til NRK.

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) sier et hvert funn større enn null i undersøkelsen er alvorlig.

Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Undersøkelsen ble bestilt i sommer og resultatene foreligger nå. Både stortingsrepresentanter og ansatte i partigruppene er spurt om mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Det er slik at lokalpolitikere og ungdom jeg snakker med, sier at det er krevende å si sin mening og være med i samfunnsdebatten. Det er helt tydelig at det gjelder stortingspolitikere også, sier Trøen.

Kollegaer står bak

Blant de 96 stortingsrepresentantene som har svart på undersøkelsen, oppgir 15,6 prosent at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste 12 månedene. To tredjedeler av disse er kvinner.

En del av plagingen skjer på nett, men nesten halvparten av dem som har opplevd mobbing eller trakassering oppgir at det er kollegaer som står bak.

– Det er jo alvorlig og noe vi skal ta med oss når vi nå skal diskutere hvilke tiltak vi skal sette inn for å forebygge dette framover, sier Trøen

– Hvilke tiltak vil du sette inn?

– Nå har vi akkurat fått tallene. Nå skal vi gå gjennom undersøkelsen nøye, og så skal vi diskutere i presidentskapet hva vi kan foreta oss og hvilke tiltak som vil være målretta i Stortinget.

Blant de ansatte i partigruppene svarer 6,7 prosent at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste 12 månedene. Langt de fleste svarer at det er kollegaer og overordnede som står for den plagsomme adferden.

Uønsket seksuell oppmerksomhet

Undersøkelsen tar også for seg seksuelt krenkende kommentarer og annen oppmerksomhet. Her svarer 7,3 prosent av representantene i undersøkelsen at de har blitt utsatt for dette de siste 12 månedene.

– Hadde du ventet at tallene var lavere to år etter #metoo-debatten?

– Basert på funn i internasjonale undersøkelser, var jeg redd for at tallene skulle være svært høye. Så vil jeg understreke at alt som er over null er alvorlig, men jeg er på en måte glad for at tallene vi har her i Norge er betydelig bedre enn vi kunne frykte, sier Trøen.

Drøyt halvparten av representantene som oppga å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet svarer at den kom fra kollegaer. Resten svarte at oppmerksomheten kom via sosiale medier.

Alarmen gikk i Europa

Stortingets undersøkelse ble satt i gang etter at resultatene fra en undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) fra 2018 ble kjent.

Der kom det fram at 85 prosent av de kvinnelige parlamentarikerne i europeiske land hadde vært utsatt for psykisk vold mens de var folkevalgte. 47 prosent hadde mottatt drapstrusler eller trusler om voldtekt.

– Resultatene for Stortinget er betydelig bedre enn for internasjonale undersøkelser, så vi kunne fryktet at det var enda verre. Men ethvert tilfelle er alvorlig, sier stortingspresidenten.

AKTUELT NÅ