Regjeringen hevder de er i rute med utslippsmål

Regjeringen: – Klimagassutslippene vil være nede i 1990-nivå innen 2020.

Statfjord i Nordsjøen

STATFJORDFELTET I NORDSJØEN: Oljeindustrien bidrar til 28 % av utslippene i Norge.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Regjeringen venter at klimagassutslippene vil minke fram mot 2030. Og det er personbiltransporten som får hovedvekten av æren for det.

For tre år siden kom Miljødirektoratet med en anslag om at Norge ligger 8 millioner tonn CO2 unna målet for reduksjon i klimagassutslipp som ble fastsatt i Stortingets klimaforlik.

– Iløpet av disse årene har gapet sunket fra 8 millioner til 3 millioner tonn CO2. Tar vi med effektene av opptrappingen av biodrivstoff, anslår vi at vi ligger 2 millioner tonn unnå målet. Med denne utviklingen så vil utslippene i 2020 være omtrent tilbake på 1990-nivå, sa statsminister Erna Solberg da hun la fram regjeringens fremskrivinger av klimagassutslipp.

Detaljene ble kjent på en pressekonferanse i dag, der både statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og klimaminister Vidar Helgesen (H) var til stede, samt Venstre-leder Trine Skei Grande og KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Personbilene redder klimaforliket

– Politikken vår virker, er mantraet som går igjen, mens en tre statsråder og to samarbeidspartier entrer talerstolen.

Alle vektlegger de etter tur hvor teknologiopptimistisk regjeringen er – det er mulig å nå nå utslippsmålene med ny teknologi.

Regjeringen og samarbeidspartiene mener elbilsatsingen og endringene som er gjort i avgiftssystemet for biodrivstoff er grunnen for at utslippene fra transportsektoren minker såpass.

– Folk tar i bruk nullutslippsbiler i dag i større grad enn vi har våget å håpe på. Det viser at el-bilfordelene virker.

Regjeringen nevner også forbudet mot oljefyring i bygg og en markert nedgang i utslipp fra skipsfarten, på grunn av mer effektivt dristoff og ny teknologi.

Og til sist bidrar nedleggingen av gasskraftverket på Mongstad til at utslippene går ned.

Framskrivninger av norske utslipp kommer annethvert år og er tradisjonelt en del av nasjonalbudsjettet. Nå legges det fram i forbindelse med perspektivmeldingen som i sin helhet vil bli presentert i statsråd på fredag.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger