Hopp til innhold

Foreslår å fjerne Equinor fra oljedepartementet

Stortinget ber regjeringen vurdere å legge ansvaret for Equinor til et annet departement for å unngå rollekonflikter.

Oljehøring i Stortinget: Varsler slår alarm om ukultur

Olje- og energiminister Tina Bru (H) under høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen om Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst. Nå kan hun bli fratatt ansvaret for eierskapet i Equinor.

Foto: Heiko Junge / NTB

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Forslaget kommer etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen har sett nærmere på hva som skjedde da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting i 2013.

Nå har en samlet komité kommet stilt seg bak rådet om å be regjeringen legge ansvaret for Equinor under et annet departement enn olje- og energidepartementet.

De ønsker å fjerne den mulige rollekonflikten som ligger i at Olje- og energidepartementet både skal være en god eier for Equinor, samtidig som de skal forvalte hele oljevirksomheten på norsk sokkel på vegne av staten.

– Komiteen peker entydig på at man bør vurdere å overføre ansvaret for Equinor til Nærings- og fiskeridepartementet som forvalter de andre statsselskapene, ikke minst de selskapene som er børsnoterte, sier parlamentarisk leder i Venstre, Terje Breivik, til NRK.

Det er han som har vært saksordfører for saken under behandlingen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har sendt følgende kommentar på epost:

«I forbindelse med høringen om åpningen av Barentshavet sørøst har jeg samarbeidet godt med Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Jeg registrerer at komiteen ber regjeringen vurdere om eierskapet bør flyttes. Jeg har selv deltatt i høringen og gitt uttrykk for mitt syn, og har ikke noe å legge til utover det.»

NRKs avsløring førte til høring

Bakgrunnen er NRKs avsløring: Oljedepartementet visste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et gigantisk tapsprosjekt. Men utregninger som viste dette nådde aldri de folkevalgte som skulle vurdere åpning av havområdet.

Interne e-poster viste at flere fagøkonomer i Oljedirektoratet reagerte sterkt på departementets håndtering av saken.

Oljedepartementets kommentarer til verdivurdering fra Oljedirektoratet

Oljedirektoratets utkast til ressursrapport ble redigert hos departementet. Kommentaren i gult er fra en seniorrådgiver i Olje- og energidepartementet i 2013. Den nye beregningen av verdiene i Barentshavet sørøst nådde aldri Stortinget.

Foto: Skjermdump

Kontroll- og konstitusjonskomiteen retter ikke kritikk mot hverken regjeringen eller Oljedirektoratet i saken.

Blant representantene i komiteen er det kun SVs som kritiserer regjeringen for å ha holdt tilbake informasjon fra Stortinget.

Et flertall uttaler at ingenting tilsier at Stortinget ville ombestemt seg om åpningen av havområdet, selv om de hadde fått den omstridte lønnsomhetsrapporten.

Vanskelig å konkludere om ukultur

Men komiteen er tydelig på at de ikke fikk svarene de ønsket seg på om det råder en ukultur i Olje- og energidepartementet.

SVs representant i kontrollkomiteen mener signalene i innstillingen er tydelige på at embetsverket ikke stilte opp slik det skulle.

– Hvis jeg hadde vært en av de mektige oljebyråkratene i departementet og lest dette, så ville jeg ha svetta litt, sier Freddy André Øvstegård.

Flere av de inviterte oljebyråkratene takket nei til å komme på høringen. Og etterpå var det flere politikere som satt igjen med flere spørsmål enn svar.

Det bærer også komiteens innstilling preg av. Komiteen understreker at den hadde lite informasjon i saken.

Komiteen merker seg at ledelsen i oljedepartementet valgte å ikke svare på direkte spørsmål om det er vanlig at departementet ber Oljedirektoratet om å endre faglige vurderinger.

Høringen ga heller ikke noe klart svar på hvorfor Oljedepartementet ikke ville at den nye verdivurderingen skulle tilflyte offentligheten.

Rollekonflikter

Til slutt advarer en samlet komité mot rollekonflikter i embetsverket. Den påpeker at Norge er et lite land, med relativt små fagmiljø, der ansatte bytter roller på tvers av ulike forvaltningsnivå og private selskap.

Denne saken viser at det ikke er uproblematisk å eie oljevirksomheten man også skal kontrollere, mener komiteen.

Det kan være problematisk at Olje- og energidepartement forvalter statens eierskap i Equinor, samtidig som det regulerer olje- og energibransjen, og velger hvem som skal få operere på ulike felt.

Staten er største eier i Equinor med en eierandel på 67 prosent. Equinor er det eneste børsnoterte statlig eide selskapet som ikke styres fra Nærings- og fiskeridepartementet.

For å unngå potensielle rollekonflikter, mener komiteen at regjeringen bør vurdere om alle statseide børsnoterte selskaper skal forvaltes hos næringsdepartementet.

– Men hvorfor ber dere bare regjeringen om å vurdere dette?

– Det er ikke vanlig at kontrollkomiteen går så langt som å komme med bestillinger for framtida, vi dømmer fortida. Men når hele komiteen stiller seg bak dette så veier det veldig tungt. Den store innflytelsen som Equinor har i departementet er en uting som vi bør gjøre noe med, sier Øvstegård til NRK.

Borten Moe tar det som en seier

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) var blant dem som var kalt inn til høringen. Han gjentok at han ikke kjente til de aktuelle beregningene, og at han mener Stortinget fikk all relevant informasjon i saken.

Oljehøring i Stortinget: Varsler slår alarm om ukultur

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) under høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen om åpningen av Barentshavet sørøst.

Foto: Heiko Junge / NTB

Sp-politikeren sier at innstillingen er som forventet:

– Den viser at alle unntatt SV er enige med meg i at all relevant informasjon ble lagt frem for Stortinget. Stortinget bekrefter med det Høyesterettsdommen fra i fjor. Det var aldri grunnlag for en kontrollhøring i denne saken.

– Men hva tenker du om at komiteen sier de måtte konkludere på et tynt grunnlag, fordi mange valgte å ikke stille til høring?

– Det konstitusjonelle prinsippet er at Stortinget kun kjenner statsråden. I så måte var oppmøtet i høringen god.

AKTUELT NÅ