Sentralbanksjefen overrasket over kronefallet

Selv ikke sentralbanksjefen klarer å forklare kronedykket. Øystein Olsen har også latt seg overraske over kronesvekkelsen etter sist rentemøte.

Øystein Olsen

KRONEFALL: Heller ikke sentralbanksjef Øystein Olsen kan gi en fullgod forklaring.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kronen har den siste uken ligget på sitt svakeste nivå mot ledende valutaer i dette tiåret.

Og sentralbanksjefen er blant dem som har latt seg overraske.

– Det er vanskelig å forklare de siste ukers svekkelse av kronen ut fra vanlige forklaringer som oljepris og rentedifferanser til utlandet, sier Øystein Olsen til NRK.

Torsdag ettermiddag koster euroen 9,87 kroner. I et par uker nå har norskekronen vært på sitt svakeste siden finanskriseåret 2008 – da den europeiske valutaen kostet over 10 kroner.

  • Boligprisfallet kan stoppe Olsens renteøkning
  • Hør sentralbanksjefen og Hydros konsernsjef her

Overrasket etter rentekunngjøringen

14. desember presenterte Norges Bank en ny rentebane – som varslet at første renteøkning rykker nærmere. Som ventet ga det umiddelbart et hopp i kronekursen – men effekten ebbet meget raskt ut. Det tok også sentralbanken på sengen.

– Så svekket kronen seg igjen de påfølgende dagene. Og det utslaget overrasket vel mange, inkludert Norges Bank, sier Olsen til NRK.

Også valutaekspertene har vansker med å fullt ut forklare fallet. Som Olsen påpeker, biter selv ikke de siste ukenes oljeprisoppgang nevneverdig på kronekursen.

Frykt for boligpriskollaps

Men flere – inkludert Norges Bank – tror kronefallet delvis skyldes frykt for hva boligprisfallet i Norge og Sverige kan bety for de skandinaviske landenes økonomi og forbruk fremover. Det kan ha skremt en del utenlandske investorer vekk fra både norske- og svenskekrona.

– Det er ikke lett å forklare kronebevegelsene uke for uke. Vi har ikke noen ytterligere forklaringer enn de årsakene de snakker om i markedet – som boligprisfallet, sier Olsen.

Olsen

TROR PÅ STERKERE KRONEÅR: Sentralbanksjef Øystein Olsen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank, fastholder sentralbanken en tro på at kronen gradvis vil styrke seg neste år. Flere meglerhus har imidlertid i det siste fått økt tro på at krona kan forbli svak lenge.

– Holder du muligheten åpen for at kronen kan være vedvarende svak utover neste år?

Vi tror mest på at denne risikopremien i kronekursen vil reverseres, slik at kronen i så fall blir en god del sterkere enn den er nå. Hvis det går som vi tror, sier Olsen.

2 milliarder ekstra

Foreløpig forblir imidlertid kronen svak, som også Norges Banks oversikt viser. Til fortvilelse for utenlandsferierende nordmenn – og til glede for norsk eksportindustri. En av dem som merker mest til det, er Hydro.

Hydro 2. kvartal

KRONEJUBEL: For Hydros konsernsjef, Svein Richard Brandtzæg.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

For konsernsjef Svein Richard Brandtzæg gir en svekket krone mot dollar umiddelbar effekt i regnskapet.

– Hvis dollaren for eksempel styrker seg ti prosent, gir det to milliarder kroner ekstra på bunnlinjen til Hydro. Så det har stor effekt, sier Brandtzæg til NRK.

Utgifter i kroner og eksportsalg i dollar, har bidratt til at aluminiumsgiganten er en av årets desiderte børsvinnere.

Men Hydrosjefen innser at valutaeffekten ikke nødvendigvis vil vedvare.

– Vi er forberedt på at dette vil svinge. Vi slapper ikke av, selv om vi hare medvind på kronekursen. Vi skal gjøre produksjonen og driften vår bedre i dag enn den var i går.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger