Hopp til innhold

Opp mot 40 prosent vekst i lederlønn i staten

Sju daglige ledere i statlige selskaper hadde i perioden 2014 til 2017 mellom 20 og 40 prosent lønnsvekst.

I dag legger Riksrevisjonen fram rapporten fra sin kontroll av statlige selskaper i 2017. Der kritiserer de blant annet høy lønnsvekst for lederne.

Riksrevisjonen har undersøkt 45 statlige selskaper og foretak, og funnet at 27 av styrene og 24 av de daglige lederne har hatt betydelig høyere lønnsvekst enn resten av samfunnet.

– Dette er i mange tilfeller langt over det moderate nivået som regjeringen har gitt signaler om. Godtgjørelsene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Flere av selskapene informerer også for lite om kostnadene til styrer og daglig ledere med den rapporteringen de har i årsregnskapene. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Opp mot 40 prosent lønnsvekst for daglig leder

Av de 45 selskapene riksrevisjonen har kontrollert, har sju av dem daglig ledere som har hatt mellom 20 og 40 prosent lønnsvekst i perioden 2014 til 2017.

Ett av dem er daglig leder i forskningssenteret Simula, som har gått fra en lønn i 2014 på nesten 1,9 millioner kroner i 2014, til 2,6 millioner kroner i 2017. Det tilsvarer en vekst på 39,7 prosent.

Videre på lista kommer eiendomsselskapet Amibta AS med 30,6 prosent vekst, energiforetaket Enova med 27,4 prosent vekst, Aerospace industrial maintenace Norway med 27,1 prosent vekst, Kommunalbanken med 23,5 prosent vekst, Universitetssenteret på Svalbard med 22,2 prosent vekst og UNINETT med 20,7 prosent vekst.

Kritiserer Avinor

I tillegg til lederlønninger kritiserer Riksrevisjonen blant annet at Avinor har stadig økende kostnader.

Selv om Avinor kan skilte med økte inntekter, har de også de siste årene hatt økte utgifter.

– Etter Riksrevisjonens vurdering er kostnadsveksten og en svekket lønnsomhetsutvikling kritikkverdig og ikke i tråd med kravet om effektiv drift. Ledelsen og styret følger for lite opp at kostnadene for de store investeringsprosjektene er innenfor vedtatte rammer, og Samferdselsdepartementet har ikke sikret seg god nok informasjon til å følge med på om Avinor utfører samfunnsoppdraget og oppgavene kostnadseffektivt, sier Foss.

Siden 2008 har Avinor hatt en inntektsvekst på 5,1 prosent årlig, og en årlig utgiftsvekst på 6,1 prosent. Dette til tross for at utgiftene i andre selskaper som driver flyplasser har sunket betraktelig i samme tidsperiode.

AKTUELT NÅ