Hopp til innhold

Arbeiderpartiet: – Må sette i gang en ekstern gransking av alle bomselskap

Stortingspolitikere reagerer på NRKs avsløring av hvordan et bomselskap handlet med et privat selskap der bomsjefen hadde eierinteresser. Nå krever Arbeiderpartiet ekstern gransking av alle bomselskap.

Sverre Myrli

KREVER HANDLING: Arbeiderpartiets transportpolitisk talsperson Sverre Myrli, mener regjeringen bør ta initiativ til en ekstern gjennomgang av alle de fem bomselskapene i Norge.

Foto: Arbeiderpartiet

– Dette er rett og slett ikke akseptabelt. Jeg mener regjeringen bør igangsette en uavhengig ekstern gjennomgang av hvordan alle bompengeselskapene forvaltes, sier transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli til NRK.

Ferde

GRANSKES: Etter NRKs arbeid med bomsaken granskes bomselskapet Ferde av fylkeskommunenes kontrollutvalg. Nå mener Arbeiderpartiet regjeringen bør igangsette en ytterligere ekstern gransking av alle bomselskap.

Foto: Grafikk: Joakim Digernes-Nordström

– Kostnadene og lederlønningene har galoppert

Uttalelsene kommer etter at NRK i dag fortalte hvordan Bergen-bilistenes bompenger ble brukt til å handle med et privat selskap der bomsjefen selv hadde eierinteresser.

Kjøpet fra selskapet, der bomsjef Trond Juvik var medeier, kostet det offentlige bomselskapet Ferde 273.000 kroner.

Juvik sier selv at han handlet i bompengeselskapets beste interesse, at Ferde hadde bruk for datalisensene som ble kjøpt inn og at han personlig ikke har tjent noe på handelen.

Styret konkluderte tirsdag ettermiddag med at Juvik var inhabil da kjøpet ble gjennomført, men at de fortsatt har tillit til ham som toppsjef.

Myrli mener pengebruken og sakene den siste tiden er resultat av regjeringens bompengereform.

– Det var nok riktig å ha færre bomselskaper enn det vi hadde, men når vi bare har fem selskaper forvalter de så store milliardbeløp at det medfører at pengebruken og lederlønningene galopperer.

Nå mener Myrli alle kort må på bordet, og at regjeringen bør vise handlekraft ved å sette i gang en ekstern gransking.

– Dette er jo dessverre ikke første gangen. Nylig måtte direktøren i bomselskapet Fjellinjen gå av.

– Hvem skulle utført en slik uavhengig gransking?

– Det må samferdselsministeren bestemme, Riksrevisjonen for eksempel. Det er så mange milliarder som håndteres av disse bomselskapene, da er det ikke bra nok slik det er i dag.

Kontrollutvalg: – Alvorlige ting som kommer frem

Det er Vestland, Rogaland og Agder fylkeskommune som eier bomselskapet Ferde.

– Det er alvorlige ting som kommer frem i denne saken, og NRKs arbeid er en av grunnene til at vi så et stort behov for å se på selskapenes aktivitet, og ikke minst ledelsens rolleforståelse, sier Frank Willy Djuvik (Frp), leder av kontrollutvalget i Sogn og Fjordane.

Etter at NRK stilte spørsmål i forbindelse med saken har fylkeskommunenes kontrollutvalg startet en selskapskontroll av Ferde.

Frank Willy Djuvik

PENGEBRUK: Leder av kontrollutvalget i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik, forteller at de har hyret inn Deloitte til å gjennomgå selskapets pengebruk.

Foto: Adam Pietrzak / Adam Pietrzak

– Vi er foreløpig på dokumentinnhentings-stadiet. Det vil nok gå et par måneder før det er konkludert og endelig klart, sier Djuvik.

Høyre: – Dette må styret ta på alvor

Alle regjeringspartiene på Stortinget mener styrene i bompengeselskapene må iverksette gransking av pengebruk.

– Det er styrene som må gjøre en gjennomgang av pengebruken i selskapene. Vi forventer effektiv drift av selskapene, i tråd med bompengereformen, og i respekt for bilistenes bompenger, sier Høyres Helge Orten, komiteleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Helge Orten

GJENNOMGANG: Høyres transportpolitisk talsperson, Helge Orten, mener styrene i alle de fem bompengeselskapene i Norge bør granske pengebruken.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Han får støtte av Frp, som mener bomselskapene handler respektløse overfor bilistene.

– Frp reagerer sterkt både på det unaturlig høye lønnsnivået til direktørene i bomselskapene og bruk av bompenger på alt mulig annet enn å nedbetale veien. Det må få konsekvenser, sier Tor André Johnsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

Styret sier de fortsatt har tillit til ledelsen i Ferde?

– Jeg har registrert det, så får vi se hvordan denne saken utvikler seg. Det er formelt slik at vi ikke har noen mulighet til å instruere bomselskapene, det er det styret og fylkeskommunene som må gjøre. Men vi skal følge prosessen fremover nøye, jeg vil gå opp dette internt, sier Johnson.

Tor André Johnsen

KONSEKVENSER: Tor André Johnsen (Frp) mener bompengesaken bør få konsekvenser, og at han skal gå opp saken internt.

Foto: Frode Meskau / NRK

Også KrF og Venstre stiller seg bak formaningen.

– Vi må ha tillit til at alt går rett for seg. Jeg ønsker velkommen en gjennomgang av denne konkrete saken, sier Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF.

– Nå tror og håper jeg at eierne og styret tar tak i dette. Jeg vil be alle de fem bomselskapene gå igjennom hele forretningskonseptet deres. Det har vært flere saker, og vi har fått inn rapporter om at lønnsnivået har økt i alle bomselskap, sier Venstres Jon Gunnes.

Les også:

AKTUELT NÅ