Rosenqvist: Breivik kan planlegge nye aksjoner

SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): Psykiater Randi Rosenqvist frykter Breivik på sikt kan planlegge nye aksjoner dersom han ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet.

Randi Rosenqvist

Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist mener Breivik medisinsk sett ikke er isolert.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Så lenge han får tilstrekkelig oppmerksomhet av media og får holde på med sitt, tror jeg ikke han vil gå til ekstreme skritt, sa Rosenqvist da hun vitnet i Skien fengsel torsdag.

I risikovurdering signert Rosenqvist bes Kriminalomsorgen vurdere hvordan Breivik vil reagere på å bli flyttet til en fellesskapsavdeling, men i retten hadde Rosenqvist ingen noen formening om når Breivik er klar for å overføres.

Hun mener det kommer an på om man vurderer den kortsiktige eller langsiktige faren for vold.

Det Rosenqvist frykter er hva som kan skje dersom det går opp for ham at terrorangrepet 22. juli var bortkastet.

– I det han ikke får oppmerksomhet, og lurer på hvor det blir av den fascistiske revolusjon, er jeg redd han på ny kan komme til å planlegge alvorlige voldshandlinger.

Under sin vitneforklaring la hun også vekt på at den langvarige, alvorlige, planlagte risiko kan dukke opp på et senere tidspunkt når han blir frustrert,

– Men den akutte risiko mener jeg er redusert. Han fungerer godt i dagliglivet i fengselet.

Ikke isolert

Da advokat Storrvik ville vite om hun anser Breivik som isolert, svarte hun nei. Hun mener han i liten grad har vært isolert ut ifra en psykiatrisk vurdering.

– Juridisk kan man bruke begrepet isolasjon om soningen hans, men i mellommenneskelig forstand har han i liten grad vært isolert, sa Rosenquist.

Hun viser til at Breivik i stor grad har kontakt med betjenter som jobber i avdelingen, samt lege, psykiater, prest og besøksvenn. Psykiateren mener man i medisinsk forstand er isolert først når man blir fratatt sanseinntrykk og ikke har mellommenneskelig kontakt.

Etter at Rosenqvist var ferdig som vitne sa Breiviks advokat, Øystein Storrvik, at juridisk sett er liten tvil om at han isolert.

– I forhold til den juridiske vurderingen retten skal foreta, er det ikke noe tvil om det.

Ikke psykotisk

Rosenqvist har vurdert Breivik siden han ble pågrepet i 2011, og har fulgt og vurdert Breiviks mentale helse og psykiske utvikling. Hun mener han fortsatt har megalomane og paranoide vrangforestillinger, men at han ikke er psykotisk.

– Jeg har vurdert Breivik siden han kom til Ila i 2011, og har aldri oppfattet ham som psykotisk. Breivik er en mann som er målrettet, som har en plan og som holder seg til denne. Han framstår ikke som psykotisk i det hele tatt, sa hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger