Hopp til innhold

Bompengeselskap handlet med firma toppsjefen var medeier i

Bergens-bilistenes bompenger ble brukt til å handle med et privat selskap der bomsjefen selv hadde eierinteresser.

Ferde

BOMSJEF: Trond Juvik er Norges best betalte bomsjef. I 2018 kjøpte bompengeselskapet han leder lisenser av et selskap der han selv hadde eierinteresser og biarbeid.

Foto: Grafikk: Joakim Digernes-Nordström

Bomselskapet Ferde, som eies av fem fylkeskommuner, tok i fjor inn 2.4 milliarder kroner i avgifter fra bilister på Sør- og Vestlandet.

Trond Juvik leder selskapet og er Norges best betalte bomsjef. Han tjener 1,7 million kroner i året.

Men ved siden av å være toppsjef for bompengeselskapet, har Juvik jobbet for det private konsulentselskapet BTS Norway, som han også var medeier i. Juvik har også godkjent at flere andre ansatte i bomselskapet jobbet på si for selskapet.

NRK kan i dag fortelle hvordan bomselskapet tok deler av regningen for programvare som opprinnelig var bestilt av BTS Norway.

Kjøpet fra selskapet, der toppsjefen selv var medeier, kostet det offentlige bomselskapet Ferde 273.000 kroner.

Ferde understreker at selskapet hadde et reelt behov for programvarelisensene.

Vurderte ikke habilitet

Overfor NRK medgir bompengeselskapet at:

  • Prosessen rundt kjøpet er problematisk.
  • Kjøpet ble betalt med bilistenes bompenger.
  • Det ble ikke foretatt vurdering av habiliteten til de som utførte kjøpet.
  • Kjøpet skulle mest sannsynlig ikke vært gjennomført direkte fra konsulentselskapet.

– Jeg har personlig ikke tjent noe på lisenskjøpet eller ansattes biarbeid. Det skriver bomdirektør Trond Juvik i en e-post til NRK.

Administrerende direktør Trond Juvik i Ferde

VIL IKKE STILLE TIL INTERVJU: Ferde-direktør Trond Juvik har ikke villet stille til intervju i saken, og svarer kun skriftlig. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak NRK omtalte i sommer.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Han har ikke ønsket å stille til intervju.

Han opplyser at han i årene 2017 til 2019 ikke har mottatt lønn, honorar eller indirekte utbytte fra BTS Norway

Betalte for kostbar programvare

Kjernen i kjøpet handler om kostbare datalisenser fra det internasjonale programvareselskapet Appian.

Selskapet leverer en spesiell programvare som ble brukt av både bomselskapet Ferde og konsulentselskapet BTS Norway.

I desember 2017 kjøpte BTS Norway inn et stort antall lisenser fra Appian. Allerede i februar 2018 oppdaget selskapet at de satt på altfor mange lisenser.

Konsulentselskapet hadde da forpliktet seg til å betale flere hundre tusen i året i tre år, for programvare som de ikke lenger kunne bruke.

Derfor leide konsulentselskapet i stedet ut lisenser til det offentlige bomselskapet Ferde.

Ifølge selskapet skjedde dette i mars 2018. Dette ble bomselskapet fakturert 273.000 kroner for, viser fakturaen som NRK har fått innsyn i.

Anskaffelsen ble ikke konkurranseutsatt.

Krevde at Ferde kjøpte lisenser

Noen måneder senere var direktør Trond Juvik direkte involvert i en handel som også endte med at Ferde kjøpte Appian-lisenser. Den 21. november  2018 fikk bomdirektøren en e-postkorrespondanse på sitt bord:

Her sa Appian seg villig til å endre BTS Norways kostbare programvareavtale.

Men selskapet stilte et viktig krav:

Appians tilbud til BTS Norway gjaldt kun dersom bomselskapet Ferde samtidig forpliktet seg til å signere en ny kjøpsordre fra Appian:

– Begge ordrene må effektueres samtidig. Vi vil ikke signere endringen av den opprinnelige avtalen med BTS Norway, uten at bestillingen signeres samtidig, skrev Appians Europa-direktør, Ryan Gates, i e-posten NRK har kopi av.

Les hele e-postkorrespondansen og andre dokumenter NRK har basert denne saken på, i bunnen av saken.

Bomsjefen fikk e-post-korrespondansen fra Jonny Bratseth, en leder i Ferde som også hadde eierinteresser i BTS Norway.

Han var også Ferdes kontaktperson på fakturaen på 273.000 kroner fra BTS Norway.

– Ønsker ikke gi noen kommentarer til dette, det overlater jeg til mine arbeidsgivere henholdsvis Ferde AS og BTS Norway, skriver Bratseth.

Programvareselskapet Appian har ikke besvart NRKs spørsmål.

Bomdirektør Trond Juvik presiserer at kjøpet ikke har påført bilistene ekstra kostnader:

– Kjøpet er foretatt basert på et reelt behov for lisensene, og til samme pris vi kunne oppnå hos Appian, men med kortere bindingstid, skriver Juvik i en e-post til NRK.

Styret ikke orientert

Styreleder Paul Magne Nilsen i Ferde var ikke orientert om transaksjonene på forhånd.

– Juvik orienterte meg om kjøpet av Appian-lisenser i forbindelse med at NRK reiste spørsmål om saken, skriver Nilsen i en e-post.

Styret behandlet en egen sak om lisenskjøpet på et ekstraordinært styremøte tirsdag kveld. Styret vedtok da kritikk mot bomdirektør Juvik. Styremøtet kom i stand på bakgrunn av en rekke spørsmål fra NRK.

– Styret har vedtatt at administrerende var inhabil da han kjøpte lisenser fra BTS Norway. Men styret har samtidig vedtatt at man aksepterer begrunnelsen for kjøpet, og at kjøpet var i Ferdes interesser, sier styrelederen.

Juvik har fortsatt styrets tillit.

– Det er en alvorlig brist. Men vi mener fortsatt at vi har tillit til direktøren, det er det ikke tvil om, sier styrelederen.

– Jeg er enig i kritikken fra styret og tar den til etterretning, skriver Juvik i en e-post til NRK.

Godkjente biarbeid

Styreleder Nilsen opplyser han har vært kjent med at flere ansatte i bomselskapet også jobbet på si for det private konsulentselskapet BTS Norway.

– Jeg har vært kjent med biarbeidet, men uten detaljkunnskap. Konkret aksept fra meg har bare vært gitt til administrerende direktør, skriver Nilsen, og legger til:

– Jeg så på dette biarbeidet som ikke kontroversielt, og den teoretiske egeninteresse som ubetydelig. Ettertiden har også vist at den økonomiske interesse ble null, skriver han.

Også Trond Juvik mener det har vært godt kjent at ansatte i bomselskapet jobbet for selskapet.

– Samtykke til biarbeid har vært en del av personalpolitikken i selskapet, og samtidig viktig for å sikre Ferdes oppfyllelse av oppkjøpsavtalen, skriver Trond Juvik i en e-post til NRK.

– Min private tid er benyttet på biarbeidet og alle forpliktelser i arbeidsavtalen med Ferde er oppfylt, skriver Juvik.

Innrømmer å ikke ha vurdert habilitet

Til sammen 14 ansatte i det fylkeskommunale bomselskapet Ferde hadde eierinteresser i BTS Norway.

De Ferde-ansatte eide, via holdingselskap, vel 20 prosent av BTS Norway per 31. desember 2018. Det viser tall fra aksjonærregisteret. Juviks eierandel var 6 prosent.

Ifølge Juvik hadde de ansatte ikke mulighet til å selge seg ut av det indirekte eierskapet i BTS Norway fordi selskapet var under planlagt avvikling. I juni 2019 gikk BTS Norway konkurs.

– Avviklingen startet allerede november 2017 da de ansatte sluttet og selskapet begynte avvikling av dets gjenstående kontrakter, skriver Juvik i en e-post.

Han skriver at programvarelisensene ble kjøpt kun fordi det oppstod et behov for dem i bomselskapet, og at de ble kjøpt til forhandlerpris.

Men Ferde-direktøren innrømmer at de ikke vurderte egen habilitet.

– I forbindelse med kjøpet av Appian-lisenser fra BTS Norway er det ikke gjennomført vurderinger av habilitet etter anskaffelsesregelverket. Vi anser manglende habilitetsvurderinger som problematisk, skriver Juvik.

Også Ferdes kommunikasjonsdirektør skriver til NRK at prosessen rundt kjøpet har vært problematisk.

Marit Husa

MUNTLIG SAMTYKKE: Kommunikasjonsdirektør, Marit Husa, forteller at de Ferde-ansatte som også jobbet for BTS Norway hadde fått muntlig samtykke.

Foto: Skretting

– Mest sannsynlig skulle ikke kjøpet av 30 lisenser vært gjennomført med BTS Norway som Appian-forhandler, men vært gjennomført direkte mot Appian, skriver Ferdes kommunikasjonsdirektør Marit Husa.

Anbudsekspert: – Helt håpløst

Tidligere sekretariatsleder i Klageordningen for offentlige anskaffelser, advokat Robert Myhre, er en av landets ledende eksperter på anbudsregler. Han mener ikke lisenskjøpet kan forsvares med at Ferde trengte lisenser.

– Det å kjøpe direkte fra et selskap som direktøren har eierinteresser i, er selvfølgelig helt håpløst, sier Myhre til NRK.

Advokat Robert Myhre

«ÅPENBAR EGENINTERESSE»: Advokat Robert Myhre som er ekspert på anbudsregler, mener kjøpet av lisenser fremstår som et klart brudd på anskaffelsesreglenes krav til konkurranse.

Foto: Svein Erik Dahl

Han påpeker at Juvik er inhabil fordi han har en åpenbar egeninteresse i at selskapet han er medeier i skal velges som leverandør.

I stedet for å kjøpe direkte fra BTS Norway, mener Myhre at Ferde skulle forsøkt å få inn tilbud fra andre leverandører.

− Når man direkte eller indirekte eier aksjer i et selskap, foreligger det en binding. Dette fremstår derfor både som et klart brudd på anskaffelsesreglenes krav til konkurranse, og brudd på habilitetsreglene.

Trond Juvik ønsker ikke å kommentere kritikken fra Myhre.

Bortsett fra habilitetsproblemene, mener Juvik imidlertid at de har fulgt reglene.

– Etter vår vurdering er kjøpet i tråd med anskaffelsesregelverket, skriver han i en e-post.

En anskaffelsesprotokoll selskapet har fremlagt begrunner kjøpet med at Ferde kunne kjøpe lisenser med kortere bindingstid ved å tildele kontrakten direkte til BTS Norway. Protokollen er ikke signert eller datert.

Daværende styreleder i BTS Norway, Ivar Borge, skriver i en e-post til NRK at alle relevante hensyn ble tatt da selskapet solgte lisenser.

– Overflytting av Appian-lisenser ble ansett som positivt for begge selskapene, og var helt transparent, skriver Borge.

– Alle priser var til standard markedsbetingelser fra Appian og uten påslag eller andre føringer, legger han til.

Kaller inn bompengeselskapene på teppet: Vil ha full gjennomgang av pengebruken

– En forutsetning å ha et forretningsmessig forhold

Trond Juvik mener han bare har fulgt avtalene som ble inngått da han ble toppsjef i nyopprettede Ferde i 2017.

Frem til høsten 2017 var BTS Norway nemlig et heleid datterselskap av det private selskapet BT Signaal, som solgte tjenester til bomselskapene.

Trond Juvik var sjef for BT Signaal, men etter bompengereformen høsten 2017 ble deler av selskapet kjøpt opp av fem fylkeskommuner.

Samtidig med at ledelsen over natten fikk ansvar for å forvalte offentlige midler, beholdt de aksjene sine i det private selskapet.

Trond Juvik mener avtalen mellom fylkeskommunene og det private selskapet om oppkjøp av selskapet som ble til Ferde, åpnet for at bomselskapet kunne handle med selskap der han og andre ansatte hadde eierinteresser:  

– Det var en forutsetning for oppkjøpet at det skulle bestå et forretningsmessig forhold mellom Ferde AS og BTS Norway, for å sikre den operative driften. Det forelå derfor kjennskap til, og aksept for, at ansatte i Ferde hadde eierinteresser i selskap på utsiden, som Ferde hadde et forretningsmessig forhold til, skriver Juvik.

Juvik mener avtalen åpner for at Ferde kunne kjøpe tjenester fra BTS Norway i en overgangsperiode på 6 måneder etter oppkjøpet.

Juvik mener at selve kjøpet skjedde i mars 2018, og dermed var innenfor overgangsperioden, selv om betalingen skjedde flere måneder etter at perioden utløp. Han skriver til NRK at spørsmålet er hva som ifølge avtalen kunne kjøpes.

Tolkes dette i lys av intensjonen med hele avtalen, er det ikke usannsynlig at lisenskjøpet også kunne vært kjøpt på denne avtalen, skriver Juvik til NRK.

AKTUELT NÅ