Hopp til innhold

Høyesterett tar fengslingen av Viggo Kristiansen til full behandling

Høyesterett tar fengslingsspørsmålet til Viggo Kristiansen til full behandling. Viggo Kristiansens forsvarer har tro på løslatelse.

Viggo Kristiansen

GJENÅPNET: Viggo Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år. Han har fått straffesaken gjenåpnet.

Foto: Eivind Pedersen

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Viggo Kristiansens anke i Baneheiasaken skal behandles av Høyesterett i avdeling med fem dommere. Kristiansnes advokat, Arvid Sjødin, mener beslutningen viser at Høyesterett tar saken seriøst.

 Advokat Arvid Sjødin

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin uttalte i slutten av april at han hadde tro på at Høyesterett kom til snu lagmannsrettens avgjørelse.

Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

– Dette er en viktig ting, fordi man ser at Høyesterett ser alvorlig på saken, og ønsker å belyse den best mulig. Det er viktig for Viggo Kristiansen at han får belyst saken sin, og vist at han skal være løslatt.

Sjødin sier han har tro på at utfallet av behandlingen blir at Kristiansen løslates. Han påpeker samtidig at avgjørelsen ikke innebærer at Kristiansen blir løslatt nå. Han tror imidlertid ikke det vil ta veldig lang tid før Høyesterett behandler saken.

– Det er lite praksis i denne typen saker, så det er umulig i si akkurat når det blir, sier Sjødin, som foreløpig ikke har kommet gjennom på telefon til Kristiansen, som sitter fengslet på Ila.

– Jeg tror han tar det rolig, som han alltid gjør. Han har opplevd mye i denne saken, og avventer rettens avgjørelse.

– Har ikke hatt noen lignende sak

Audun Beckstrøm, bistandsadvokat for foreldrene i Baneheia-saken, sier det ikke er overraskende at Høyesterett skal behandle saken.

– Ankeutvalget mener dette er et prinsipielt spørsmål som Høyesterett kan ta stilling til. Det er det for så vidt noe i, fordi vi har ikke hatt noen lignende sak. Da er det ikke

Advokat Audun Beckstrøm

Audun Beckstrøm er bistandsadvokat for foreldrene i Baneheia-saken.

Foto: Vidar Ruud / NTB

så overraskende at Høyesterett ønsker å gjøre en ordentlig vurdering i avdeling med muntlige forhandlinger, sier Beckstrøm.

Slik NRK forstår det betyr Høyesteretts avgjørelse at det blir muntlige forhandlinger med fem dommere, der påtalemyndigheten og Viggo Kristiansens forsvarere må møte for å argumentere for og mot videre fengsling.

Dette er ikke dramatisk for oss, det er egentlig bare en avgjørelse om den videre saksbehandlingen, sier Beckstrøm.

Dissens

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. I februar fikk han straffesaken sin gjenåpnet.

Borgarting lagmannsrett skal behandle Kristiansens gjenåpnede sak. Kort tid etter begjærte Kristiansen seg løslatt.

Under dissens bestemte lagmannsrettens flertall at Kristiansen, mot hva som ellers ville være vanlig, ikke skulle løslates mens arbeidet med saken hans skal behandles.

Den trakk fram at det også i Gjenopptakelseskommisjonen var dissens om hvorvidt saken skulle prøves på nytt, men viste spesielt til vurderingene om å verne samfunnet mot en person som var blitt dømt til forvaring.

– Kan ikke bruke samme dom som grunnlag

Arvid Sjødin uttalte tidlig at han regnet med at Høyesterett kom til å snu avslaget. Forsvareren sier spørsmålet om fengsling ikke påvirker gjenåpningen på noen måte.

– Temaet i saken er om det er adgang til løslatelse. Her har vi anført, i likhet med Borgarting lagmannsrett, at hovedregelen er at ved gjenåpnet sak, så skal det løslates.

– Det som også kom inn fra lagmannsretten, var at man så hen til samfunnsvernet, og at forvaringsdom var til hinder for løslatelse. Men anken går på at man kan ikke gjenåpne en dom, og samtidig bruke samme dom som grunnlag for forvaring.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

AKTUELT NÅ