– Dette er et argument mot oljeleting i nord

SV-leder Kristin Halvorsen mener oljekatastrofen i Mexico er et sterkt argument mot oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

Kristin Halvorsen og oljeskadet fisk

Kristin Halvorsen mener bilder som dette bør være med på å overbevise politikerne om at oljeboring i Lofoten og Vesterålen er en dårlig idé.

Foto: Scanpix

Daglig pumpes det ut 5000 fat olje fra den havarerte oljeplattformen i Mexicogolfen, men oljeselskapet BP frykter at omfanget i verste fall kan stige til 60.000 fat.

Ifølge delstatsmyndighetene i Louisiana er over 600 dyrearter truet av det massive oljeutslippet. Det dreier seg om 445 fiskearter, 134 fuglearter, 45 pattedyrarter og til sammen 32 krypdyrarter og amfibier.

Sterkt inntrykk

SV-leder Kristin Halvorsen er preget av den enorme miljøkatastrofen, men håper også at den kan være med på å dempe lysten på å starte oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

– Jeg tror dette gjør veldig sterkt inntrykk på veldig mange fordi det viser jo at selv om man har veldig mange sikkerhetsforanstaltninger og topp moderne teknologi, så kan man aldri forsikre seg mot et uhell når man driver med olje, sier Kristin Halvorsen til NRK.

– Betyr dette at Regjeringen kommer til å konkludere med et nei til oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen?

– Fra SVs side var vi overbevist før denne ulykken i Mexicogolfen at disse områdene er det ikke noe vits å gamble med. Vi må sørge for varig bruk av både Lofoten og Vesterålen og områdene utenfor Senja, sier Halvorsen.

– Økonomiske argumenter halvvert

Halvorsen sier SV ikke ønsker å tilsidesette den næringsutviklingen og arbeidsplassene som allerede er i regionen for å sikre seg en kortsiktig gevinst av å utvinne en ikke-fornybar energikilde.

I tillegg mener hun at den forespeilede økonomiske gevinsten stadig krymper:

– Nå har vi fått mange rapporter i det siste fordi vi er i gang med å fornye forvatltningsplanen. Der har vi også fått en rapport om hva man tror man har av ressurser der, og de økonomiske argumentene er mer enn halvvert, sier Halvorsen.

– I tillegg har vi nå fått vist for hele verden at selv om man har topp sikkerhetsutstyr og topp teknologi, så kan man ikke forsikre seg mot en slik ulykke. Alle vet at de områdene vi her snakker om er mer sårbare. Det er kortere til land, det er kaldere og vanskeligere forhold. Derfor har vi veldig sterke argumenter i denne saken, sier Halvorsen.

– Kunnskapsløst

Finanspolitisk talsmann i Høyre Jan Tore Sanner lar seg derimot ikke overbevise av Halvorsens argumenter:

– Jeg mener at det er kunnskapsløst av Kristin Halvorsen å sammenligne situasjonen i Mexicogolfen med situasjonen i Norge. Det skyldes at vi både stiller strengere krav og at vi har kommet vesentlig lengre i den teknologiske utviklingen, sier Sanner til NRK.

Oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen vil stå høyt på programmet når Høyre starter sitt landsmøte i morgen. Og Sanner er ikke i tvil, med verdens strengeste krav til oljeindustrien og hensyn til både miljø og fiskeressursene i nord, så kan det åpnes for prøveboring:

– Høyre kommer til å diskutere både miljø, energi og oljeutvinning. Vi er opptatt av å finne løsninger på hvordan vi kan finne løsninger for alle interessene uten å konkludere med et nei slik Kristin Halvorsen gjør, sier Sanner.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger