Hopp til innhold

Minst 68 nye smitta i Trondheim: Vil masseteste 35.000 studentar

Folk i Trondheim må igjen finne fram munnbindet. Dei må også registrere seg i restaurantar og barar, og helst jobbe heimanfrå om dei treng å ta bussen til jobb.

NTNU Gløshaugen i Trondheim

HER BLIR DET TESTFEST: Alle studentane ved NTNU skal bli testa for korona, opplyste Trondheim kommune i dag. På bildet ser du hovudbygningen på Gløshaugen.

Foto: Marita Solheim / NRK

I dagens formannskapsmøte sa kommunedirektør Morten Wolden at kommunen ønskjer å gjennomføre ei massetesting av alle studentane på NTNU, som vil seie kring 35.000 personar.

– Vi snakkar om å masseteste alle studentane ved NTNU. Universitetet er veldig hjelpsame med å få det til, seier han.

– Vi er i full gang med den praktiske planlegginga av denne massetestinga. Eg har dessverre ingen dato for når det kan skje enda, men vi håper det kan skje så raskt som mogleg, seier fungerande kommuneoverlege Elizabeth Kimbell.

Det er no to utbrot av koronasmitte i Trondheim.

Minst 41 personar er no smitta i eit utbrot knytt til studentmiljøet ved NTNU. Mange har og testa positivt på hurtigtestar.

Formannskapsmøte i Trondheim kommune 26.06.2021.

STRAMMA INN: Formannskapet i Trondheim kommune innførte i dag fleire nye koronareglar.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Startar vaksinering av 16- og 17-åringar

Det er og eit smitteutbrot knytt til elevar ved fleire skular i byen, minst 32 personar er smitta i utbrotet. Ifølgje Nidaros skal fleire hundre elevar framleis vere i testkarantene.

Berre Charlottenlund Ungdomsskole er på såkalla gult nivå no.

Oppvekstdirektør Lasse Arntsen meiner det er for inngripande å innføre gult nivå på alle skular i kommunen, men seier at kommunen vurderer dette fortløpande.

I formannskapsmøtet fortalde kommunedirektør Morten Wolden at dei snart startar å vaksinere ungdommar i Trondheim.

– Vaksinering av 16- og 17-åringar startar neste torsdag, altså 2. september, sa han.

I samband med det vil kommunen setje opp ekstra vaksinetimar om kvelden slik at ungdommane kan sleppe fråvær på skulen og at foreldre lettare kan køyre dei til vaksinestasjonen.

68 nye smitta i Trondheim siste døgn

– Smittetala er framleis høge i Trondheim.

Det seier kommunedirektør Morten Wolden.

Den største andelen av dei 68 positive testane er knytte til studentmiljøet. Blant dei positive er det også mange barn og ungdom i skulealder, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Kommunen har også registrert 78 positive svar på hurtigtestar, som blir følgde opp med PCR-testar.

Fire personar er innlagde på St. Olavs hospital med korona. Ein av desse pasientane er innlagt på intensivavdelinga.

Påbod om munnbind

Trondheim kommune innfører påbod om:

  • Påbod om at serverings- og skjenkestadene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkundar ved framkomst.
  • Påbod om bruk av munnbind for vaksne og ungdom over 12 år på offentleg transport og innandørs i offentlege lokale der ein ikkje kan halde minst ein meters avstand. Det vert gjeve fritak for personar som av medisinske omsyn ikkje kan nytte munnbind.
  • Påbod om at passasjerar over tolv år brukar munnbind i drosjer. Sjåfør må også bruke munnbind når det er passasjerar i bilen.

Trondheim kommune anbefaler:

  • Sterk anbefaling om at arbeidsgivarar legg til rette for at tilsette som må nytte kollektivtransport til arbeid kan jobbe heime så lenge det er mogleg ut ifrå arbeidsoppgåvene deira.
  • Minimum 2 meters avstand mellom personar som trener på treningssenter
  • Bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerar over 12 år.
  • Avgrensing av sosiale kontaktar til inntil 10 personar per veke (gjeld ikkje sosiale kontaktar i eigen husstand, arbeid og skule.)

Kommunaldirektør Morten Wolden har følgjande kommentar til dei nye reglane, som du kan lese meir om på kommunen sine nettsider.

– Dei som handterer store mengder besøkande må sikre smittevern på eit veldig høgt nivå.

Kvifor innfører kommunen nye tiltak?

I går vart 69 personar registrert som koronasmitta i byen. Det er det høgste smittetalet i kommunen sidan nyttår. Nesten like mange personar fekk positive hurtigtestar.

Barn og unge no skal bli testa i staden for å gå i karantene. Saman med utbrota ved NTNU og skulane har det ført til eit enormt press på testkapasiteten i kommunen.

Folk flest har også fleire nærkontaktar no enn under tidlegare utbrot, som følgje av gjenopninga. Det gjer smittesporinga krevjande, og fører til at kommunen no utarbeider ein ny måte å drive smittesporing på.

– Vi er nøydde til å gjere det raskare og overlate meir av ansvaret på den som er smitta, fordi omfanget er så stort, sa fungerande kommuneoverlege Elizabeth Anna Kimbell i går.

Samstundes understreka ho at situasjonen er ein annan enn i vår sidan mange no er vaksinerte mot korona.

– Sannsynet for at det blir mange med alvorleg sjukdom i samfunnet no er derfor vesentleg lågare enn i vår. Samtidig er det slik at dersom svært mange blir sjuke, så vil også nokon av dei bli alvorleg sjuke fordi vaksinen ikkje beskyttar hundre prosent mot alvorleg sjukdom, utdjupa Kimbell.