Hopp til innhold

Viggo Kristiansen løslates ikke

Viggo Kristiansen blir ikke løslatt, har Borgarting lagmannsrett bestemt. Saken blir anket, sier Kristiansens advokat.

Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drap og voldtekt

Foto: Eivind Pedersen

Lagmannsretten var ikke enstemmig i vurderingen av løslatelseskravet. To dommere mener Kristiansen fortsatt bør sitte fengslet, én mener han bør settes fri.

Flertallet viste til at en samlet Gjenopptakelseskommisjon mener det er mye som taler for at Viggo Kristiansen er skyldig.

Flertallet mener også at hensynet til samfunnsvernet taler mot en løslatelse.

De viser til at det er en risiko for at Kristiansen vil begå nye alvorlig straffbare handlinger, og at dette tilsier at han fortsatt bør sitte i forvaring.

Mindretallet mener at det ikke er en reell fare for at Kristiansen vil begå nye straffbare handlinger. Mindretallet mener også at hensynet til de etterlatte ikke kan tillegges avgjørende vekt i denne vurderingen.

Anker

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin sier at de kommer til å anke avgjørelsen til Høyesterett.

– Kjennelsen er avsagt under dissens. Den ene lagmannen mener Viggo Kristiansen skulle løslates og at det ikke er noen grunn til å holde ham fengslet, sier Sjødin til NRK.

Han hevder flertallet bak avgjørelsen bygger på en kriminalomsorgsrapport fra 16. februar, to dager før gjenåpningen. Den bygger på at Viggo Kristiansen er en drapsmann og at han har gjort det som bygges på i dommen, og at han utgjør en sikkerhetsrisiko, sier Sjødin.

– Det er litt utrolig når vi vet at det vi står overfor i denne saken er en kommisjon der flertallet har funnet at bevisene er så svekket at de ikke står seg når det gjelder en dom, sier Sjødin.

Advokat Arvid Sjødin

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin

Foto: Terje Bendiksby

Han sier Kristiansen selv tar avgjørelsen med ro.

– Han vet at han kommer ut til slutt, men at det er skjær i sjøen og at han må vente. Det har han lært seg å gjøre gjennom de 20 årene dette overgrepet har pågått mot ham, sier Sjødin.

Marius Dietrichson, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, sier til NRK at det tidligere har vært praksis å prøveløslate noen dersom deres sak har blitt gjenopptatt.

– Det er litt nybrottsarbeid det som skjer her, og lagmannsretten har oppsummert rettstilstanden nå til at i de tilfellene hvor sakene gjenopptas, så skal man i utgangspunktet løslates med mindre tungtveiende grunner tilsier at soningen bør fortsette, sier han.

– Det har de kommet frem til at er tilfelle her.

Familien skuffet

Flertallet bemerker at det er enighet om at det har skjedd en positiv utvikling under oppholdet på Ila når det gjelder Kristiansens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne, står det i avgjørelsen.

Familien Kristiansen har nettopp mottatt avgjørelsen, og er veldig skuffet, ifølge Sjødin. De vil nå avvente en eventuell behandling i Høyesterett.

– De har fortsatt tro og håp om at deres sønn snart slipper ut av fengsel etter snart 21 år innesperret. Utover det har de ingen kommentar på det nåværende tidspunkt, sier han.

Dommer ville løslate

Et mindretall på én dommer fant at det ikke forelå tilstrekkelig tungtveiende grunner som tilsier at fullbyrdelsen av straffen skal fortsette.

«At det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Kristiansen er riktig, er ikke et forhold som med avgjørende tyngde tilsier fullbyrdingen bør utstå», mente dommeren.

Dommeren mener det ikke foreligger en slik reell og kvalifisert fare for nye alvorlige straffbare handlinger at fullbyrdelsen av straffen må fortsette av hensyn til samfunnsvernet.

Hensynet til de etterlatte kunne heller ikke tillegges avgjørende vekt ved vurderingen, mente denne dommeren.

Bjørn Olav Jahr, forfatter av boken «Drapene i Baneheia», sier avgjørelsen er trist, men ikke overraskende.

– Han burde åpenbart blitt løslatt. Men slik saken har utviklet seg så holder det åpenbart ikke med et solid bevisbilde, og da tenker jeg at det har gått prestisje i saken. Det stemmer dårlig overens med forestillingen om at Viggo Kristiansen skal være en farlig man hvis de samtidig slipper ham ut. Jeg er dessverre ikke overrasket sånn sett, men jeg synes det er trist, sier han til NRK.

Sier de etterlatte er lettet

Håkon Brækhus

SNAKKER FOR DE ETTERLATTE: – Denne avgjørelsen gjør at de får mer ro, sier advokat Håkon Brækhus om de etterlatte.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

De etterlattes advokat, Håkon Brækhus, sier han mottok avgjørelsen med glede.

– Det er en klok og fornuftig avgjørelse. Jeg ser at lagmannsretten har lagt avgjørende vekt på hensynet til samfunnsvernet, og det er en vurdering jeg deler, sier Brækhus til NRK.

Han sier de to familiene har vært gjennom en tøff tid, og er lettet over avgjørelsen.

– Jeg tar dette som et signal om at det kommer til å bli en full ny prøving av bevisene i saken, og at saken kommer opp i sin fulle bredde. Og da mener jeg at det er riktig at han fortsetter det programmet han er på frem til saken kommer opp, sier Brækhus.

Brækhus sier Kristiansens advokat Arvid Sjødin har rett til å anke. Men at han ikke er nervøs for at saken kan komme opp i Høyesterett.

Dømt for voldtekt og drap

Kristiansen ble dømt til lovens lengste straff, 21 års forvaring. Han ble dømt sammen med Jan Helge Andersen for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kristiansen har sonet over 20 år av straffen, og kunne ha vært prøveløslatt allerede i 2010.

Men han har nektet å søke om prøveløslatelse fordi han mener at han på den måten vedgår at det var grunnlag for dommen.

Etter at saken ble vedtatt gjenåpnet, søkte Kristiansens advokat Arvid Sjødin umiddelbart om løslatelse.

Denne er avvist av lagmannsretten, men vil bli anket til Høyesterett.

Forfatter Bjørn Olav Jahr mener Viggo Kristiansen er uskyldig dømt. Jahr ga i 2017 ut boken «Drapene i Baneheia - to historier, en sannhet».

– Rasjonelt sett er jeg overrasket. Han burde åpenbart blitt løslatt. Men slik saken har utviklet seg så holder det åpenbart ikke med et solid bevisbilde, og da tenker jeg at det har gått prestisje i saken, mener Jahr.

– Det stemmer dårlig overens med forestillingen om at Viggo Kristiansen skal være en farlig hvis man samtidig slipper ham ut. Jeg er dessverre ikke overrasket sånn sett, men jeg synes det er trist, sier Jahr til NRK.

Ingen betydning for straffesak

Avgjørelsen i lagmannsretten i dag har ingen direkte betydning for gjenopptakelsen av straffesaken mot Viggo Kristiansen. Det de tre dommerne i Borgarting har tatt stilling til, er kun spørsmålet om umiddelbar løslatelse.

Advokat Svein Holden er formelt oppnevnt som forsvarer for Jan Helge Andersen, den andre dømte i Baneheia-saken.

Holden sier at avgjørelsen var som forventet. Han skal bistå Andersen dersom det blir nye politiavhør i saken som nå etterforskes ved Oslo politidistrikt.