Norsk forsker tror BP kan lykkes

Det blir en betydelig utfordring for BP å få til prosjektet med å stoppe oljelekkasjen i Mexicogolfen. Men det kan la seg gjøre, sier norsk petroleumsforsker.

"Trakten" som skal stoppe oljelekkasjen

BP håper denne metallstrukturen kan stoppe oljelekkasjen i Mexicogolfen. I 12-tiden i dag (lokal tid) lastes metallstrukturen opp på et skip, før den sendes til lekkasjestedet.

Foto: MARK RALSTON / AFP

BPs jobber på spreng for å forsøke å stanse oljelekkasjen i Mexicogolfen, hvor det strømmer ut store mengder olje hver dag etter at plattformen «Deepwater Horizon» sank.

I dag skal en 90 tonn tung metallstruktur lastes på et fartøy i Louisiana og skipes ut i Mexicogulfen. Denne skal etter hvert senkes ned til lekkasjestedet på 1500 meters dyp.

"Trakten" som skal stoppe oljelekkasjen

Strukturen skal senkes ned på havbunnen, over det største av tre lekkasjesteder, guidet av tre fjernstyrte ubåter. Den skal være i bruk innen seks dager, uttalte BP i går.

Foto: MARK RALSTON / AFP

Der skal den stå som en «omvendt trakt» på havbunnen og stoppe oljen i å flomme rett ut i havet. Via et stigerør (borestreng) skal oljen i stedet strømme opp til et skip på overflaten.

Se bildeserie: Trakt skal stoppe oljelekkasjen

Professor Sigbjørn Sangesland ved institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU har på forespørsel fra NRK vurdert om BP kan lykkes med sin operasjon.

Han tror det blir en betydelig utfordring å installere utstyr på havbunnen, og lede oljestrømmen kontrollert til overflaten. Men umulig er det ikke.

– Jeg tror dette kan la seg gjøre, men det blir ikke helt enkelt, sier Sangesland til NRK.

Les også: 90 tonn tung metalltrakt skal stoppe oljelekkasjen
Les også: Vil senke kuppel over oljebrønnen

Prinsippet anvendt før

– Prinsippet er anvendt tidligere for oppsamling av oljelekkasje etter skader på undervannsrør i Mexicogolfen, men ikke på så store havdyp som her er tilfelle. Det er sannsynlig at det er betydelige undervannstrømmer og begrenset sikt, noe som vil gjøre marine operasjoner mer kompliserte, forklarer han.

Oljelenser

Oljelenser ved Venice i Louisiana. Anslagene for hvor store oljeutslippene er, varierer.

Foto: Chris Graythen / AFP

At forholdene på havbunnen er vanskelige, vedgikk også BP selv i går.

Sangesland opplyser at trykket inne i og utenfor den «omvendte trakten» vil være tilnærmet likt. På 1500 meters dyp er sjøvannstrykket omtrent 150 bar.

– Oljens tetthet er lavere enn sjøvann og den vil derfor strømme oppover i stigerøret. Etter hvert som trykket i oljekolonnen reduseres, vil gass i oljen koke ut og bidra til ytterligere trykkreduksjon, sier han.

Trykket ved lekkasjestedet kompenseres ved at sjøvann strømmer inn og presses sammen med olje og gass til overflaten. Så lenge lenge vekten av væskekolonnen inne i stigerøret inkludert friksjonstap er mindre enn vekten av sjøvannskolonnen, så vil anordningen virke som en skorstein.

Les også: BP: Tre dager før oljen treffer land

Må skille ut gass

BP skal bruke et fartøy på overflaten til å håndtere det som kommer opp.

Discoverer Enterprise

Dette fartøyet, Discoverer Enterprise, skal brukes i arbeidet med å stoppe oljelekkasjen.

Foto: Transocean / AP

– Olje, gass og vann vil måtte separeres på overflatefartøyet. Lavt trykk kan bli en utfordring for å håndtere og bli kvitt en betydelig gassmengde. En lekkasjemengde på 800 - 4000 kubikkmeter per dag har vært nevnt, men usikkerheten er imidlertid stor, forklarer professoren.

– Det vil være lettere for BP å lykkes hvis mengden olje som strømmer ut per dag ikke er for høy, sier Sangesland.

Anslagene for hvor store utslippene er, varierer fra 5000 fat olje per dag, opp mot 50.000, og til gigantiske 100.000 fat per dag.

BPs USA-sjef sammenlignet i går forsøket på å stoppe lekkasjen med «å utføre hjertekirurgi 1500 meter nede i mørket».

Hvis forsøket på å tette lekkasjen og lede oljen opp ikke fungerer, må selskapet vente på den nye avlastningsbrønnen de borer. BP startet boringen av denne mandag, men det kan ta flere måneder å gjøre den ferdig.

Les også: - Oljesølet kan koste 70 milliarder
Les også: - Norsk oljevern skal bekjempe olje i Mexicogolfen
Les også: Tilbyr hjelp i kampen mot oljen

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt