Kranglet om palmeolje til 03.30 på natta – ekspertene rister på hodet

– Det er helt uakseptabelt at EU venter med å fase ut palmeolje til 2030, mener Regnskogfondet, som forventer at Norge reagerer raskere.

Borneo

PLANTASJER: Store deler av Borneos regnskog er hugget ned for å gjøre plass til plantasjer som produserer palmeolje.

Foto: Romeo Gacad / AFP

Flere EU-land kjempet uti de sene nattetimer for å hindre krise i handelsforbindelser med palmeoljeproduserende land som Malaysia og Indonesia.

Blant dem Storbritannia, som frykter at de ikke lenger vil få selge våpen til Malaysia dersom de slutter å kjøpe palmeolje, skriver The Independent.

Så opphetet ble debatten om fornybar energi i Europaparlamentet at den fortsatte selv etter at tolker og oversettere hadde tatt kvelden.

Først klokken 03.30 natt til torsdag ble de enige om fornybardirektivet, som blant annet innebærer en gradvis utfasing av palmeolje i drivstoff fram mot 2030.

Ett av parlamentets medlemmer, Sean Kelly, tvitret denne gledesscenen da lovgiverne endelig kunne feire at de var i mål:

Laster Twitter-innhold

Avtalen innebærer også at 32 prosent av energien i unionen skal være fornybar innen 2030.

Fornybardirektivet binder EU til å levere mer fornybart, mer energieffektivisering og kraftig redusert bruk av fossil energi.

Det er også relevante for Norge gjennom EØS-avtalen, og vil få store konsekvenser for norsk klimapolitikk.

Ikke hurtig nok

Nyheten om palmeoljeutfasingen fra EU møter ikke ubetinget applaus hos Regnskogfondet.

– Det er positivt at EU har forstått at palmeolje ikke har noe i drivstoff å gjøre, men helt uforståelig at de vil vente til 2030 med å fase det ut. Palmeoljeindustrien kan ødelegge mye regnskog på 12 år, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Nils Hermann Ranum, Regnskogfondet

REGNSKOGFONDET: Nils Hermann Ranum, leder kampanje- og policyavdelingen i Regnskogfondet mener utfasing av palmeolje i drivstoff innen 2030 er et altfor slapt mål.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Palmeolje i europeisk drivstoff skal være bærekraftsertifisert. Det vil si at den ikke er hentet fra regnskogområder.

Men flere klima- og miljøorganisasjoner mener at den økte etterspørselen bidrar til å øke presset på regnskogen, fordi andre produkter må hente palmeolje nettopp derfra.

–Bruken av palmeoljediesel i Norge i fjor førte til at 220 km² regnskog ble ødelagt. Det er halvparten av Oslo kommunes areal, sier Ranum.

Regnskogfondets beregninger viser at 45 000 km² regnskog og torvmyr, et areal på størrelse med Danmark, kan bli ødelagt på grunn av verdens biodrivstoffpolitikken fram til 2030.

Forventer bedre av Norge

Hvert enkelt land kan ha en raskere utfasing hvis de vil.

Regnskogfondet mener Norge umiddelbart må ta egne grep for å være raskere enn EU.

Palmeoljefabrikk i Kuala Lumpur

PALMEOLJEFRUKT: Regnskogfondet mener matvareindustrien må ty til palmeolje fra regnskogene når EU støvsuger markedet for bærekraftig og regnskogfri palmeolje.

Foto: Samsul Said / Reuters

– Vi kan ikke la norske biler fortsette å ødelegge regnskogen i 12 år til, sier Ranum.

Tall fra Miljødirektoratet viser at nesten halvparten av biodrivstoff omsatt i Norge i fjor stammer fra palmeolje. Det tilsvarer 317 millioner liter, og er en enorm økning fra 2016, da det ble brukt 165 millioner liter.

Heller ikke ZERO mener at Norge kan vente på EU.

– Vi skulle gjerne sett at dette gikk raskere i EU, men her kan og bør nasjonal politikk bidra til utfasing raskere, sier fagsjef Kåre Gunnar Fløystad.

Vil være raskere enn EU

Klimaminister Ola Elvestuen (V) er enig i at EU er for treige.

– Jeg mener Norge må få til en omlegging langt raskere. Vi har imidlertid ikke sett den endelige teksten, og vil se nærmere på direktivet når vi får det.

Elvestuen sier regjeringen vil utrede mulighetene for å øke kravet om avansert biodrivstoff.

Avansert biodrivstoff er drivstoff laget av avfall og regnes som mye mer klimavennlig enn drivstoff laget av råstoffer som kunne blitt til mat eller dyrefôr.

– Vi vil vurdere om avgiftssystemet kan innrettes mer målrettet. Vi følger også opp Stortingets anmodningsvedtak om å sikre at det ikke selges palmeoljediesel i Norge, og vi ønsker å gi forbrukerne informasjon om klima- og miljøeffekten av drivstoffet de bruker.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger