Hopp til innhold

Slik vil Staten slå tilbake mot Anders Behring Breivik

Når regjeringsadvokaten tirsdag setter inn sitt siste støt mot Anders Behring Breivik, kommer han til å argumentere for at massedrapsmannen ikke er isolert, og at han fortsatt er en svært farlig mann som ikke har vist tegn til anger.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hilser på Anders Behring Breivik i rettssalen i Skien fengsel

AVVISER ANKLAGENE: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hilste på terrordømte Anders Behring Breivik den første dagen i rettssalen i Skien fengsel. Tirsdag får Sejersted en siste mulighet til å slå tilbake mot Breiviks anklager om umenneskelig behandling.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Staten gikk på et smertelig tap mot Anders Behring Breivik i tingrettens behandling av Breiviks soningsforhold. Retten mente da at Breivik er utsatt for umenneskelig og krenkende behandling.

Etter å ha anket skal regjeringsadvokat Fredrik Sejersted tirsdag oppsummere saken og gjøre et siste forsøk på å snu nederlaget og overbevise lagmannsretten om at massedrapsmannen ikke soner under forhold som bryter menneskerettighetene.

Dette vektlegger regjeringsadvokaten:

Mener Breivik ikke er isolert

  • Breiviks advokat Øystein Storrvik sier Breivik i praksis sitter helt isolert ettersom han bare har kontakt med profesjonelle aktører og ikke har samvær med andre innsatte. Han understreker at Breivik ikke kan snakke fortrolig med noen, og viser til at terroristen i hovedsak har kontakt med fengselsbetjenter. – De skriver ned og rapporterer alt han sier og gjør. Han har ikke ett eneste fortrolig menneske å snakke med, som han kan bygge relasjon til, sa Storrvik i retten i forrige uke.

Slik tilbakeviser Staten anklagen: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har understreket at Anders Behring Breivik ikke har samvær med andre innsatte, men at han ikke er isolert fra mennesker generelt – tvert imot.

Han viser blant annet til at Breivik har daglig kontakt med fengselsansatte, han snakker med dem, lager mat og spiller spill med fengselsbetjenter hver dag, at Breivik har ukentlige samtaler med fengselspresten – en person som har taushetsplikt, og som Sejersted derfor mener må anses som en fortrolig kontakt – har jevnlige oppfølginger fra helsepersonell, har en telefonvenninne han snakker med, har hyppige møter med advokaten, sender og mottar en rekke brev og har en besøksvenn som besøker Breivik i fengselet halvannen time hver uke.

– Det gir ikke mening etter alminnelig språkbruk å si at han er isolert, konkluderte Sejersted i sitt innledningsforedrag.

Både fengselsdirektør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og psykiatrispesialist Randi Rosenqvist avviste også i sine forklaringer at Breivik er isolert.

– Han er ikke menneskelig isolert, tvert imot. Det er ikke snakk om å være isolert fra mennesker, men fra andre innsatte, sa Bjarkeid da han vitnet.

– Han har kontakt med flere mennesker daglig og får mange impulser fra andre, sa Rosenqvist.

Staten mener dessuten at det i realiteten er Breivik som selv legger ekstra begrensninger på sin kontakt med omverdenen: Han har avvist tilbud om besøksvenn fra Røde Kors' visitortjeneste, fordi han mener Røde Kors har for tette bånd til Arbeiderpartiet, og det er kun brevveksling og kontakt med hans meningsfeller han opplever som meningsfull kontakt.

Randi Rosenqvist og Knut Bjarkeid går ved siden av hverandre og snakker sammen i rettssalen i Skien

– IKKE ISOLERT: Både psykiatrispesialist Randi Rosenqvist og fengselsdirektør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel har i sine forklaringer avvist at Breivik har vært eller er isolert i fengselet og viser til at han har utstrakt kontakt med mennesker, bare ikke med andre innsatte.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Avviser isolasjonsskader hos Breivik

  • Da Anders Behring Breivik tok plass i vitneboksen i forrige uke, endret han forklaringen sin og hevdet at han er skadet av isolasjonen. – Jeg har løyet for meg selv tidligere, for jeg er blitt skadet av å sitte isolert. Jeg er blitt særere og særere, og jeg er blitt mer radikal som en konsekvens av isolasjonen. Jeg har ikke fått noen korrigeringer, hevdet Breivik. Også hans advokat Øystein Storrvik har sagt at det er flere eksempler på at Breivik har tatt skade av isolasjonen.

Slik tilbakeviser Staten anklagen: Regjeringsadvokat Sejersted viste i sitt innledningsforedrag til at rapporter og innberetninger om Breivik i løpet av årene han har sittet fengslet etter 22. juli, viser at han ikke har tegn til isolasjonsskader.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted støtter haken i hendene i rettssalen i Skien fengsel

SLÅR TILBAKE: Staten har «toppet laget» i lagmannsretten med regjeringsadvokaten selv, Fredrik Sejersted. Han understreker at sikkerheten i Breiviks soningsregime må legges opp basert på at «Breivik kan gjøre det utenkelige».

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Per i dag ser vi ingen tegn på isolasjonsskader, sa Sejersted.

– Breivik har også flere ganger selv uttrykt at han er motivert og trives i eget selskap.

Heller ingen av vitnene som er ført i saken, har støttet Breiviks påstand om isolasjonsskader. Tvert imot fastslo ledere og fengselsleger ved både Ila fengsel og Skien fengsel, samt psykiater Randi Rosenqvist, at han ikke er isolasjonsskadet.

Legene har konkludert med at Breivik er og har vært ved god og uforandret helse både fysisk og psykisk under soningen. Regjeringsadvokaten har vektlagt at Breivik, som disponerer tre celler – en bocelle, en studiecelle og en treningscelle – er aktiv gjennom store deler av dagen ved studier, trening, samvær, spill, TV-seing og brevskriving.

Flere av dem som har forklart seg, som avdelingsleder Tore Stenshagen i Skien fengsels og mannen som har vært Breiviks besøksvenn i nesten tre år, har sagt at de bruker mye tid på å diskutere med og korrigere Breivik – stikk i strid med Breiviks påstand om at han ikke er blitt korrigert av noen de siste fem og et halvt årene.

– Jeg har sjelden gitt og fått så mange motforestillinger, sa besøksvennen.

Etter det NRK kjenner til, vil regjeringsadvokaten også ta opp Breiviks troverdighet etter at han overrasket flere med sin endrede forklaring og påståtte isolasjonsskade.

Mener Breivik er farlig, mer radikal og har samme ideologiske prosjekt

  • Partene synes enige om at Anders Behring Breivik er blitt enda mer radikal, men mens regjeringsadvokaten mener det legitimerer det strenge regimet han soner under, mener advokat Øystein Storrvik den ytterligere radikaliseringen er en konsekvens av soningsforholdene og gjør at det må lempes på regimet. Storrvik mener også det ikke er noe i risikovurderingene som skulle tilsi at Breivik ikke kan ha samvær med andre innsatte, og viser til at Breiviks oppførsel i risikovurderingene er beskrevet som eksemplarisk.

Slik avviser Staten anklagen: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har vektlagt at Anders Behring Breivik gjennom terrorangrepene 22. juli har vist en «ekstrem evne til skjult og fordekt opptreden og vilje til vold», og at det er viktig at han soner under et strengt regime.

Sejersted påpekte i sitt innledningsforedrag at Breivik også mens han planla de dødelige terrorangrepene, fremsto på en måte som gjorde at ingen av dem rundt ham fattet mistanke.

– Hvor farlig han er i dag, er vanskelig å vite, men det er enda vanskeligere å vite hvor farlig han er i morgen. Frem til sommeren 2011 var Breivik Norges farligste mann, men han fremsto som den samme høflige, unge mannen som sitter her i retten. Enhver risikovurdering må ta som utgangspunkt at dette er en person som kan gjøre det utenkelige, sa Sejersted.

Advokat Marius Emberland har på seg advokatkappe inne i rettssalen i Skien fengsel

AVVISER: Advokat Marius Emberland bistår regjeringsadvokaten og har påpekt at rettspraksis i Den europeiske menneskerettsdomstolen tilsier at Breivik ikke soner under umenneskelige forhold.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sejersted har også understreket at Breivik ikke har vist noen tegn til anger, men at han tvert imot har sagt at han er «ufattelig stolt» av det han gjorde, og at hans ideologiske prosjekt er det samme som før.

– Hans voldsgjerninger var ideologisk, høyreekstremt fundert. Og dette er en person som fortsatt har de samme høyreekstreme meningene.

Regjeringsadvokaten har dessuten vist til den siste risikovurderingen av Breivik, som ble gjennomført for en måned siden, som konkluderer med at «det må dramatiske endringer til for ham over lengre tid, for at han risikomessig skal kunne friskmeldes. At han oppfører seg eksemplarisk i fengselet, gir ingen garanti.»

Advokat Øystein Storrvik blir intervjuet i rettssalen i Skien fengsel

LIVSVARIG: Breiviks advokat Øystein Storrvik sier at rettssaken om Breiviks soningsforhold er svært viktig fordi det i praksis dreier seg om resten av Breiviks liv. – Han kommer aldri til å prøveløslates, sier Storrvik.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Er gjort gradvise endringer i soningsforholdene

  • Breiviks advokat Øystein Storrvik mener Breivik fortsatt soner under et så isolerende regime at det bryter menneskerettighetene, men dersom retten ikke er enig i det, ber han om at Staten dømmes for brudd på menneskerettighetene i gitte perioder tidligere i soningen, hvor soningsforholdene har vært enda strengere.

Slik avviser Staten anklagen: Regjeringsadvokaten har kritisert tingrettens dom for å se hele Breiviks soningsperiode fra fengslingen rett etter 22. juli-angrepene og frem til i dag under ett, og ikke tatt nok hensyn til utviklingen som har vært i løpet av perioden.

Breivik har sagt at han opplevde de mange nakenransakelsene, særlig i Ila fengsel, som krenkende. Sejersted har på sin side vist vektlagt utviklingen og vist til at antall nakenransakelser av Breivik er kraftig redusert fra at fengselsbetjenter ved Ila fengsel undersøkte ham naken 117 ganger i 2011 og 199 ganger i 2012, til at det har skjedd fem ganger etter at han kom til Skien fengsel.

Anders Behring Breivik følges av flere betjenter inn i rettssalen i Skien fengsel

UTEN HÅNDJERN: Anders Behring Breivik har ikke vært påført håndjern når han ledsages inn og ut av rettssalen i Skien fengsel.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Også bruken av håndjern har gått betraktelig ned. Mens det er opplyst at det ble brukt håndjern på Breivik 768 ganger i Ila fengsel i 2011, er det registrert bruk av håndjern 80 ganger i Skien fengsel i 2015.

Sejersted mener det viser at man fortløpende gjør reelle sikkerhetsmessige vurderinger og tilpasser Breiviks soningsforhold dem. Han mener også det er viktig at fengselsmyndighetene faktisk får gjøre de sikkerhetsmessige vurderingene, uten at de skal overprøves av domstolene.

Sejersted har også trukket frem flere andre kompenserende tiltak som er iverksatt den senere tiden: Breivik får blant annet nå luftetid også i den store luftegården i Skien fengsel, han får møte advokaten sin uten glassvegg mellom dem – glassveggen er erstattet av en gitterport – han har mer samvær med fengselsbetjentene, og han får besøk av besøksvennen hver uke nå, mot annenhver uke før.

Regjeringsadvokaten minner også om at rammene har endret seg i løpet av årene: Det eneste man visste om Breivik i den første fengslingsperioden, var at han hadde tatt livet av 77 mennesker, at han ikke angret, og at han hadde skrevet et manifest hvor han tok til orde for å fortsette kampen innenfor fengselsmurene.

De sikkerhetsmessige tiltakene som ble iverksatt i den første tiden etter pågripelsen, må ses i lys av det og var derfor forholdsmessige, mener Sejersted.

Borgarting lagmannsrett behandle ankene i saken om Breiviks soningsforhold. 
Ankesaken vil bli avholdt i gymsalen i Skien fengsel hvor Breivik soner forvaringsdommen på 21 års fengsel ved avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS).

Mener brevkontrollen ikke er for streng

  • Advokat Øystein Storrvik mener Anders Behring Breivik i realiteten fratas retten til privatliv når så mange av brevene til og fra ham stanses i brevkontrollen. Storrvik mener også at hvert enkelt brev ikke vurderes individuelt, slik det skal.

Slik avviser Staten anklagen: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted viser til at de fleste av Breiviks brev som stanses, er masseutsendelser av brev til støttespillere og meningsfeller, brevveksling med høyreekstreme straffedømte og brevveksling med støttespillere som kan hjelpe ham med å spre hans budskap på internett.

– Breivik er ikke underlagt brevforbud, han har omfattende korrespondanse både inn til og ut av fengselet. Hovedformålet med kontrollen av brev til og fra Breivik, er å stanse høyreekstrem nettverksbygging. Breivik er dømt for politisk motivert terror, det er dette som er konteksten for brevkontrollen, sier Sejersted.

Ifølge regjeringsadvokaten viste korrespondansen som er registrert ved Ila fengsel og Skien fengsel frem til februar i fjor, at Breivik hadde sendt og mottatt om lag 3000 brev.

Sejersted mener dessuten at det ikke er riktig at Breivik er fratatt muligheten til å ha relasjoner til andre. Han viser blant annet til en svensk kvinne som det er registrert 133 innkomne brev fra, deriblant en erotisk novelle med henne og Breivik i hovedrollene, og hvor mange av brevene er tillatt mottatt.

– Dette er etter Statens syn et eksempel på mellommenneskelig kontakt, sa Sejersted i sinn innledningsforedrag i forrige uke.

AKTUELT NÅ