Hopp til innhold

Regjeringen hevder de ikke kan forby palmeolje

Regjeringen har fått en utredning som sier at ingen internasjonale handelsavtaler hindrer forbud mot palmeolje. Men i statsbudsjettet hevder regjeringen det motsatte, mener miljøbevegelsen.

File photo of a worker unloading palm fruit at a palm oil plantation in Peat Jaya, Jambi province on the Indonesian island of Sumatra

Arbeidere lesser av palmeoljefrukt i Peat Jaya, Jambiprovinsen på Sumatra i Indonesia.

Foto: Antara Foto / Reuters

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Det er bred politisk enighet om at produksjon av palmeolje verken er bra for klima eller natur. Norsk biodrivstoffpolitikk fører til økt etterspørsel, som igjen fører til at palmeoljeplantasjer tar over stadig større arealer med regnskog.

Regjeringen har sagt de ikke kan forby palmeolja på grunn av internasjonale handelsforpliktelser.

Da statsbudsjettet for 2019 kom, begynte miljøbevegelsen sporenstreks å tråle det for nyheter om palmeolja. Skuffelsen var stor da de fant konklusjonen fra en utredning regjeringen hadde bestilt fra advokatfirmaet Thommessen:

«Utredningen stadfester at det er tvil om et forbud (...) vil være lovlig etter EØS-avtalen og WTO-avtalene. Den stadfester også at vi må vente reaksjoner blant annet fra stater med økonomiske interesser i saken, og prosesser som reiser tvil om tiltaket er lovlig.»

Mener regjeringen gjengir konklusjonen feil

NRK har sjekket om konklusjonen i statsbudsjettet stemmer overens med rapporten fra Thommessen.

«Utredningens konklusjon er at et palmeoljeforbud vil kunne være lovlig etter EØS-avtalen, WTOs regelverk om offentlige anskaffelser og de relevante handelsavtalene til EFTA og investeringsavtalene til Norge, så lenge staten kan dokumentere med en tilstrekkelig tyngde at produksjon av biodrivstoff basert på palmeolje fører til større klimagassutslipp enn andre typer biodrivstoff.»

Videre sier rapporten at det er opp til politikerne å vekte egne miljøpolitiske mål mot eventuelle sanksjoner fra andre land.

– Greenpeace er skuffet over at regjeringen velger å gjengi rapportens konklusjoner feil og misvisende, sier leder Truls Gulowsen.

Også Aps miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide stiller seg sterkt undrende til hvordan regjeringen gjengir konklusjonen, og spekulerer på hva som kan være motivasjonen.

U.N. Special Advisor on Cyprus Espen Barth Eide looks on during his meeting with Greek Foreign Minister Nikos Kotzias at the Foreign Ministry in Athens

Espen Barth Eide, miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Foto: Costas Baltas / Reuters

– Det er vel litt flaut for Ola Elvestuen å innrømme at så mye av utslippsreduksjonen de har fått til kan tilskrives bruken av palmeolje. Det blir vanskelig å forby palmeolja når han da samtidig må innrømme at palmeolja fører til store utslipp fra andre land når regnskogen hugges, sier Eide.

Kan ikke dokumentere at palmeolje er dårlig

Regjeringen er uenig i at de gjengir konklusjonen fra Thommessens utredning feil.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn sier det er vanskelig å dokumentere høyere direkte utslipp ved produksjon av sertifisert palmeolje.

Han sier at indirekte utslipp, som følge av avskoging på grunn av økt etterspørsel etter ikke-sertifisert palmeolje, er mer reelt. Men at slike indirekte utslipp vanskelig kan begrunne et forbud mot norsk bærekraftsertifisert palmeolje, som ikke er hentet fra regnskogområder.

– Siden man kun kan dokumentere indirekte utslipp, er det ekstra vanskelig å gjennomføre et forbud.

Statssekretæren viser til Miljødirektoratet som sier at sertifisert palmeoljedrivstoff gir en netto positiv global klimaeffekt når det erstatter fossilt drivstoff.

– Et forbud gir for stor risiko for handelspolitisk konflikt. Jeg er heller ikke kjent med at noen andre land har innført et forbud. Derfor vil vi heller bruke alle de virkemidlene vi har, som er innenfor regelverket, til å fremme avansert biodrivstoff og fase ut palmeoljebasert biodrivstoff, sier Rotevatn.

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Regnskogfondet kaller svaret fra Rotevatn absurd.

– Alle vitenskapelige gjennomganger viser at selv bærekraftsertifisert palmeolje er verre for klimaet enn fossil diesel, og verre enn annet biodrivstoff, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Ranum viser til en rekke omfattende utredninger fra både EU og amerikanske myndigheter, som også er grunnlaget for at EU har bestemt seg for å fase ut palmeoljedrivstoff.

– Regjeringen gjemmer seg bak en sertifiseringsordning som ikke regner med det enorme presset som regnskogen utsettes for på grunn av den økte etterspørsel etter palmeolje som norsk biodrivstoffpolitikk fører til, er svaret fra Espen Barth Eide i Ap.

Mener Regnskogfondet serverer faktafeil

Daglig leder i Norsk Bioenergiforening, Martin S. Kristensen mener Regnskogfondet sprer omtrentlige og feil fakta.

Han sier det er feil at alle vitenskapelige gjennomganger viser at også bærekraftig palmeolje er verre enn fossile drivstoff.

– At mange tror på disse påstandene er et betydelig problem i en viktig debatt som handler om hvordan vi skal klare redusere utslippene, sier Kristensen.

Kristensen sier det ikke er vedtatt utfasing av palmeolje som råstoff i EU – de skal kun fase ut råstoffer med høy risiko for indirekte utslipp innen 2030. Det skal de gjøre med en sertifiseringsordning, helt uavhengig av om det er palmeolje eller ikke.

– Dessuten er det hittil i år omsatt mer avansert biodrivstoff enn i hele fjor. Så det viser at regjeringens politikk fungerer, konkluderer Kristensen.

Les også: – Politikerne styrer oss rett inn i palmeolja

Palmeoljeplantasjer i Indonesia

INDONESIA: Slik ser det ut når nye palmeoljeplantasjer anlegges der det en gang var regnskog. Palmeolje som selges til Norge skal være bærekraftssertifisert og dermed ikke direkte tilknyttet regnskogen, men den voldsomme økningen i etterspørselen bidrar til økt press på regnskogen. Dessuten har det vært bevist at det jukses med sertifiseringsordningen.

Foto: Anja Lillegraven

AKTUELT NÅ