Hopp til innhold

Senterpartiet vil fryse lederlønninger

Senterpartiet ønsker å fryse lønnen for ledere i staten som tjener over 1,5 millioner kroner i året, for å stoppe det de mener er en usunn utvikling. Moderniseringsministeren mener partiet prøver å løse et problem som ikke er der.

– Jeg synes det er ille at vi har kommet dit at noen har så enorme lønninger i staten. Det her er hardt opparbeidede skattepenger. Det skal være en nøkternhet og staten skal ikke være lønnsdrivende, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet vil nemlig at ledere i staten som tjener over 15 G i året, som er rett under 1,5 millioner kroner, ikke skal få nye lønnsøkninger. For lederne som når denne grensen vil Sp ha lønnstopp.

Forslaget fra Senterpartiet er for rigid, og begrenser rommet for å gi konkurransedyktige lønninger i staten. Det mener finanspolitisk talsperson i Frp, Sivert Bjørnstad.

– Mange departementer og direktorater er tunge, med viktig budsjett- og personalansvar. Da er det godt mulig at det i noen av direktoratene vil være naturlig at konkurransedyktig lønn er 1,6 eller 1,7 million kroner.

Mann med dress og slips på talerstol

Lederlønningene i staten må være konkurransedyktige, og da kan de ikke begrenses til 15 G, sier Frps finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad.

Foto: Stortinget

Ser ikke problemet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har det overordnede ansvaret for arbeidsgiverpolitikken i staten. Hun mener forslaget fra Senterpartiet er et forsøk på å løse et problem som ikke finnes.

– De gir inntrykk av at det er vill lønnsfest i staten. Slik er det ikke. Det er mellom 600 og 700 ledere i staten. Og et fåtall av disse tjener over 1,5 millioner kroner, sa hun i Politisk kvarter tirsdag.

Monica Mæland

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener Senterpartiet prøver å løse et problem som ikke eksisterer når de foreslår å fryse lederlønningene i staten.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mæland sier staten skal være en nøktern arbeidsgiver, og at vi i fire år har hatt et lønnstak på to millioner kroner for ledere i staten. I de tilfellene man har lønnet ledere over 1,5 millioner kroner, har det vært nødvendig på grunn av rekruttering, sier hun.

– Staten skal rekruttere de beste. Men vi vil aldri kunne klare å rekruttere på lønn alene. Vi kan ikke være lønnsledende, men når vi skal rekruttere de beste hodene, er lønn en av flere faktorer man ser på.

Tror ikke det påvirker rekruttering

Ifølge tall Sp har fått fra Finansdepartementet, tjener 67 personer over 15 G i dag. Å fryse lønnen deres vil vi spare 4,1 millioner kroner i årets, etter Senterpartiets beregninger.

Slagsvold Vedum avviser at staten risikerer å miste de beste lederne i bytte mot småkroner på statsbudsjettet.

– Jeg tror vi kan få en god rekruttering til statlig ledervirksomheter med et lønnsnivå som ligger på rundt 1,5 million kroner i året.

– Hva kan staten tilby de beste lederne, om det ikke er den beste lønnen?

– Det er meningsfulle og svært viktige jobber, der du kan være med på å forme det norske samfunnet, svarer han.

Kan bli utvidet

Forslaget fra Sp gjelder departementene, direktoratene og underliggende etater, men ikke foretak som Oljefondet, Vy eller NRK.

– Og så mener jeg vi ska gå videre til helseforetak og andre statlige virksomheter. Det er ingen grunn til at for eksempel toppledelsen i NRK skal ha mange, mange, mange millioner kroner i lønn.

Kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, fikk for øvrig 3,3 millioner kroner i lønn og godtgjørelser fra NRK i 2018.

Slagsvold Vedum mener det er en usunn utvikling, når flere ledere i staten ligger over statsministerens lønn på drøyt 1,6 millioner kroner i året.

– Og her er det ikke snakk om fattigkassa. Her er det snakk om å fyse på 1,5 million kroner. Det er en god, anstendig og skikkelig lønn.

Stemte nei

I fjor vår stemte Senterpartiet nei til et forslag fra SV om at statsansatte ikke skulle tjene mer enn statsministeren. Bjørnstad mener at det er useriøst å komme med et lignende forslag et drøyt år etter at de først sa nei.

– Dette forslaget viser Vedums populisme, for da dette forslaget kom fra et annet parti i senest i fjor, mente Senterpartiet at det her var for rigid.

Prinsipielt sett sier Bjørnstad at det er greit at ledere i staten tjener mer enn statsministeren, hvis det gjør den konkurransedyktig.

– Om det konkurransedyktige i de enkelte tilfellene er 100.000 eller 200.000 mer, så mener jeg det må være greit. Det er ikke nødvendigvis sånn at statsministerens lønn er noe naturlig tak.

AKTUELT NÅ