Rotevatn skapte forvirring om regjeringens elbil-satsing

Da regjeringen la frem Klimameldingen så det ut som om de hadde endret målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. – En glipp, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Elbil-lader logo på bakken på kjøpesenter.

PARKERT?: Målet om null nye utslippsbiler fra 2025 har vært et sentralt norsk klimamål i flere år.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

I flere år har formuleringen om målet vært at alle nye biler skal være nullutslippsbiler.

Det kommer blant annet frem i Nasjonal Transportplan og er også sagt av de fleste partiledere fra Stortingets talerstol.

I Klimameldingen som ble lagt frem fredag, har regjeringen endret formuleringen.

Der står det at «målet om at nybil-salget i 2025 nesten utelukkende består av nullutslippsbiler».

– Hvorfor i huleste?

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, reagerte kraftig på endringen.

– Hvorfor i huleste svekker regjeringen 2025-målet, er det en glipp? spurte Bu.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn svarer elbil-foreningen med at formuleringen var en glipp og sier at regjeringen ikke har endret politikk.

– Målet vårt er fortsatt 100 prosent utslippsfrie biler innen år 2025, sier Rotevatn til NRK.

Han forklarer formuleringen med at regjeringen ikke vil forby utslippsbiler og at det kan være noen som kjøper for eksempel veteranbiler.

Vil ha flere ladestasjoner

Iman Winkelman

– Regjeringen glemmer gjennom klimameldingen at elbilistene også trenger et godt ladetilbud langs vei, sier leder i Virke Servicehandel, Iman Winkelman.

Foto: Virke

De som driver bensinstasjoner etterlyser tiltak for å bygge flere ladestasjoner på steder der det er langt mellom strømnett og veiene.

– Skal vi unngå lange ladekøer og rekkeviddeangst de nærmeste årene, må den årlige utbyggingen av hurtigladere fordobles sammenlignet med dagens nivå, sier leder i Virke Servicehandel, Iman Winkelman.

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Espen Barth Eide, sier at partiet har lagt frem forlag om å investere i ladeinfrastruktur i hele landet.

– Det gjør det praktisk mulig for folk i alle deler av Norge å velge elbil fremfor fossilbil. Det er ikke mer å hente i avgiftssystemet akkurat der. Nå må vi gjøre dette til et praktisk mulig tiltak, sier Eide.

Også Miljøpartiet de Grønne etterlyser tiltak for å få flere ladestasjoner.

– Regjeringen har i lang tid lovet at alle biler på norske veier skal være elbiler om bare fem år. Men de sikrer ingen av de grepene de har fått beskjed om at skal til for at dette skal skje, sier MDG-leder Une Bastholm.

Krever ladestasjoner i nye bygg

Une Aina Bastholm under MDGs digitale årsmøte 2020

– Å få alle til å bytte ut fossilbilen med elbil er ett av de viktigste klimatiltakene vi har. Da må vi bygge ut ladestasjoner i hele landet, sier Une Bastholm.

Foto: Heiko Junge / NTB

Klimameldingen inneholder flere punkter som fremmer bruken av elbil. Blant annet kommer det krav om at alle nye bygg skal ha ladestasjoner.

Det kommer også krav om at alle biler og lette varebiler som kjøpes av staten, kommunene, fylkene eller andre offentlige instanser skal være utslippsfrie fra 2022.

Når det gjelder bybusser er kravet at de skal være utslippsfrie fra og med 2025.

Det åpnes også for at Oslo og Bergen får lov til å forby bensin- og dieselbiler i deler av byen.

Sjekk klimaet der du borSøk etter din kommune

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger