Hopp til innhold

Forsvarer: – Isolasjon er psykisk torturmiddel

Eirik Jensen ble tirsdag ilagt to nye uker med isolasjon. Hans forsvarer Jens-Ove Hagen mener isoleringen er et overgrep. – Isolasjon over tid på denne måten er et anerkjent psykisk torturmiddel, slår han fast til NRK.

Eirik Jensen (innfelt) og forsvarer Jens-Ove Hagen

– TORTUR: Eirik Jensen (innfelt) sitter isolert i på en celle 23 timer i døgnet. Spesialenheten mener dette er nødvendig på grunn av bevisforspillelsesfaren. Forsvarer Jens-Ove Hagen mener isolasjon over tid er psykisk tortur.

Foto: Anette Karlsen, Erlend Aas / NTB scanpix

25. februar ble polititoppen Eirik Jensen varetektsfengslet i fire uker, to av dem i full isolasjon. Jensen er siktet for grov korrupsjon og Spesialenheten ba tirsdag om å forlenge isolasjonsperioden med to nye uker.

Helle Gulseth, jurist i Spesialenheten

TAUS: Jurist i Spesialenheten Helle Gulseth er svært sparsommelig med opplysninger i korrupsjonssaken. I går ble også flere dokumenter i saken hemmeligstemplet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Slik vi ser saken per nå er ikke mistanken mot ham svekket. Vi jobber iherdig med å kartlegge informasjon, etterforskningen er omfattende, sier jurist på saken og etterforskningsleder hos Spesialenheten Helle Kristin Gulseth til NRK.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at Oslo tingrett godkjente videre isolasjon i to nye uker. Eirik Jensen blir dermed sittende isolert fram til 25. mars.

Dommeren har da vurdert om isolasjon er et for stort inngrep.

– Sett hen til den alvorlige siktelsen og den bevisforspillelsesfaren som foreligger, er retten likevel av den oppfatning at fortsatt isolasjon i ytterligere to uker er nødvendig, og at dette ikke vil være et uforholdsmessig inngrep i denne saken, skriver tingrettsdommer Nina Opsahl i kjennelsen.

Spesialenheten fikk lukkede dører i dagens rettsmøte under behandlingen av videre isolasjon. De hadde også bedt om at kjennelsen fra retten måtte unntas offentlighet, men det fikk de ikke gehør for fra retten.

«Etter rettens vurdering er det ikke gjengitt opplysninger i kjennelsen som er egnet til å skade eller påvirke etterforskningen eller som kan føre til at sakens opplysning blir vesentlig vanskeliggjort.»

Følg saken i NRKs Nyhetssenter for fortløpende nyhetsoppdateringer.

Forsvarer: – Isolasjon er et overgrep

– Hvorfor ønsker dere Jensen fortsatt varetektsfengslet?

– Vi ønsket fortsatt isolasjon for Jensen på grunn av bevisforspillelsesfaren, i tillegg ønsket vi lukkede dører fordi mange av dokumentene er gradert «strengt fortrolig», svarer Helle Kristin Gulseth i Spesialenheten.

Her kan du lese alt om Eirik Jensen-saken.

Jensens forsvarer Jens-Ove Hagen er klar på at isolasjonen har vært svært krevende.

– Han føler dette som et overgrep. Det å sitte isolert 24 timer i døgnet, det føler hans om et overgrep. Jeg skal vente med å gi mine karakteristikker, sier Hagen til NRK.

– Hva har videre isolasjon å si for Jensen?

– Det er jo et ytterligere inngrep, det gjør lidelsen hans enda verre enn bare å sitte varetektsfengslet. Det er et kjent fenomen at isolasjon over tid på denne måten er et anerkjent psykisk torturmiddel.

Les også: Eirik Jensen-saken

Les også: I dag avgjøres Jensen-isolering

Les også: Ber om videre isolasjon for Eirik Jensen

Dør til rettssal 716 i Oslo tingrett

LUKKEDE DØRER: Rettsmøtet som behandlet isolasjonsspørsmålet gikk bak denne lukkede døren i Oslo tingrett.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Mistanken ikke svekket

Retten har for vurderingen av om Eirik Jensen skal isoleres videre fått forelagt informasjon både fra Spesialenheten som etterforsker saken, og Jensens forsvarer.

I kjennelsen der retten godkjenner videre isolasjon slår retten fast at det «fortsatt foreligger skjellig grunn til mistanke» for siktelsen om grov korrupsjon.

– Det er ikke er opplyst at det er fremkommet forhold som innebærer at mistanken er svekket siden forrige rettsmøte, skriver dommeren med henvisning til det Spesialenheten la fram i rettsmøtet.

Retten tar til seg anførslene om at fullstendig isolasjon er et svært inngripende virkemiddel. Likevel anses det som nødvendig så tidlig i saken og etterforskningen.

– Retten er av den oppfatning at slik bevisforspillelsesfare foreligger, skriver tingrettsdommer Nina Opsahl og henviser til faren for skade på etterforskningen om Eirik Jensen ikke sitter isolert.

Aktor har i det lukkede rettsmøtet ifølge kjennelsen argumentert med at hvis Jensen får snakke med andre innsatte vil han kunne komme i kontakt med andre utenfor fengselet via dem – til tross for at han selv er ilagt brev- og besøksforbud.

– Slik retten ser det er det overveiende sannsynlig at siktede har en reell mulighet til å påvirke etterforskningen, står det i kjennelsen.

– Ønsker grundig etterforskning

Advokat Jens-Ove Hagen

HAR BEDT OM ETTERFORSKNING: Advokat Jens-Ove Hagen som forsvarer Eirik Jensen møtte i Oslo tingrett. Han har bedt om flere etterforskningsskritt, og ønsker at klienten skal forelegges mer av grunnlaget for siktelsen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Hva forventer du fra Spesialenheten nå?

– Jeg har ikke noen store forventninger i den forbindelse, men jeg forventer at man i løpet av de neste 14 dagene skal fortelle om hele grunnlaget slik at han i alle fall har fått anledning til å kunne imøtegå det som ligger der, sier Hagen.

Foran et samlet pressekorps påpekte hun at Spesialenheten forsøker å gjøre en skikkelig jobb i en krevende sak.

– Vi ønsker å gjennomføre en grundig og trygg etterforskning.

Spesialenheten gjør alt for at omverdenen skal få så lite informasjon som mulig i den pågående etterforskningen av den korrupsjonssiktede polititoppen Eirik Jensen.

Legger lokk på saken

Mandag ble flere dokumenter i saken hemmeligstemplet. Rettsmøtet i dag ble holdt for lukkede dører, etter begjæring fra Spesialenheten.

– Dokumentene er ikke blitt gradert på grunn av lekkasjer, nei. Jeg forstår offentlighetens behov for informasjon, men jeg mener det må vike av hensyn til en trygg og effektiv etterforskning i denne saken, sier Gulseth.

I første fengslingsmøte ble Jensen, i tillegg til brev- og besøksforbud, ilagt full isolasjon, men Gulseth begjærte ikke medieforbud på vegne av Spesialenheten. Dermed hadde Jensen full mulighet til å lese aviser og se nyheter på TV. Dermed kunne han få med seg alle spekulasjonene og påstandene mot ham gjennom mediene.

Gulseth mener dette ikke var en glipp.

– Jeg vil ikke si at vi bommet, men det var en beslutning vi tok, ser hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger