Hopp til innhold

Oljebyråkrater takker nei til kontrollhøring om omstridt oljerapport

Flere av oljebyråkratene som er invitert til Stortingets kontrollhøring om åpningen av Barentshavet sørøst, har sagt at de ikke vil stille. – Uvanlig, sier SV.

Audun Lysbakken møter pressen

Freddy André Øvstegård (SV) sier det er synd at fem personer ikke møter til Stortingets høring.

Foto: Terje Pedersen / NTB

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har nå deltakerlisten klar til den planlagte høringen 15. februar.

På listen står både sittende olje- og energiminister Tina Bru (H) og de tidligere statsrådene Ola Borten Moe (Sp) og Åslaug Haga (Sp).

I tillegg møter fem byråkrater fra Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

Men fem andre har takket nei, alle fem fra Oljedirektoratet.

Bekymret for ukultur

SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård understreker at å møte til høring er frivillig. Men det er også ganske uvanlig å takke nei, påpeker han.

– Jeg har respekt for at folk av ulike grunner ikke ønsker å delta på en høring. Men det er synd, sier Øvstegård til NRK.

Flere av de som nå ikke stiller til høringen var aktivt med på saksbehandlingen av dokumentet, som aldri nådde Stortinget før Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting.

Oljedepartementets kommentarer til verdivurdering fra Oljedirektoratet

Oljedirektoratets utkast til ressursrapport ble redigert hos departementet. Kommentaren i gult er fra en seniorrådgiver i leteseksjonen i Olje- og energidepartementet i 2013. Notatet nådde aldri Stortinget.

Foto: Skjermdump

– Det virker som det har en kostnad å snakke om denne saken offentlig for Stortinget. Det styrker mitt inntrykk av at vi her har å gjøre med et oljeindustrielt kompleks – et oljebyråkrati hvor det ikke er lett å sette søkelyset på en mulig ukultur, sier Øvstegård.

Kommunikasjonsdirektør Ola Anders Skauby i Oljedirektoratet avviser bestemt at det har vært noe press for å takke nei.

– Vi stiller med to medarbeidere fra Oljedirektoratet. De øvrige som har fått invitasjon, har valgt å takke nei ut ifra at det ble påpekt i invitasjonen at det var frivillig å stille, sier Skauby til NTB.

– Dette er en beslutning de har tatt selv, sier han.

Strid om lønnsomhetsberegninger

NRK kunne i høst fortelle at Olje- og energidepartementet holdt tilbake informasjon om at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt i milliardklassen.

Dokumentene så dagens lys i forbindelse med Høyesteretts behandling av det såkalte klimasøksmålet.

Oljedirektoratet hadde gjort beregninger av lønnsomheten ved olje- og gassutvinning i Barentshavet sørøst, men at disse ikke ble delt med Stortinget før de folkevalgte vedtok å åpne havområdene for petroleumsvirksomhet.

Øvstegård håper høringen vil avdekke om embetsverket aktivt filtrerte kunnskap til fordel for oljeindustrien.

– Jeg har store forventninger til hva de som har takket ja, kommer til å fortelle, sier han.

Ola Borten Moe (Sp) var olje- og energiminister da Barentshavet sørøst ble åpnet for leting. Han har tidligere uttalt at han ikke kjente til de aktuelle beregningene, som han omtaler som et internt notat i direktoratet.

– Stortinget fikk all relevant informasjon, har Moe sagt til NRK.

Ola Borten Moe (Sp) var i 2013 Olje– og energiminister i den rødgrønne regjeringen.
Foto: Audun Braastad / NPK

Negative tall

Oljedirektoratets første tall på lønnsomheten ved olje- og gassvirksomhet i Barentshavet sørøst lå i et regneark som ble sendt på epost til Olje- og energidepartementet i mars 2012.

Disse beregningene viste at virksomheten kunne gå om lag 1,8 milliarder kroner i minus ved et lavt scenario. Men tallene var usikre, og Oljedirektoratet advarte mot å overtolke dem.

I 2013 gjorde Oljedirektoratet nye beregninger basert på nye geologiske undersøkelser av havbunnen. Også her kom det fram at petroleumsvirksomheten i disse havområdene kunne bli ulønnsom. Men de oppdaterte beregningene fra 2013 ble liggende i direktoratets interne arkiv.

Dermed ble ingen av lønnsomhetsberegningene lagt fram for Stortinget eller offentligheten før beslutningen om å åpne Barentshavet sørøst ble tatt.

Programmet klart

Selv om fem ansatte i Oljedirektoratet nå uteblir fra kontrollhøringen 15. februar, møter flere av oljebyråkratene som ledet arbeidet med åpningsprosessen.

Dette er deltakerlisten:

  • tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet Rolf Wiborg.
  • tidligere olje- og energiminister Åslaug Marie Haga (Sp)
  • tidligere oljedirektør i Oljedirektoratet Bente Nyland
  • Oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet
  • tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
  • Olje- og energiminister Tina Bru (H) møter med ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot og avdelingsdirektør Gaute Erichsen.

AKTUELT NÅ