Hopp til innhold

Kontrollutvalg gransker bomselskap: – Skal gå dypt inn i pengebruken  

To fylkeskommuner har startet gransking av bomselskapet Ferde etter at NRK stilte spørsmål om pengebruken. På et ekstraordinært styremøte tirsdag kveld fikk bomdirektør Trond Juvik kritikk.

Administrerende direktør Trond Juvik i Ferde

GRANSKES: To fylkeskommuner har startet en selskapskontroll av bomselskapet Ferde, der Trond Juvik er direktør.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Fylkeskommunenes kontrollutvalg i både Hordaland og Sogn og Fjordane har satt i gang selskapskontroll av Ferde. Dette skjer i etterkant av NRKs arbeid med bomsakene.

– Basert på informasjonen og spørsmålene vi har fått fra NRK, har vi satt i gang en selskapsgjennomgang. Vi ser på rollene i selskapet, hvordan selskapene er organisert og vi kommer til å gå ganske dypt inn i selskapenes pengebruk for å komme til bunns i dette, sier Frank Willy Djuvik (Frp), leder av kontrollutvalget i Sogn og Fjordane.

– Pengene skal brukes riktig

NRK kunne i dag fortelle hvordan det offentlig eide bomselskapet Ferde handlet med et privat selskap som Ferde-sjef Trond Juvik hadde eierinteresser i.

Flere ansatte i Ferde har også jobbet på si for det private selskapet.

Frank Willy Djuvik

PENGEBRUK: Leder av kontrollutvalget i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik, forteller at de har hyret inn Deloitte til å gjennomgå selskapets pengebruk.

Foto: Adam Pietrzak / Adam Pietrzak

Djuvik presiserer at det er viktig at innbyggerne har tillit til et selskap som forvalter penger på vegne av det offentlige.

– Pengene skal brukes mest mulig effektivt og riktig. Det er utrolig viktig at NRK finner sånne saker, så vi kan gå inn og eventuelt rette opp hvis det har skjedd noe feil.

Ferde-direktør Trond Juvik skriver til NRK i en e-post at han ser frem til gjennomgangen.

– Kontrollutvalgene til noen av Ferdes eierkommuner har besluttet å utføre en selskapskontroll av Ferde AS. Vi ser frem til en objektiv gjennomgang og kontroll av selskapet, forteller han.

Administrerende direktør Trond Juvik i Ferde

POSITIV: Ferde-direktør Trond Juvik sier han ser frem til en gjennomgang av selskapet.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Kritikk fra styret: – Administrerende direktør var inhabil

Tirsdag kveld holdt styret i Ferde et ekstraordinært styremøte etter NRKs spørsmål om en handel av programvarelisenser mellom Ferde og det private selskapet BTS Norway, der Ferde-direktør Trond Juvik hadde eierinteresser.

Styreleder Paul Magne Nilsen forklarer bakgrunnen for det ekstraordinære styremøtet slik:

– Det var på tide å ta opp NRK sin gjennomgang av dokumenter i styret nå.

Ferde-ledelsen har de siste ukene blitt konfrontert med dokumentasjon på lisenskjøpet som ble gjort uten anbud fra det private selskapet BTS Norway AS.

– Styret har vedtatt at administrerende var inhabil da han kjøpte lisenser fra BTS Norway. Men styret har samtidig vedtatt at man aksepterer begrunnelsen for kjøpet, og at kjøpet var i Ferdes interesser, sier styrelederen.

Han forteller at det er et enstemmig styre som står bak vedtaket.

-Hva betyr dette for Trond Juviks stilling i Ferde?

– Han har fått kritikk på ett punkt. Og en kritikk som er vedtaksført er jo selvfølgelig ikke så greit. Men samtidig har han jo fått styrets vurdering på at dette var i selskapets interesse, og at vi har akseptert begrunnelsen, sier Nilsen.

Paul Nilsen er styreleder i bomselskapet Ferde.

KRITIKK: Styreleder i Ferde, Paul Magne Nilsen, forteller at Ferde-styret har vedtatt at Trond Juvik var inhabil i handelen mellom Ferde og et privat selskap, men at han fortsatt har styrets tillit.

Foto: NRK

Han mener saken på det prinsipielle plan er alvorlig.

– Det er en alvorlig brist. Men vi mener fortsatt at vi har tillit til direktøren, det er det ikke tvil om.

– Hvorfor vurderer dere ikke dette alvorlig nok til at Juvik må vurdere sin stilling?

– Dette var lisenser som var i bruk fra før. Og hadde vært i bruk. Det var ikke et hvilket som helst selskap der ute som noen eide i, men et selskap som hadde lisensene fra før. Så det var ingen ny situasjon, og sånn sett så virket kjøpet naturlig.

– Dere forvalter fellesskapets midler i form av bompengene. Har det noe å si for omdømmet til Ferde?

– Jeg håper det ikke får noe å si for omdømmet til Ferde. Saken er at vi har brukt penger på noe vi trengte å bruke penger på. Vi kunne kjøpt disse lisensene dyrere, og brukt mer bompenger på å kjøpe det. Men vi trengte datalisenser på samme måte som vi trenger mye annet, sier Nilsen.

Tar samferdselsministerens oppfordring

I tillegg til en rekke spørsmål fra NRK har alle eiere av bomselskap fått en klar oppfordring fra samferdselsministeren om å se på pengebruken i bomselskapene.

Statsråd Jon Georg Dale har tidligere uttalt at han mener bomselskapenes pengebruk er «uvettig», etter at NRK i sommer skrev om hvordan bompenger hadde gått til både millionlønninger, sprit og standup.

Jon Georg Dale (Frp)

UAKSEPTABELT: Samferdselsminister Jon Georg Dale oppfordret i sommer fylkeskommunene til å umiddelbart rydde opp og stramme inn praksisen i Norges fem bomselskap.

Foto: Svein Olsson / NRK

– Det er ikke bare gal pengebruk, det er hinsides pengebruk, sa Dale til NRK i etterkant av sakene i sommer.

Lederen av kontrollutvalget i Sogn og Fjordane forteller at bakgrunnen for granskingen også er samferdselsministerens oppfordring om å se på pengebruken.

– Den oppfordringen har vi nå tatt, sier Djuvik.

Les også:

Lyspunkt

AKTUELT NÅ