Hopp til innhold

Smitten sprer seg raskt i flere store byer: Har bedt Høie revurdere smittestrategi

Norge er inne i sin fjerde smittebølge. Norges to største byer slår nå alarm for strategien for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK).

Raymond Johansen

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen mener Regjeringen må revurdere strategien for oppfølging av smittede og nærkontakter i lys av den dramatiske økningen i smittetallene i flere norske storbyer.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Norge satte onsdag en dyster rekord: 1294 personer ble smittet med korona på ett døgn, mer enn noen gang før i pandemien.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har slått fast at vi er inne i en fjerde smittebølge.

Smitten sprer seg særlig blant de unge, og i flere norske storbyer er situasjonen kaotisk.

Siste nytt om fjerde smittebølge:

  • Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, og helsebyråd Robert Steen har sendt et brev til Bent Høie der de ber ham revurdere systemet for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) innen kommende uke.
  • Smittesporingen er hardt presset i flere kommuner. I Bergen sier helsebyråd Beate Husa at arbeidet står i fare for å bryte sammen.
  • 80 elever smittet på Foss videregående skole i Oslo.
  • Trondheim innfører nye tiltak, deriblant munnbind-påbud og registrering av kunder på serveringssteder.
  • I Stavanger har ungdommer i hardt rammede områder i noen tilfeller blitt bedt om å selv ta ansvar for smittesporingsarbeid.
  • Flere steder har elever fått tildelt hurtigtester for å unngå karantene.
  • Selv om smitten øker, er langt færre innlagt på sykehus enn ved tidligere smittebølger.
  • Helsemyndighetene har varslet pressekonferanse om koronasituasjonen fredag kl. 12.

Byrådet i Oslo ber Høie endre TISK-strategien

«Gitt at utviklingen i smittetall fortsetter, vil det være nødvendig å nedjustere oppgavene bydelenes smitteteam skal gjøre knyttet til hvert enkelt smittetilfelle. Det er behov for endring i nasjonale føringer for varsling og oppfølging av smittede og nærkontakter.»

Det heter det i brevet byrådsleder Raymon Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (Ap) nå har sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. De ber om en endring innen kommende uke.

«Den intensive testingen og smittesporingen samsvarer ikke med den lave sykdomsbyrden barn og unge utsettes for. Vi opplever at dette bidrar til utrygghet og usikkerhet blant barn og unge og deres foreldre», skriver også byrådet i brevet.

Robert Steen

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

Steen og Johansen mener det er mulig å øke den enkelte innbyggers eget ansvar for oppfølging, både ved økt bruk av hurtigtester, og at enkeltpersoner selv varsler nærkontakter.

Smittesporingen i Bergen bryter sammen

Samtidig sier helsebyråd i Bergen kommune Beate Husa at smittesporingen der bryter sammen. Hun hadde et hastemøte med helseminister Høie torsdag kl. 15.

Det siste døgnet ble det registrert 117 nye smittede i Bergen. Det er det nest høyeste daglige smittetallet siden utbruddet i november.

– Dette er et urovekkende høyt tall. Mange av de smittede har mange nærkontakter. Det er en medvirkende årsak til at smittesporingskapasiteten er svært presset, sier Husa til NRK.

Regjeringen, Helsedirektoratet, og FHI har varslet pressekonferanse om koronasituasjonen fredag kl. 12.

Foss VGS

Foss videregående skole på Grünerløkka i Oslo, opplever nå et smitteutbrudd på størrelse med det de fleste norske byer har sett før i pandemien. 80 elever på VGS1 og VGS2 er smittet.

Foto: Torkil Stoltz / NRK

Kjempeutbrudd på Oslo-skole

På Foss videregående skole i Oslo har 80 elever blitt smittet, i tillegg til flere lærere. Skolen har omtrent 700 elever og 100 ansatte.

Alle elevene og lærerne som er smittet er i isolasjon, men skolen har ikke oversikt over hvor mange som er i karantene.

– Gjennom et tett samarbeid med bydelsoverlegen jobber vi for å kartlegge smitten. I tillegg setter vi i gang tiltak for å begrense smitten. Elevene tester seg regelmessig med hurtigtester for å kunne identifisere smittede elever raskest mulig.

Det sier fungerende rektor ved Foss, Elisabeth Ringdal til NRK.

Elisabeth Ringdal, fung. rektor Foss VGS

Fungerende rektor ved Foss VGS, Elisabeth Ringdal.

Foto: Torkil Stoltz / NRK

Fortsatt på grønt nivå

Norge har opplevd få enkeltutbrudd som har vært like store som det på Foss. Men skolen fortsetter å holde åpent på grønt nivå. Det kan forklare at smitten er så høy som den er nå.

– Vi hadde skolestart på grønt nivå, og fortsetter på grønt nivå. Det er full aktivitet her, og det innebærer at elevene er tett sammen, både i klasserommet og på fritiden, sier rektor Ringedal.

Det er blandede følelser blant elevene etter utbruddet.

Lotte Gaare Nøstdahl, elev på Foss

Lotte Gaare Nøstdahl (17) er selv koronavaksinert og har gjennomgått sykdom, men skjønner godt at andre elver på Foss er bekymret for å bli smittet.

Foto: NRK

– Det er veldig mange som er nervøse for å få korona rundt om i skolegården, sier Lotte Gaare Nøstdahl (17), som er elev på Foss.

– Samtidig synes jeg det er bra at vi får lov til å være tilbake på skolen. Selv om mange er borte, er det fint at vi kan være sosiale og ikke bare ha hjemmeundervisning, sier hun.

Trondheim strammer inn

I Trondheim ble det registrert 68 nye smittetilfeller det siste døgnet. Den største andelen er knyttet til studentmiljøet. I går kneblet koronatelefonen. Nå strammer kommunen inn.

Blant annet har det blitt innført påbud om bruk av munnbind, og kommunen vil masseteste 35.000 studenter. Alle serveringssteder får nå påbud om å registrere alle kunder ved ankomst.

Ber ungdom ta ansvar i Stavanger

I Stavanger har kommunen i noen tilfeller bedt smittet ungdom om å selv ta ansvar for å ringe nærkontakter og drive smittesporing.

For å lette på trykket og unngå karantene har elever fått tildelt hurtigtester, som elevene selv tar ansvar for. Dette gjelder mange skoler rundt om i landet.

Allikevel har flere skoler nå gått over på gult nivå i trafikklysordningen.

Færre på sykehus

Selv om smitten er rekordhøy, er det foreløpig langt færre som blir innlagt på sykehus.

Onsdag var det 56 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge, fire flere enn dagen før. Til sammenlikning var det 293 innlagte etter den tredje smittetoppen i mars.

Bent Høie sier at risikoen for at sykehusene blir overbelastet fortsatt er liten.

– Risikoen for at sykehusene blir overbelastet nå framover er fortsatt veldig liten. Hovedutfordringen nå er å finne balansen for kommunene, som driver testing, sporing og isolering, sier helseminister Bent Høie til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger