Staten anker IS-dom: – Hun er ikke et offer for menneskehandel

Lagmannsretten mener IS utnyttet den terrordømte kvinnen (31) til tvangsarbeid. Statsadvokaten er uenig og anker dommen til Høyesterett.

Terrortiltalt norsk IS-kvinne i Bredtveit kvinnefengsel før rettssaken

NRK fotograferte den terrortiltalte kvinnen på besøksrommet i Bredtveit kvinnefengsel mens hun satt varetektsfengslet. Hun sluttet å bruke hodeplagget hijab da hun ble hentet ut fra Syria.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Vi mener at hun ikke er offer for menneskehandel. Det hun har gjort, har hun ikke gjort under tvang. Å være hjemme og passe barn ville hun også gjort hvis hun ikke var under tvang, sier statsadvokat Geir Evanger til NRK.

I starten av april ble den norsk-pakistanske kvinnen (31) funnet skyldig i deltakelse i en terrororganisasjon. Hun ble dømt til fengsel i to år og seks måneder.

Lagmannsretten fant det bevist at kvinnen var deltager i IS fra juni 2013 til april 2015 ved å være hjemmeværende husmor. I denne perioden mener retten at kvinnen oppholdt seg frivillig i Syria.

Etter at kvinnens første ektemann døde ble hun imidlertid offer for menneskehandel, mener lagmannsretten. I dommen heter det at kvinnen ikke hadde annet realistisk valgt enn å gifte seg på nytt. Fra april 2015 til mars 2019 utnyttet IS kvinnen til tvangsarbeid, ifølge dommen.

Flertallet kom derfor til at kvinnen ikke kunne straffes for deltagelse i IS i denne perioden.

Kvinnens advokat varslet samme dag om at saken ville bli anket. Nå har statsadvokat Geir Evanger i Det nasjonale statsadvokatembetet levert en motanke til Høyesterett.

Vi mener hun forsto at hun måtte gifte seg på nytt hvis første ektemann gikk bort. Det var derfor hun reiste ned, for å være kone og mor og være hjemme, sier Evanger til NRK.

– Ikke nødrett

I Borgarting lagmannsrett ba påtalemyndigheten om at kvinnen skulle dømmes til fengsel i tre og et halvt år.

Straffen ble imidlertid kortere, ettersom lagmannsrettens flertall mente at domfelte er straffri fra perioden etter 2015 etter nødrettsbestemmelsen.

Statsadvokaten mener kvinnen burde bli straffet for hele perioden hun var i IS-kontrollert område.

– Vi er også uenig i straffeutmåling. Vi mener hun ikke har vært i en nødrettssituasjon, sier Evanger.

Nå er det opp til Høyesteretts ankeutvalg om anken skal behandles i landets øverste domstol.

Statsadvokat Geir Evanger og forsvarer Nils Christian Nordhus

Statsadvokat Geir Evanger og forsvarer Nils Christian Nordhus under straffesaken mot kvinnen som i fjor ble hentet ut av al-Hol-leiren sammen med sine to barn.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Var årsak til Frp-exit

Dette er den første såkalte IS-kvinnen som har kommet tilbake til Norge fra Syria.

Kvinnen og hennes to barn ble hentet av norske myndigheter fra Al Hol-leiren i Syria i januar 2020 fordi det var mistanke om at det eldste barnet var alvorlig sykt.

Norsk 29-åring i leiren Al Hol i juni

Kvinnen reiste til Syria i 2013. Her er hun i interneringsleiren Al Hol i juni 2019. Året etter ble hun hentet tilbake av norske myndigheter.

Foto: Christine Svendsen / NRK

At kvinnen ble hentet til Norge var den utløsende årsaken til at Fremskrittspartiet gikk ut av Erna Solbergs regjering like etter.

Kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, bestemte seg for å anke til Høyesterett allerede samme dag som dommen falt.

– Hun forstår ikke at det å være ektefelle, husmor og barnepasser, kan sies å være deltakelse i IS. Enda vanskeligere er det for henne å godta resultatet, når lagmannsretten mener at hun i mesteparten av tiltaleperioden ble utnyttet som offer for menneskehandel, skrev Nordhus i en pressemelding.

Nils Christian Nordhus og Ann Helsen Aarø er forsvarere for IS-kvinnen.

Nils Christian Nordhus og Ann Helsen Aarø er forsvarere for IS-kvinnen.

Foto: Olav Døvik / NRK

Giftet seg med norsk konvertitt

Den nå 31 år gamle kvinnen fra Oslo dro til borgerkrigen i Syria i februar 2013.

Hun reiste for å være med den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som hun hadde giftet seg med over internett. Vasquez fra Skien hadde konvertert til islam.

I Syria ble var han frontfigur i en viktig propagandafilm for IS.

Bastian Vasquez i en propagandavideo for terrorgruppa IS.

Bastian Vasquez hadde hovedrollen i en propagandavideo som ble publisert av IS da terrorgruppa erklærte at de hadde opprettet et kalifat i Syria og Irak.

Foto: Al Hayat

I april 2015 døde Vasquez. Da giftet kvinnen seg med en shariadommer fra Egypt. Da også han døde giftet hun seg med en tredje mann (se oversikt nederst i saken).

Da IS ble nedkjempet i mars 2019, ble kvinnen flyttet til interneringsleiren Al Hol.

Straffbart å være husmor i IS

Da NRK møtte henne i leiren samme måned, fortalte kvinnen at hun kun hadde vært husmor i terrorkalifatet.

Lagmannsretten trodde på at kvinnen kun var husmor, og mener at det kvalifiserer til deltagelse i IS:

«Når det skal bygges en islamsk stat basert på en puritansk og bokstavelig tolkning av Koranen, er det også av betydning at alle bidrag til samfunnsbygningen fylles, også rollene som kone og mor. Etter flertallets syn kan NN da ikke unngå å bli ansett som en deltager, ved å vise til at hun ikke deltok i konkrete terrorhandlinger, men kun utførte husarbeid.»

SISTE NYTT

Siste meldinger