Hopp til innhold

Ordførerras for Støre og Vedum – taper 81 kommuner

Valgfasiten er klar: Arbeiderpartiet og Senterpartiet mister 81 ordførere og styrer kun én av landets 20 største kommuner. Nå er oppvasken i full gang.

Møte i regjeringens kontaktutvalg

NEDTUR: Valget ble en nedtur for Ap og Sp. Her viser Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum at samarbeidet i regjering er ganske tett likevel.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

«Valget gikk ikke helt slik vi hadde håpet».

Det var ingen overdrivelse Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad kom med i sin tale til landsstyret i partiet sist uke.

For nå er forhandlingene om makta i alle landets 357 kommuner over. Og NRKs komplette ordførerkart bekrefter det som har vært tydelig en god stund. Lokalvalget ble en real nedtur for de to regjeringspartiene:

  • Arbeiderpartiet mister 39 ordførere og Senterpartiet 42.
  • Høyre får 69 nye ordførere.
  • Av landets 20 mest folkerike kommuner er det bare i Tromsø at Ap har ordføreren.
  • Kun seks av landets 50 mest folkerike kommuner styres av Ap og bare tre av Senterpartiet.

Til sammenligning styrte Arbeiderpartiet 37 av de 50 største kommunene i forrige periode. Det betyr at makta har gått tapt i 31 av 37 storkommuner.

Ordførere i hele landet

År
Kartvisning
Ordførerens parti i hver kommune
Kart over Norge der hver kommune er markert med partifargen til det partiet som har ordføreren
Parti Ordførere Endring
Arbeiderpartiet 111 −39
Høyre 102 +69
Senterpartiet 87 −43
Fremskrittspartiet 14 +11
Kristelig Folkeparti 12 +2
Sosialistisk Venstreparti 5 −1
Rødt 1 +1
Venstre 1 −1
Miljøpartiet De Grønne 0 −1
Andre 24 +2
Oversikten viser i hvor mange kommuner hvert parti har fått ordføreren. Endringen viser hvor mange flere eller færre ordførere partiene har, sammenlignet med i 2019. Sist oppdatert 30.10.2023.

Se også fullstendig oversikt over hvilke partier som styrer de 50 største kommunene nederst i saken.

– Alvorlig for oss

Nå er det tid for selvransakelse, evaluering og jakt på svar om hvorfor det gikk som det gikk for de to regjeringspartiene.

Senterpartiet skal ha en evalueringsrapport klar 25. november. Hos Arbeiderpartiet skal evalueringen munne ut i en større strategikonferanse 25. og 26. november.

– Vi har mistet makt og posisjoner i de fleste av de største kommunene i landet. Det er alvorlig for oss, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til NRK.

– Nå starter det langsiktige arbeidet med å gjenvinne tillit og ta tilbake makta i 2027, fortsetter hun.

Stenseng forteller at en tredelt internevaluering i Arbeiderpartiet nå er godt i gang: En medlemsundersøkelse som er sendt ut til alle partimedlemmer, en kandidatundersøkelse som blant annet sendes til stortingsrepresentanter, lokale toppkandidater og valgkampledere og en større ettervalgsundersøkelse som retter seg mot velgerne.

Vårt Land og VG har omtalt intern kritikk av medlemsundersøkelsen, og VG har også vist fram skjemaet som partimedlemmene er blitt bedt om å besvare.

– En bestilling på å få ukritiske svar. Alt handler om hva man er fornøyd med, sa Ap-veteran Gro Balas til Vårt Land tidligere denne måneden. Hun har i flere sammenhenger uttalt seg kritisk til den sittende Ap-ledelsen.

NRK har regnet seg frem til at cirka 3,6 millioner nordmenn vil bo i en Høyre-styrt kommune de neste fire årene. I underkant av 900.000 bor i en kommune styrt av Ap, mens Sp vil være ordførerparti for omkring 540.000 nordmenn.

Les også Disse partiene fikk makten i Bergen

Marit Warncke i Høyre valgt til ordfører i Bergen. Her sammen med avtroppende varaordfører Eira Garrido i SV.

– Dolket i ryggen

Selv om Sp gjorde et historisk sett mer enn brukbart valg, er nedgangen sammenlignet med valgene i 2019 og 2021 sterk. Og meningsmålinger på 20-tallet i vinteren 2021, virker svært langt borte.

Og ikke noe sted ble nedturen tydeligere enn i nord for de to regjeringspartiene. Der bykset Høyre sterkt fram, på bekostning av Ap og Sp.

Sp falt fra 24,1 prosent i det gamle Troms og Finnmark fylke for fire år siden, til 5,3 prosent i Finnmark og 7,7 prosent i Troms i høst. I Nordland ble Sp mer enn halvert.

Heidi Holmgren, som er fylkesvaraordfører i Finnmark, ga klar beskjed da hun møtte partiledelsen og resten av landsstyret denne uka: Beslutningen om å elektrifisere Melkøya, sendte sjokkbølger inn i Sps valgkamp.

Heidi Anita Lindkvist Holmgren - Finnmark Sp.

KRITISK: Melkøya-saken kom som et sjokk på Finnmark Sp i valgkampen, forklarer fylkesvaraordfører Heidi Holmgren.

Foto: Hanne Wilhelms

– Vi følte oss dolket i ryggen av partiet sentralt, sier hun til NRK.

Holmgren etterlyser en mer åpen og ærlig kommunikasjon internt i partiet «når slaget er tapt og vi ikke får gjennomslag for Sps politikk».

– Det er viktig for Senterpartiet å være tydelig på både det man vinner og det man taper.

– Hadde ikke regjeringen forstått sprengkraften i denne saken?

– Det er jeg usikker på, men det kan virke som at det var sviktende kunnskap om hvor dypt dette egentlig stikker.

Senterpartiets leder, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, ønsket på landsstyremøtet ikke å kommentere Holmgrens utblåsning, men viste til tidligere uttalelser om saken.

Saxe Frøshaug

NETTVERK: Ordfører Saxe Frøshaug beholdt makten i Norges største jordbrukskommune, nemlig Indre Østfold.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Indre Østfold-ordfører Saxe Frøshaug er leder av partiets ordførernettverk.

Han ble gjenvalgt i sin kommune og er dermed én av tre på den eksklusive lista over Sp-ordførere i de 50 største kommunene. De andre er Alver-ordfører Sara Hamre Sekkingstad og Stjørdal-ordfører Eli Arnstad.

– De som har mistet posisjonene sine, er naturlig nok skuffet over det, sa Frøshaug da NRK besøkte ham hjemme på gården i Trøgstad for en snau måned siden.

– Det hjelper ikke at Sp-kommuner har vært godt styrt, når vi ser den massive nedgangen som Senterpartiet opplever nasjonalt.

Blant de 50 største kommunene hadde Sp etter 2019-valget seks ordførere, i Alver, Indre Østfold, Stjørdal, Eidsvoll, Gjøvik og Kongsberg. Nå er tallet tre, nemlig Alver, Indre Østfold og Stjørdal.

Usikkerhet

Vedum tror ikke valgnedturen for Senterpartiet skyldes én enkelt sak.

Jeg tror hovedgrunnen er den uroen mange har kjent rundt privatøkonomien, det som har vært krevende i de årene vi er inne i. Det skal vi klare å få snudd, sier han til NRK.

– Det er ingenting Sp, du eller partiledelsen har gjort feil?

– Selvfølgelig kan vi alltid gjøre ting bedre. Men hovedgrunnen er ikke enkeltutspill, da gjør du ting altfor enkelt.

_DSC8487

EVALUERING: Partileder Trygve Slagsvold Vedum talte denne uken på landsstyremøtet til Senterpartiet.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Dyrtiden tvang regjeringen til å ta tøffe grep, som å innføre en ny lakseskatt, påpeker Vedum.

– Ap har gjort et poeng ut av at Jonas Gahr Støres rolle skal evalueres når man skal se på valgresultatet. Vil du invitere dine partifellene til å evaluere din rolle?

– Alle vi som står på valg blir evaluert hele tiden. Heldigvis. Er det noen roller som blir evaluert, så er det det å være partileder. Nå skal jeg kjøre på inn mot 2025.

Les også Huitfeldt om avgangen: – Ueinig i grunn­gjevinga til Støre

Anniken Huitfeldt tilbake på Stortinget. Sit ved bordet mellom andre medlemmar i Næring skomiteen.

– Har Sp har fokusert for mye på løftene man ga før valget i 2021 og for lite på det som skjer i dag for å løse folks problemer?

– Jeg tror det er lurt å gjøre begge deler, sier Vedum, og viser til at regjeringen har oppfylt mange av Sps valgløfter.

– Og selvfølgelig må vi ta tak i det som er problemene. Når det kommer veldig mange ukrainere, må man løse de utfordringene og sørge for at de blir integrert.

– Du har høyere ambisjoner enn 8–10 prosent, sier du. Hvor høy ambisjoner har du egentlig for Sps oppslutning?

– Sånn er det alltid. Uansett hvilken måling dere spurte meg om og hvor høy den var, hadde jeg alltid ambisjoner om å bli litt større. Den dagen du ikke har ambisjoner om å bli større som partileder, så må du finne på noe annet.

Les også En æra er over i Trondheim

Ordførerskifte i Trondheim

– Tryggheten borte

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune skal lede Sp-evalueringen.

– Jeg tror den tryggheten vi hadde i de forrige valgene, kanskje var litt borte, sier Fasteraune til NRK.

Heller ikke han mener enkeltsaker kan forklare valgutfallet i høst.

– Det er litt spesielt. Og det er klart at folk er opptatt av lokale saker i veldig stor grad. Det har vi allerede funnet ut, sier han.

Les også Presset Vedum langer ut mot Frp: – Maktlojale

Søgne

– Det som berører økonomi og hverdagen til folk, er alltid noe vi må bore i og finne ut hva har betydd i forhold til hva de har stemt denne gangen.

Fasteraune sier også det er for enkelt å si at det bare er dyrtid og økonomi som forklarer velgerflukten.

– Sp-velgerne er veldig opptatt av de lokale sakene, mye mer enn man kanskje skulle tro, hvis man hadde sett for seg at det var disse sakene som skulle være helt dominerende.

e6oppland-sp1

EVALUERING: Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Nå skal lokale tillitsvalgte og representanter dybdeintervjues for å finne flere svar.

– Kommer du til å be om ærlige tilbakemeldinger om partiledelsen?

– Vi kommer til å ha en ærlig tilbakemelding. Vi stiller spørsmål i hvilke saker som er viktigst. Vi stiller spørsmål om hva tror du har påvirket valget mest. Og da får folk svaret det som de mener er relevant for dem, sier han.

– Her må folk få lov til å komme med akkurat det de mener om både partiledelsen og alt det andre som berører et valg.

– En det en Melkøya-effekt her?

– Det kan det være, og det kan være andre effekter. Jeg tror absolutt ikke det bare er en enkelt sak der heller, men jeg tror det mange er opptatt av i Finnmark, er hva vi skal få igjen fra storsamfunnet. Og det er jo egentlig det ofte rurale velgere er opptatt av, og vi ser det spesielt godt i Finnmark.

Hvem har ordføreren i de 50 største kommunene

1

Oslo

Høyre

2

Bergen

Høyre

3

Trondheim

Høyre

4

Stavanger

Høyre

5

Bærum

Høyre

6

Kristiansand

Høyre

7

Drammen

Høyre

8

Asker

Høyre

9

Lillestrøm

Høyre

10

Fredrikstad

Høyre

11

Sandnes

Høyre

12

Tromsø

Ap

13

Sandefjord

Høyre

14

Nordre Follo

Høyre

15

Sarpsborg

Høyre

16

Tønsberg

Høyre

17

Ålesund

Frp

18

Skien

Høyre

19

Bodø

Høyre

20

Moss

Høyre

21

Larvik

Høyre

22

Indre Østfold

Sp

23

Arendal

Ap

24

Lørenskog

Høyre

25

Karmøy

Høyre

26

Ullensaker

Frp

27

Øygarden

Høyre

28

Haugesund

Høyre

29

Porsgrunn

Ap

30

Ringsaker

Høyre

31

Molde

Høyre

32

Hamar

By- og bygdeliste

33

Halden

Høyre

34

Ringerike

Høyre

35

Gjøvik

Høyre

36

Askøy

Høyre

37

Alver

Sp

38

Lillehammer

Høyre

39

Kongsberg

Høyre

40

Horten

Ap

41

Sola

Høyre

42

Lier

Høyre

43

Færder

Høyre

44

Rana

Ap

45

Eidsvoll

Høyre

46

Bjørnafjorden

Frp

47

Holmestrand

Høyre

48

Harstad

Ap

49

Nittedal

Høyre

50

Stjørdal

Sp

AKTUELT NÅ