Hopp til innhold

Forsvarer om Kristiansen-løslatelse: – Enten i dag eller i morgen

Statsadvokaten ber om at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen blir løslatt. De etterlatte ber om politibeskyttelse når Kristiansen løslates, sier bistandsadvokat.

Viggo Kristiansen

KAN BLI LØSLATT SNART: Statsadvokaten mener det ikke lenger er grunnlag for å holde Viggo Kristiansen fengslet.

Foto: Eivind Pedersen

– Vi har nå sendt et brev til Høyesterett der vi ber om at han løslates. Det vil si at vi støtter hans anke, sier statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter til NRK.

Til VG, som meldte om statsadvokatens innstilling først, sier Schei at selve straffesaken mot Viggo Kristiansen ikke er henlagt, men fremdeles er under etterforskning av Oslo politidistrikt. Dette etter at Gjenopptakelseskommisjonen 18. februar besluttet at saken skulle gjenåpnes.

Andreas Schei

STATSADVOKAT: Andreas Schei.

Foto: Rushda Syed / NRK

Statsadvokaten sier at risikovurderingen ikke tilsier at Kristiansen lenger kan holdes fengslet. Begrunnelsen er blant annet at etterforskningen tar lengre tid enn man opprinnelig så for seg.

Oslo politidistrikt gjennomfører etterforskning, og vi har grunn til å tro at det kommer noe konkret ut av den, slik at vi får et bedre avgjørelsesgrunnlag.

– I den mellomperioden, hvor saken er gjenåpnet, så mener vi at det var riktig å løslate Viggo Kristiansen, nå som dette trekker ut i tid, sier Schei.

Fremskynder behandling

Høyesterett skulle i utgangspunktet behandle løslatelsen av Kristiansen 17. juni.

Høyesterett skriver i en pressemelding at avgjørelsen av en anke i en sak som denne i utgangspunktet skal gå i ankeutvalget, med tre dommere, med skriftlig behandling.

21. mai be det imidlertid klart Høyesteretts ankeutvalg hadde tatt spørsmålet opp til full, muntlig behandling, med fem dommere.

– Etter at påtalemyndigheten endret oppfatning og påstod løslatelse og samtidig gav uttrykk for at saken etter påtalemyndighetens syn kunne behandles skriftlig, har Høyesterett tatt opp med partene om de har noe å bemerke til at saken nå blir tilbakeført til skriftlig behandling i ankeutvalget.

– De har fått frist til 2. juni for å uttale seg om dette. Straks partene har uttalt seg, vil Høyesterett ta stilling til hvordan saken skal behandles, og videre behandling vil bli gitt høy prioritet, heter det i en pressemelding.

Gjenstår mye etterforskning

Schei sier det fortsatt vil gå flere måneder før Oslo politidistrikt er ferdige med sin etterforskning.

Oslo statsadvokatembeter deretter gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling, eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling.

– Grunnet sakens alder, omfang og pågående etterforskningsskritt må det antas at endelig innstilling og Riksadvokatens avgjørelse tidligst vil kunne foreligge høsten 2021, heter det i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter.

Tidligere i år ble det kjent at Kriminalomsorgen mente at Viggo Kristiansen bør holdes fengslet i flere år.

Statsadvokat Schei påpeker at rapporten ble laget før det ble kjent at saken gjenåpnes, og sier det «endrer saken litt».

– Vi har lest og vurdert Kriminalomsorgens innstilling og de sakkyndiges utredning av Kristiansen. Begge deler er slik vi vurderer at de er ganske moderate i sin konklusjon, og vi mener at hensynet til samfunnsvern ikke i tilstrekkelig grad tilsier at vi holder på at han skal holdes i fengsel når saken skal gjenåpnes, og dette vil ta tid, sier Schei til NRK, og legger til:

– Vi vil minne om at han snart har sittet inne i 21 år.

Tror på rask løslatelse

Kristiansen sitter nå fengslet på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin sier til NRK at han regner med at Kristiansen kommer til å bli løslatt raskt.

– Enten i dag, eller i morgen, vil jeg tro, sier Sjødin.

Sjødin sier utviklingen i saken ikke er overraskende.

– Det var bare et tidsspørsmål før det kom. Enhver jurist som kan strafferett og etterforskning vil lande på det resultatet statsadvokat og riksadvokat gjorde, sier Sjødin om den mulige løslatelsen.

 Advokat Arvid Sjødin

Advokat Arvid Sjødin sier Kristiansen mottok nyheten om at statsadvokaten ber om at han blir løslatt med «enorm lettelse».

Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Forsvareren har snakket med Kristiansen etter at statsadvokatens innstilling ble kjent. Sjødin sier dette om hvordan Kristiansen reagerte på nyheten.

– Etter 21 år, er det men en enorm lettelse, selvsagt. Jeg har snakket med han, og han er i kjempehumør, sier Sjødin.

Han sier Kristiansen har vært gjennom behandling og utdanning i fengselet, og at han har en sterk familie som støtter ham.

Han er ikke noen fare for samfunnet. Det viser avgjørelsen i dag, der man fraskriver seg argumentet om samfunnsvern, sier Sjødin.

Forsvareren er glad for at statsadvokaten er tydelig på at saken etterforskes.

– Det er viktig, sett med våre øyne, slik at man kan få en avgjørelse på hva som skjedde i Baneheia denne dagen. Derfor er det veldig viktig at de bruker tid og etterforsker dette tilstrekkelig.

Varsler kamp om millionerstatning

Sjødin forventer at Kristiansen blir frifunnet ved at statsadvokaten og Riksadvokaten ikke tar saken opp til en ny rettssak.

– Da begynner det en kamp om økonomisk oppgjør i forhold til dette. Vi vet det har vært andre saker der folk har sittet like lenge i fengsel. Vi har saker som er over ti år gamle der man er tildelt 13 millioner kroner og slike ting. Så vi har litt praksis å gå ut fra. Men dette blir en kamp, sier Sjødin.

Ila fengsel og forvaringsanstalt

Forvaringsdømte Viggo Kristiansen har den siste tiden vært fange ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Bedt om at de etterlatte sikres

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Andersen har sonet ferdig sin dom.

Ingen av de fire foreldrene i Baneheia-saken ønsker å uttale seg i dag, men viser til bistandsadvokatene.

Bistandsadvokat Håkon Brækhus sier de etterlatte ber om politibeskyttelse når Kristiansen løslates.

Håkon Brækhus

Bistandsadvokat for de etterlatte, Håkon Brækhus.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi har allerede sendt et brev til politiet. Der har vi bedt om at de etterlatte og deres familier sikres. De bor til dels ganske nærme der det er forventet at den tiltalte skal søke opphold, slik at det er aktuelt med et kontaktforbud mot dem, sier Brækhus til NRK.

Han sier det kan være snakk om et kontaktforbud, «eventuelt andre tiltak som kan avhjelpe deres situasjon».

Brækhus sier man hadde tillit til at spørsmålet om videre fengsling skulle vurderes av Høyesterett. Han peker på at Lagmannsretten tidligere har vist til at det var sterke grunner til å ikke løslate.

– Da er man ikke fornøyd med en prosess hvor man ikke får noe ordentlig svar på hvorfor påtalemyndigheten nå har gjort en annen vurdering. Det viktigste fremover er at de (familien, journ.anm.) holdes orientert om hva som skjer i saken, og at påtalemyndigheten gjør sitt for å gjenvinne tilliten.

– Det som er det veldig uheldige er at det ikke er tatt noen ordentlig vurdering, og det er klart det gjør at de blir opprørt. Det er jo følelsesmessig tøft for dem også, sier Brækhus.

Frykter for Kristiansens sikkerhet

På vei inn til Ila fengsel for å besøke sin klient opplyser Sjødin at han har vært i kontakt med politiet og diskutert sikkerheten til Viggo Kristiansen etter en løslatelse.

Advokat Arvid Sjødin

Kristiansens advokat Arvid Sjødin besøkte sin klient mandag ettermiddag.

Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– På bakgrunn av en del medieoppslag på sosiale medier som gjelder Viggo Kristiansen, så har jeg vært i kontakt med politiet i Kristiansand. Vi har ikke bedt om politibeskyttelse, men vi har tatt opp og diskutert sikkerheten hans.

Frykter Kristiansen egen sikkerhet?

– Ikke han så mye, men familien gjør. Bakgrunnen for den frykten, det kan man lese hvis man går inn på Facebook for eksempel og leser hva som står skrevet der. Der er det veldig mange uttalelser som er veldig uheldige.

– Sjokkert

Løslatelsesspørsmålet skulle etter planen behandles i muntlige forhandlinger i Høyesterett 17. juni. Påtalemyndigheten har nå bedt om at dette skal behandles skriftlig. Deretter skal man avsi en kjennelse over videre fengsling.

Ettersom både Kristiansens selv og påtalemyndigheten nå mener han skal løslates, vil det etter all sannsynlighet gå raskt.

Bistandsadvokat Audun Beckstrøm sier familien til de to jentene er sjokkerte over løslatelsen.

– Vi fikk en antydning i slutten av forrige uke, men dette kom mye raskere enn vi hadde trodd. Vi hadde håpet at vi skulle få litt mer tid til å bli hørt.

Han sier man ikke forstår hvorfor Høyesterett kunne ta en avgjørelse av spørsmålet om videre fengsling.

– Vi mener bevissituasjonen er slik at man allerede nå kunne fattet en beslutning om ny sak, da burde man også forsøkt å holde Kristiansen fengslet siden han fortsatt er under soning, legger han til.

Krimtekniker Baneheia

VIDEO: Dette er Baneheia-saken.

AKTUELT NÅ