– Breivik er 100 prosent overvåket

SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): Anders Behring Breiviks advokat, Øystein Storrvik, mener Breivik ikke har ett eneste fortrolig menneske han kan snakke med. Også besøksvennen han snakker med er ansatt av Kriminalomsorgen, sier advokaten.

Anders Behring Breivik og Øystein Storrvik

I sin innledning i retten onsdag sa advokat Øystein Storrvik at soningsregimet Breivik er underlagt er for strengt.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I sin innledning onsdag la Storrvik vekt på at handlingene Breivik er dømt for, kan påvirke soningsregimet han er underlagt, og minnet også om at Breivik etter all sannsynlighet blir sittende i fengsel resten av livet.

Ifølge Storrvik er alle Breivik møter profesjonelle aktører – først og fremst betjenter.

– Det er der den menneskelige kontakten først og fremst ligger. Men det er et problem med menneskelig kontakt med betjenter: De har et forbud mot å knytte relasjoner, det sier seg selv, og roterende turnuser skal også være med på å hindre at det knyttes relasjoner.

Storrvik mener også at det er problematisk at forvaringsregimet Breivik er underlagt nedtegner alt han sier og gjør.

– Det har vi eksempler på i vår sak. Det er illustrerende på problemet, at man ikke har ett eneste fortrolig menneske å snakke med som man kan bygge en relasjon til.

Eksemplarisk oppførsel

Det var også et poeng i Storrviks innledning at besøksvennen Breivik treffer bak en glassvegg med jevne mellomrom, er ansatt av staten, og at han ikke kan bygge relasjoner med ham.

– Hovedpoenget for vår sak er at han har ingen mulighet for å møte personer som han kan ha dialog med uten at det blir speilet i rapporter. Alt er 100 prosent overvåket.

Storrvik mener problemet kunne vært løst dersom Breivik hadde mulighet til å møte andre innsatte, og snakke fortrolig med dem.

– Det er ingenting i rapportene og risikovurderingene som skulle tilsi at Breivik ikke kan ha samvær med andre innsatte, sier Storrvik og viser til at Breiviks oppførsel i risikovurderingene er beskrevet som eksemplarisk.

Mental sårbarhet

I lagmannsretten kom Storrvik også inn den mentale og fysiske helse til Breivik. Storrvik mener Breivik er mental sårbar, og har større risiko for å ta skade av isolasjon enn regjeringsadvokat Fredrik Sejersted framholdt i sin innledning.

Sejersted hevdet i sitt foredrag at Breivik har «usedvanlig god psykisk og fysisk helse», og baserte seg på Breiviks egne uttalelser som er nedfelt i fengselets rapporter.

Beskrivelsen er milevis unna Storrviks oppfatning, som pekte på at Breivik på ett tidspunkt ble erklært strafferettslig utilregnelig, skriver NTB.

– Å være utilregnelig er ikke forenlig med å være frisk. Breivik må håndteres som en person med en mental sårbarhet. Dette var også Oslo tingrett helt enig i, sa Storrvik

Advokaten argumenterte også for at en med Breiviks mentale sårbarhet, ikke burde sitte isoler.

Strengt regime

Siden Anders Behring Breivik ble pågrepet for terroraksjonene mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, har han sonet på avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS) i Ila og Skien fengsel.

SHS er det strengeste soningsregimet i Norge og innebærer flere omfattende sikkerhetstiltak. Breivik nektes kontakt med andre innsatte og er underlagt en streng brevkontroll.

Advokat Øystein Storrvik mener det samlede «isolasjonspresset» Breivik utsettes er så strengt at det bryter med menneskerettighetene, og har lagt vekt på:

  • Null kontakt med medfanger
  • Hundrevis av nakenransakinger og nattinspeksjoner
  • Kun kontakt med profesjonelle aktører
  • Bare besøk via glassvegg
  • Brevkontroll ødelegger rett til privatliv

I fjor ble staten frikjent for brudd på EMK artikkel 8. Dette forholdet ble anket, og i anken legger Storrvik vekt på at tingretten har lagt til grunn en for høy terskel for når det foreligger krenkelse av artikkel 8.

Storrvik mener brevkontrollen som føres i for stor grad baserer seg på generelle vurderinger, og at det foreligger rettsanvendelsesfeil ved tingrettens dom knyttet til dette spørsmålet.

SISTE NYTT

Siste meldinger