Hopp til innhold

Slik skal de hindre utslippskatastrofe i Nordsjøen

Denne uken gjennomfører Norsk oljevernforening for operatørselskap realistiske OPV (Olje på vann) øvelser i Nordsjøen. Hensikten er å teste og videreutvikle beredskapen mot alvorlige utslippsulykker.

Oljeselskapene tester ut oljevernutstyr i åpen sjø.

Denne uken gjennomfører Norsk Oljevernforening For Operatørselskap realistiske OPV (Olje på vann) øvelser i Nordsjøen.

– Det er en eksamen, eller en test. Hensikten med olje på vann, som vi kaller det, er nettopp å teste nytt utstyr. Vi sjekker at det virker før vi setter det inn i den operative oljevernberedskapen.

Det forteller Leif J. Kvamme i Norsk oljevernforening for operatørselskaper.

Les også: Fornøyd med krav til oljevernberedskap

Les også: Kystverket: – Oljevernberedskapen i islagt fjord er ikke god nok

NRKs reporter er i et lite fly over Nordsjøen, like ved grensen til britisk sektor. Det er her oljeutslippet har skjedd. Flere titalls kubikkmeter olje er sluppet i sjøen med vilje.

Leif J. Kvamme

Leif J. Kvamme i Norsk oljevernforening for operatørselskaper sier at hensikten med øvelsen er å teste at nytt utstyr virker før det settes inn i oljevernberedskapen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Beredskapen er god

Det er en eksamen med en spesiell sensor. Olje og energiminister Tord Lien (Frp) er sikker på at vi er forberedt om ulykken skulle skje, både i Nordsjøen og i Barentshavet.

– Jeg tror aldri vi skal si at nå er det godt nok. Jeg tror tvert imot det er viktig at vi gjennomfører den her typen uttesting av nytt utstyr, og stadig jobber for å bli bedre i å håndtere krevende situasjoner, men beredskapen på norsk sokkel er god, og den er også god for våre nordlige havområder, sier Lien.

Les også: Først i verden på oljeverntrening i mørket

Les også: Oljefunn i Barentshavet: – En udetonert klimabombe

I tre dager skal olje slippes ut og samles inn med forskjellig teknologi. Observatører i båter og fly fra flere land, samt NASA som følger med fra oven, er med for å måle og lære. Tirsdag var det Egersund-group sitt oppsamlingsutstyr som skulle testes.

Tester at utstyret fungerer

Under øvelsen deltar flere skip. Et utstyrsfartøy foran de andre slipper ut oljeemulsjon (olje som inneholder vann). Deretter kommer et fartøy som drar en «sweeper» for å samle opp oljen. Etter det kommer et sikringsfartøy for å ta det som er igjen.

Tord Lien, Karl Eirik Schøtt-Pedersen

Olje og energiminister Tord Lien og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass følger med på oppsamlingen av olje under øvelsen i Nordsjøen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er nettopp gjennom denne typen tester at vi kan bli enda bedre. Norsk oljevernutstyr ligger helt fremst i verden, men det er stadig viktig å få det enda bedre. Vi må teste at det faktisk fungerer, og det er det som skjer i dag, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Les også: – Slik vil en oljekatastrofe påvirke Lofoten

Les også: Bedre rustet mot oljeforurensning

Om eksamenen blir bestått, er ikke klart før om en stund. Det at oljeselskapene går sammen om beredskap, er alfa og omega for å unngå ulykker som den som skjedde i Mexico-gulfen.

– Det vil kunne skje overalt i verden hvor det er aktivitet som dette, men vi jobber jo hele tiden for å unngå det. Skulle det verste skje, så er vi forberedt, mener Kvamme i Norsk oljevernforening for operatørselskaper.