Hopp til innhold

Slik motarbeider Norge vern av havet

30 prosent av verdens hav må vernes, mener forskerne. Norge har sluttet seg til målet. Likevel kjemper Norge mot havvern igjen og igjen.

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Fredag skal verden bli enige om en juridisk bindende global havavtale. Den skal sikre at vi tar vare på naturen i internasjonale havområder.

Norge, landet med verdens nest lengste kystlinje, er ett av landene som roper høyest i global havpolitikk.

NRK har undersøkt Norges innsats fram mot havavtalen.

30 innen 30

Hvor mye av havet på kloden skal vi la være i fred? 30 prosent, innen 2030. Det mener ekspertene i Det internasjonale havpanelet.

Det er avgjørende for å bevare havets økosystemer, få nok mat i fremtiden, og beskytte oss mot klimaendringene.

30 innen 30 er en god idé, mener Norge. Sammen med mer enn hundre land har Norge sluttet seg til målet.

Jøssingfjorden

Jøssingfjorden er full av gruveslam, og det er minimalt med liv der. Livet har ikke vendt tilbake etter at gruvedumpingen sluttet for 35 år siden.

Foto: Erling Svensen

En ting er hva vi sier

Men regjeringen legger bare opp til 10 prosent havvern i Norge innen 2030 – et internasjonalt mål i FNs biomangfoldkonvensjon som vi skulle ha nådd innen 2020.

Samtidig legger den norske marine verneplanen kun opp til 4,5 prosent vern.

Statsminister Støre (Ap) har sagt at Norges skal bli verdensledende på hav:

«Hvis havet var en organisme ville vi definert det som en truet art. Det neste store internasjonale initiativet Norge skal ha, handler om hav. Vi skal lede an i et internasjonalt krafttak for å redde havets helse.»

Men både i forhandlinger om vern i det nordøstlige Atlanterhavet, Arktis og Antarktis har Norge bremset en rekke verneambisjoner.

Saltstraumen marine verneområde

Saltstraumen er vernet. Likevel foregår det fiske her, og området er fult av garnrester og fiskesluker.

Foto: Erling Svensen

Seks havområder der Norge jobbet mot vern

NRK har sett nærmere på en rekke internasjonale forhandlinger der Norge har tatt til orde for svakere eller mindre forpliktende vern enn andre land:

Hva kan kalles vern?

I 2020 hadde verden 10 prosent havvern som mål. Det målet nådde ikke verden. Heller ikke Norge. Selv om det var Norge som ledet arbeidet med implementeringen av målet.

Noe av grunnen er at det er veldig vanskelig å definere vern. Kan det kalles vern når det er forbudt med hummerfiske deler av året, men tråling er tillatt?

Mer enn 95 prosent av vernede havområder i Europa tillater aktiviteter som ødelegger natur. I kun 1 prosent av de marine verneområdene er all menneskelig aktivitet forbudt, viser en analyse. Likevel regner man 10-prosentmålet som oppnådd i EU.

Det er midt i dette komplekse bildet at Norge i FN har tatt til orde mot en fast definisjon av vern.

Det er bedre å fokusere på hva vernet er ment å oppnå, for det kan variere veldig fra sted til sted hvilke problem man ønsker å løse, mener Norge.

Norge jobber også for felles metoder for å rapportere måloppnåelse.

Tråler i norske verneområder Norge rapporterer feil om norsk havvern til FN

Færder nasjonalpark

Å bruke havet riktig

Havlandet Norge er over gjennomsnittet opptatt av hav. Norge opprettet og leder Det internasjonale havpanelet. Norges statsminister er høy beskytter for FNs havforskningstiår. Og statsminister Støre har meldt oss inn i høyambisjonskoalisjonen for biomangfold i havet.

Men den norske løsningen er ikke alltid vern.

– Det er viktig for Norge som et havland å tenke på bærekraftig bruk og ikke vern. For vern gir ikke de jobbene vi trenger. Vern gir ikke den maten vi trenger, det er bærekraftig bruk som er det viktige, sa Erna Solberg da hun var statsminister.

Jens Frølich Holte (H), som var Solbergs representant i havpanelet sang i samme kor:

Faren med et slikt globalt mål er at man mister fokus på 100 prosent bærekraftig havbruk. Hvis du har veldig bra forvaltning, så trenger du ikke så strengt vern på de 30 prosentene.

Saltstraumen, kloakkrør

Et kloakkrør ender opp i Saltstraumen, selv om havområder er vernet.

Foto: Erling Svensen

Budskapet fra Ap-Sp-regjeringen er det samme, ifølge miljøorganisasjonene som observerer internasjonale havforhandlinger.

– Kolonimakt over havet

I en rekke rangeringer av verdens land, havner Norge på bunn når det gjelder omfang og kvalitet på havvern.

Professor Alex David Rogers er forskningssjef ved REV Ocean, og en av verdens fremste eksperter på marint vern. Han sitter også i Havpanelet. Rogers' dom over Norge er ikke nådig:

Professor Alex David Rogers, forskningsleder i REV Ocean

Professor Alex David Rogers, forskningsleder i REV Ocean

Foto: David Fisher / Fisher Studios

– Norge forvalter havet som en kolonimakt med rett til å utnytte alle havets ressurser. Det synes særlig i den norske regjeringens usømmelige hastverk med å starte gruvedrift i havet.

Forskning viser at det lønner seg å la deler av havet være helt i fred. Flere studier viser at det også fører til at flere arter øker i områdene rundt, som er viktig for sjømatindustrien.

Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC) er den eneste miljøorganisasjonen som får observere forhandlingene i CCAMLR.

Direktør Claire Christian mener vitenskapen forteller oss at minst 30 prosent av havet trenger strengt vern for å opprettholde sunne økosystemer.

Selv om Norge ikke direkte har blokkert fremdriften, har de argumentert for svakere ambisjoner for å beskytte egne fiskeriinteresser. Dette er ikke det lederskapet vi trenger, og vi oppfordrer Norge til å slutte seg til andre land for å oppnå sterkere marint vern.

Norge er ikke mot vern

I forhandlingene med den globale havavtalen, som skal bli klar fredag, har Norge jobbet for en forsvarlig bruk av havet, forklarer klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Vårt hovedmål er bærekraftig forvaltning av 100 prosent av verdens hav, sier Barth Eide til NRK.

Men er det slik at Norge nedprioriterer vern til fordel for bærekraftig bruk?

– Nei, der vern er riktig så bør man verne. Det er en del som mener at vern krever at et område stenges for absolutt all mulig bruk. Vi må stanse aktiviteter som skader naturen, svarer Barth Eide.

Klimaministeren understreker at 30 prosentsmålet også kan oppnås gjennom andre tiltak enn vern: Er det hummeren som er truet, ja så fisker vi ikke hummer.

AKTUELT NÅ