Hopp til innhold

Slike bilder sender bomselskap til Kina: Nå går Datatilsynet inn i saken

Bomselskapet Ferde har basert seg på kinesisk arbeidskraft for å kreve inn bompenger fra bilistene. Nå varsler Datatilsynet at de skal se nærmere på hvordan selskapet har behandlet persondata.

Bilskilt

SENDT TIL KINA: Ferde sendte slike bilder til kinesere i byen Nanning i Guanxi-provinsen. Deler av sladden er lagt på av bomselskapet Ferde i etterkant.

Foto: Ferde

Fredag kunne NRK fortelle hvordan bomselskapet Ferde har basert seg på kinesisk arbeidskraft i jobben med å kreve inn bompenger fra norske bilister.

Når bilene passerer gjennom bomringen, fotograferes bilskiltene og leses av datamaskiner. Men når bilskiltene ikke blir gjenkjent automatisk, må noen se på hvert enkelt bilde og «punche» inn bilskiltene manuelt.

Jobben blir hovedsakelig utført av kinesere i Kina, viser dokumenter NRK har tilgang til.

Bilskilt 2

PERSONDATA: Datatilsynet skal nå undersøke hva som skjedde da bomselskapet Ferde sendte bilder av bilisters bilskilt til Kina. Deler av sladden er lagt på av bomselskapet Ferde i etterkant.

Foto: FERDE

Datatilsynet: Mange krav for å sende data til Kina

Nå reagerer Datatilsynet på at norske bilisters persondata er blitt sendt til Kina.

– Vi ønsker å se nærmere på saken og undersøke hva som har skjedd. Vi kommer til å be om innhenting av dokumentasjon, og hva slags vurderinger som er tatt, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon til NRK.

Bjørn Erik Thon
Foto: Åsa Mikkelsen / Datatilsynet

Han presiserer at de kun har sett overfladisk på saken, og at de ikke kan konkludere med at noe ulovlig har funnet sted.

– Men dersom du skal overføre data til Kina må selskapet ha et grunnlag for å overføre data, gjennom at det for eksempel inngås en avtale i henhold til GDPR-regelverket, som har mange krav. Selskapet må også ha gjort en risikovurdering helt uavhengig av om de har inngått en slik avtale, forteller Thon.

Hva skal en slik risikovurdering inneholde?

– Kort fortalt skal den inneholde en vurdering av hva som kan gå galt dersom dataen kommer på avveie, og hva slags konsekvenser det kan få. Det er rett og slett fordi det er knyttet større risiko til å behandle data i et annet land der vi har mindre kontroll.

Hvor alvorlig er det at et bomselskap har sendt bilder av bilskilt til Kina?

– Jeg synes det er en veldig interessant sak som vi vil se nærmere på. Alvoret vil vi vurdere når vi har sett på den nærmere.

– Krever mye arbeid å gjøre dette lovlig

Datatilsynsdirektøren forteller at det krever mye arbeid for å overføre norske data lovlig utenfor EU.

– Det er enkelt å finne personer når man har tilgang til bilder av skilter og bilnummer. Du kan også finne ut hvor de som passerer bommene har vært ut fra hvilken bomstasjon de passerer.

Bompengestasjon som har skapt debatt i Åsane i Bergen

BOMPASSERING: NRK kunne i dag fortelle hvordan bomselskapet Ferde sendte bilder av bilisters bilskilt til Kina.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Tidligere har NRK omtalt hvordan Norges best betalte bomsjef brukte bompenger i selskapet Ferde til å handle med et firma der han selv var medeier.

Ferde ble etablert i oktober 2017 ved at fem fylkeskommunar kjøpte en del av det tidleligere privateide bomselskapet BT Signaal.

Direktøren i Ferde, Trond Juvik, sier i en artikkel på Ferdes nettsider at det var krevende å gå fra å være et privat selskap, til å rette seg etter et offentlig rammeverk over natta.

Han understreker at han handlet i Ferdes beste interesse da han handlet med selskapet han hadde eierinteresser i.

NRK kunne forrige uke også fortelle hvordan det samme bomselskapet betalte 1,4 millioner kroner til en leder i Ferde sitt private firma for at kinesere skulle hjelpe dem i arbeidet.

Kommunikasjonssjefen i Ferde sier at avtalene er lovlige.

Datatilsynet opplyser at når et bomselskap setter ut et oppdrag, kalles den som tar på seg oppdraget «databehandler». Ved bruk av databehandlere er det en del plikter, med blant annet et krav om å undersøke at databehandlerne er til å stole på.

Når databehandleren i tillegg befinner seg utenfor EU/EØS, oppstår en del tilleggsplikter.

– I utgangspunktet er det ikke lov å sende personopplysninger ut av EU/EØS. Men det finnes imidlertid unntak, for eksempel kan bompengeselskapene og databehandlerne inngå en egen standardavtale som EU-kommisjonen har laget.

– Det er blant tingene vi nå skal undersøke om er blitt gjort. Det er mulig å gjøre dette lovlig, men det krever ganske mye arbeid, sier Thon.

Ferde: – Vi går i dialog med datatilsynet

Ferde opplyser til NRK at de imøteser henvendelser fra Datatilsynet.

– Siden vi har fått beskjed om at Datatilsynet skal inn i saken ønsker vi å ha dialog med dem og gi dem som rett tilsynsmyndighet informasjon, før vi eventuelt kommenterer til NRK, skriver kommunikasjonsdirektør i Ferde, Marit Husa i en e-post.

Marit Husa

DIALOG MED DATATILSYNET: Kommunikasjonsdirektør, Marit Husa, sier de ønsker å ha dialog direkte med Datatilsynet.

Foto: Skretting

De to som har driftet enkeltmannsforetaket som har utført gjennomgangen av bilskilt manuelt på vegne av Ferde, har ikke svart på NRKs henvendelser.

Les bomsakene:

AKTUELT NÅ