NRK Meny
Normal

Politiansatte signerte ekstra taushetserklæring i Jensen-etterforsking

Etterforskningen av Eirik Jensen-kontakten Gjermund Cappelen var så hemmelig at politibetjenter måtte signere en ekstra taushetserklæring. Bare et fåtall visste om saken.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen (innfelt)

SIKTET FOR GROV KORRUPSJON: Polititoppen Eirik Jensen ble avbildet og avlyttet av politiet i Asker og Bærum da de etterforsket en større narkotikasak. Gjermund Cappelen (innfelt) er den angivelige hovedmannen i narkotikanettverket som var under etterforsking. Jensen og Cappelen har hatt kontakt med hverandre i mange år, men Jensen nekter for at han skal ha gjort noe kriminelt.

Foto: Scanpix og privat - fotomontasje

I månedsskiftet oktober-november intensiverte politiet i Asker og Bærum etterforskningen av polititoppen Eirik Jensens kontakt, Gjermund Cappelen.

Han var da under mistanke for å importere store mengder hasj, noe han har erkjent å ha gjort over lengre tid.

Cappelen har også hevdet at han fikk hjelp av Jensen til hasjsmuglingen. Jensen, som inntil nylig har vært ansatt i Oslo politidistrikt, er nå under etterforskning av Spesialenheten, siktet for grov korrupsjon. Jensen nekter all straffskyld i saken.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende andre nyhetsoppdateringer.

– Etterforsket politimann

Ingrid Wirum, tidligere politimester i Asker og Bærum politidistrikt

HEMMELIGHOLD: Tidligere politimester i Asker og Bærum politidistrikt Ingrid Wirum bekrefter NRKs opplysninger om at det ble signert ekstra taushetserklæringer da de etterforsket Eirik Jensen og hans kontakt Gjermund Cappelen.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

Det var kun et begrenset antall ansatte i Asker og Bærum politidistrikt som visste om etterforskningen av narkotikasaken med Cappelen og nettverket hans. Dette ble gjort ut ifra etterforskningsmessige hensyn og for å forhindre lekkasjer i en omfattende og ressurskrevende sak.

– Under etterforskningen erfarte vi at en politimann, og kollega, kunne ha tilknytning til vår sak. Da måtte vi også ta visse forholdsregler ut fra hensyn til etterforskning av han, og personvern, sier daværende politimester Ingrid Wirum til NRK.

Les også: Hevder han fikk taushetsbelagt informasjon fra Jensen

Les også: Forsvarer: – Isolasjon er psykisk torturmiddel

Les også: Hevder han bygget bad for Eirik Jensen

Etter det NRK er blitt fortalt skal etterforskningsleder Kjetil Thue ha tatt initiativet til å samle en liten gruppe betrodde kollegaer til å etterforske narkotika. Han gikk helt til topps og fikk godkjenning av Wirum til å håndplukke sitt team.

– Det er riktig at det var leder av etterforskningen som tok initiativet. Jeg samtykket, og en håndfull medarbeidere ble underlagt en ekstra taushetserklæringen, sier hun og legger til:

– Bakgrunnen for dette var at det innledningsvis i etterforskningen ble avdekket at dette var en stor og omfattende sak. Ut fra etterforskningsmessige hensyn, og for å hindre spekulasjoner og lekkasjer, valgte vi å ta våre forholdsregler om en særlig taushetserklæring, bekrefter Wirum.

Dobbel taushetsplikt

Lysaker stasjon

FIKK PENGER: Før jul fikk Gjermund Cappelen overlevert 930.000 kroner ved Lysaker stasjon utenfor Oslo. Han fikk pengene av en annen person som også er siktet for narkotikalovbrudd og heleri. Pengene var betaling for narkotika får NRK opplyst.

Foto: Oyvind Bye Skille / NRK

Alle i politiet er underlagt taushetsplikt. Men de få håndplukkende medarbeiderne måtte altså signere en ekstra taushetserklæring. Kriminalsjef Nina Bjørlo skal etter det NRK er blitt fortalt også ha signert den, i tillegg til Thue og Wirum selv.

Kriminalsjef Nina Bjørlo i Asker og Bærum politidistrikt ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger. Fungerende politimester Astrid Borge er også ordknapp.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dine opplysninger. På generelt grunnlag kan jeg si at vi ikke kommenterer interne strategiske beslutninger.

Wirum forklarer at det strenge hemmeligholdet skyldes at man tidlig i etterforskningen hadde opplysninger som tilsa at det muligens kunne være en profilert og betrodd politimann involvert i saken.

– Det var en strategisk beslutning for å hindre lekkasjer. I tillegg fant vi det riktig ut ifra personvernhensyn til denne politimannen, som vi trodde kunne ha forbindelser til saken vi etterforsket i vårt politidistrikt. Vi antok at det kunne bli stor fokus på dette fra medias side.

I desember varslet Asker og Bærum Spesialenheten om at de hadde etterforsket Jensen. 24. februar ble han pågrepet av politiet.

– Skjermet informasjon for Jensen

Politihuset på Grønland

PÅGREPET: Eirik Jensen ble pågrepet i garasjen på politihuset på Grønland av sine egne kollegaer.

Etter det NRK er blitt opplyst om skal ikke informasjon om de som ble etterforsket ha blitt lagt inn i registre som polititoppen Eirik Jensen selv hadde tilgang til. Dette skal ha blitt gjort for ikke å skade etterforskningen.

– Siden en politimann kunne være involvert var det særlig viktig å sørge for at saken ble skjermet og at informasjonen ikke var fritt tilgjengelig i politiets ordinære saksbehandlingssystemer.

– Av og til tilsier sakens karakter at vi må ta ulike forholdsregler, men i utgangspunktet blir alle behandlet likt og lagt inn i våre systemer på samme måte, sier Wirum.

Hun har aldri tidligere vært med på, eller hørt om, at politibetjenter er blitt underlagt en taushetserklæring i tillegg til den de allerede har.

– Det har jeg ikke, men vi satset mye på denne saken. Det ble satt inn store ressurser, og det var mange impliserte i saken. Vi følte vi gjorde det riktige. Av og til må vi ta noen ekstra forholdsregler og sikre en god gjennomføring av etterforskningen.

Pågripelser og hemmelighold

Politihuset i Sandvika

ETTERFORSKET TUNGT: Politiet ved Asker og Bærum politidistrikt brukte store ressurser i jakten på et større narkotikanettverk.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

19. desember ble Cappelen pågrepet av politiet. Det ble beslaglagt et større kontantbeløp og dagen etter ble han varetektsfengslet. Samme dag ble også flere i narkotikanettverket pågrepet.

Politiet fikk gjennomslag i begjæringen om å hemmeligholde fengslingskjennelsen, som også ble underlagt referatforbud. Fengslingen av Cappelen, og de andre i narkotikanettverket, sto heller ikke oppført i berammingslistene i Asker og Bærum tingrett.

Dette til tross for at alle fengslingsmøter i Norge er offentlige.

– Det må tingretten svare for, men hos politiet ble saken skjermet for alle som ikke jobbet konkret med den. Tingretten slo fast at det skulle være referatforbud i media og flere av de fengslede i narkotikanettverket ble ilagt med brev-, besøks- og medieforbud. Det var flere klausulerte dokumenter i saken og det er da et særlig krav i politiet om at også vi må være ytterst varsom med informasjonsdeling, forklarer Wirum.

Cappelen er fortsatt under etterforskning og sitter for tiden varetektsfengslet. Tidligere denne uken ble også Jensen varetektsfengslet i fire nye uker.


Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger