Borten Moe om det omstridte notatet: – Helt uproblematisk

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mener det nyoppdagede notatet om verdien av olje i og gass i Barentshavet sørøst hadde begrenset verdi.

Ola Borten Moe

STÅR PÅ SITT: Tidligere olje- og energiminister, nå nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, mener det omtalte notatet fra Oljedirektoratet om lønnsomheten i Barentshavet sørøst endrer lite.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

– Kjernen i dette er at før man åpner et område, vet man ikke hva som er der. Det gjør det nesten umulig å komme med en verdifastsettelse av hva som eventuelt er der, sier nestleder Ola Borten Moe i Senterpartiet til NRK.

Moe var olje- og energiminister i 2013 da Stortinget vedtok å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

Nå slår han tilbake mot dem som mener at notatet fra Oljedirektoratet NRK omtalte tidligere denne uka er så alvorlig at det bør åpnes gransking.

– Dette er en litt sånn skinndebatt der dem som alltid er imot olje mener at det er begått forferdelige feil, men de er jo imot olje om det lønner seg også, sier Moe.

Reiste tvil om lønnsomhet

Det omstridte notatet var en vurdering fra Oljedirektoratet i 2013 av den mulige lønnsomheten av olje- og gassressursene i Barentshavet sørøst. Stortinget skulle ta stilling til om området skulle åpnes for petroleumsvirksomhet noen måneder seinere.

Analysen understreket muligheten for at olje og gass i Barentshavet sørøst ikke ville være lønnsomt å utvinne.

Notatet ble imidlertid aldri offentliggjort, men ble avdekket i forbindelse med det såkalte klimasøksmålet som skal behandles av Høyesterett i november.

E-postutvekslinger fra 2013 tyder på at ansatte i Olje- og energidepartementet ikke ønsket at notatet skulle bli kjent. I tillegg ble det gitt ulike beskjeder til ansatte i Oljedirektoratet om at en verdivurdering «klart skal indikere at vi bør åpne» og at det var viktig å ikke «snakke ned» Barentshavet sørøst.

Jusprofessor Hans Petter Graver ved UiO mener det kan ha skjedd flere lovbrudd i behandlingen av saken.

– Dette er oppsiktsvekkende opplysninger, og helt uten sidestykke. Man spør seg uvegerlig om dette var en bevisst unnlatelse. Det er nesten ikke til å tro at departementet har ført både Stortinget og domstolene bak lyset, selv om dette skulle skyldes en tabbe, sa Grave r til NRK tidligere denne uka.

Lars Haltbrekken

KRITISK: Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener det interne notatet fra Oljedirektoratet kunne bidratt til å stanse åpningen av Barentshavet Sørøst for petroleumsvirksomhet.

Foto: Terje Pedersen / NTB

SV satt i regjering da Barentshavet sørøst ble åpnet for petroleumsvirksomhet stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener OD-notatet kunne forandret sakens gang.

– Hadde SV fått denne informasjonen, hadde vi hatt helt andre kort for å få stoppet det vi i utgangspunktet var mot. Vi tar nå ansvar for feilene som skjedde og betydningen dette har fremover, sier Haltbrekken til NRK i dag.

– Helt uproblematisk

Men Ola Borten Moe sier han som statsråd ikke kjente til det interne OD-notatet.

– Hadde du sendt analysen til Stortinget dersom du visste om den?

– Ja, det tror jeg hadde vært helt uproblematisk. Da måtte man sagt som sant var at det var så mange usikkerhetsmomenter og så mye vi ikke vet at denne informasjonen har svært begrenset, om noen, verdi, svarer Moe.

Han mener at også dokumentene Stortinget fikk i forkant av åpningen understreket at utfallsrommet var enormt.

– Det var alt fra at du ikke finner noen verdens ting til at du gjør kjempefunn som ville skapt enorme verdier, sier han.

Om den noe spesielle føringene fra departementet til direktoratet om at det var viktig å ikke «snakke ned» Barentshavet sørøst, sier Moe at han ikke kjenner til at slike beskjeder ble gitt.

– Men finner departementsansatte på dette i et vakuum, eller handler de på signal fra politisk ledelse?

– Det var i hvert fall ikke på signal fra politisk ledelse. Jeg hadde selvsagt ingen annen intensjon enn å legge fram et så komplett beslutningsgrunnlag som overhodet mulig.

Sprikende verdivurderinger

Både konsekvensutredningen Stortinget fikk og det omtalte OD-notatet understreker at verdivurdering av uoppdagede petroleumsressurser i et område er høyst usikre.

De to dokumentene tegnet imidlertid to ulike bilder av mulig framtidig lønnsomhet i Barentshavet sørøst.

  • Konsekvensutredningen og den påfølgende stortingsmeldingen operere med et «lavt» og et «høyt» anslag på nettoverdiene i området. «Lavt» var på 50 milliarder kroner mens «høyt» var 280 milliarder kroner.
  • OD-analysen omtalte langt flere mulige utfall, og understreket at det var en betydelig sjanse for at verdiene ville være ulønnsomme å hente opp.

I OD-notatet heter det blant annet at dersom oljeprisen synker med 30 prosent, og kostnadene for utvinning holdes uendret, vil nettoverdiene i Barentshavet sørøst sannsynligvis være negative.

Selv med en oljepris stigende til 120 dollar fatet var det 25 prosent sjanse for at ressursene ville være ulønnsomme. Et eventuelt overskudd var forventet å ligge på ca. 50 milliarder kroner, med betydelig usikkerhet begge veier.

Dette var altså et litt annet bilde enn anslaget på mellom 50 og 280 milliarder som Stortinget fikk se.

Siden notatet ble skrevet har oljeprisen falt kraftig, fra 120 dollar fatet til rett over 40 dollar fatet i dag. Kostnadene ved utvinning har imidlertid også falt betydelig.

Høyres oljeminister vil ikke svare

Dagens olje- og energiminister Tina Bru (H) vil ikke stille til intervju med NRK om saken.

NRK har forsøkt å få svar på hvorvidt oljedepartementet fortsatt legger så tydelige føringer for oljedirektoratets faglige vurderinger, og om hun vil undersøke saken noe nærmere.

Til dagsnytt 18 i går viser Bru til at saken ligger langt tilbake i tid, under den rødgrønne regjeringen og lenge før hun selv var statsråd, og at den skal opp i Høyesterett.

– Mange av de tingene som er diskutert de siste dagene er også tema i Høyesterett. Derfor er det ikke naturlig for meg å kommentere på det nå.

Enda større grunn for kontrollsak

Ifølge Ola Elvestuen (V) utsletter Borten Moes uttalelser all tvil hos Venstre om at Stortinget må granske saken.

– Borten Moe bekrefter nå akkurat hvorfor vi trenger en sak i kontrollkomiteen på dette. Når han viser at han tar så lettvint på denne saken, så er det all mulig grunn til å finne ut hvem som har hatt kunnskapen og hvorfor Stortinget ikke fikk den.

Venstre ville ha stemt mot å åpne havområdet i 2013, dersom de hadde blitt forelagt anslagene som Oljedirektoratet hadde regnet på, sier Elvestuen.

– Var dette politisk ledelse eller administrasjonens verk? Når Borten Moe viser at det er han likegyldig til, så må Stortinget sette i gang en egen gransking.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger