Hopp til innhold

PST vil tiltale samboeren til Wara for flere forhold

PST sender nå over sin innstilling til tiltale av samboeren til tidligere justisminister Wara, Laila Anita Bertheussen, på flere punkter. – Overrasker meg om dette ender med dom, svarer kvinnens forsvarer til NRK.

En hvit vegg med RASISIT skrevet med store, røde bokstaver på.

I forbindelse med hendelsen ved Wara-familiens hus den 6. desember 2018 ble det tagget på husveggen.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Spørsmålet om Laila Anita Bertheussen (54) skal tiltales skal nå avgjøres av påtalemyndigheten.

PST bekrefter at de har sendt over sin innstilling til påtaleavgjørelse i saken mot Bertheussen.

Innstillingen inneholder ifølge PST flere trusler, mot både tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og flere andre personer:

Laster Twitter-innhold

Bertheussen ble den 14. mars pågrepet og mistenkt for å selv ha tent på familiens bil. Fram til nå har hun bare vært siktet for dette ene forholdet.

Laila Bertheussen

Laila Anita Bertheussen (54) har vært siktet for hendelsen der familiebilen ble forsøkt påtent.

Foto: PRIVAT

Hun ble siktet for å ha foretatt seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det (straffelovens § 225 b).

Senere samme vår kom det frem at PST, som etterforsket truslene mot justisministeren, hadde utvidet omfanget av forhold som samboeren var mistenkt for. Hun ble ansett som mistenkt for alle hendelsene som var kjent å ha skjedd mot Wara, men hun var formelt ikke siktet for alle forholdene.

Skal avgjøres av Riksadvokaten

I dag sendte PST over sin innstilling for hvordan saken eventuelt skal føres for domstolene.

– I dag har det nasjonale statsadvokatembetet mottatt saken fra PST med forslag til avgjørelse av påtalespørsmålet. I de neste ukene vil vi gjennomgå saken og ta stilling til vårt syn på påtalespørsmålet. I denne saken er det Riksadvokaten som vil ta endelig stilling til påtalespørsmålet, sier statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet til NRK.

– Hva er det innstilt på?

– Jeg kan ikke kommentere hva forslaget til PST går ut på.

– Hva er årsaken til det?

– En innstilling er ikke offentlig og gjøres heller ikke kjent for siktede eller hennes forsvarer før man har tatt endelig stilling til påtalespørsmålet, sier statsadvokat Formo.

Statsadvokat Marit Formo i Sandefjord tingrett.

Statsadvokat Marit Formo

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Hun opplyser at statsadvokatembetet nå vil gjøre en gjennomgang av sakens dokumenter og beviser. Deretter vil det bli gjort en vurdering av hvilken påtaleavgjørelse det er grunnlag for i saken. Da kan saken henlegges, tiltalepunkter frafalles eller tiltalen kan utvides ytterligere.

– Er det en uvanlig sak?

– Det er en uvanlig sak ut fra den karakteren saken har, men vi vil behandle den som enhver annen straffesak, svarer statsadvokat Marit Formo.

Tor Mikkel Wara (Frp) valgte å trekke seg som justisminister kort tid etter at den utvidede mistanken ble kjent i slutten av mars i år.

Wara hadde selv spurt statsminister Erna Solberg om å få gå av. Frp-statsråden understreket at han måtte prioritere familien som hadde det tøft.

Forsvareren: – Overrasker meg om dette ender med dom

NRK har vært i kontakt med Laila Anita Bertheussens forsvarer John Christian Elden som sist snakket med sin klient i går.

– Vi er glad for at den er sendt over, men vi har enn så lenge bare hørt om det via media, sier Elden til NRK.

Elden har ennå ikke sett noen innstilling til tiltale mot Bertheussen for trusselhendelser ved familiens bolig. Han fastholder at hun mener hun er uskyldig, og tror ikke det blir noen dom mot henne.

– Det er så mange spor som peker mange ulike retninger i denne saken. Derfor vil det være overraskende om det blir noen tiltale, og i hvert fall om det skulle bli en dom, sier Elden.

John Christian Elden

John Christian Elden er forsvarer for Waras samboer.

Foto: Ola Hana / NRK

Forsvareren til Bertheussen understreker at han synes det er bra at saken skal vurderes av Riksadvokaten, og mener at det kan ende både men henleggelse og ordre om ny etterforskning av spor som peker mot andre enn hans klient.

– Flere medier melder at PST innstiller på tiltale for flere forhold – hva sier du til det?

– Jeg har hører at noen medier melder det. PST har ikke meldt det. Jeg trodde det var en sikkerhetstjeneste og ikke en usikkerhetstjeneste. Så hvis det er slike lekkasjer kan jeg vanskelig kommentere det, sier Elden.

Tor Mikkel Wara og Erna Solberg

Tor Mikkel Wara kunngjorde at han gikk av på en pressekonferanse sammen med statsminister Erna Solberg.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

En rekke trusselhendelser

I perioden fra høsten 2018 til mars 2019 skjedde det en rekke trusselhendelser mot justisminister Tor Mikkel Wara.

I pressen er det kjent minst fem slike trusler, men PST har opplyst at det skal være snakk om i alle fall åtte hendelser.

Mest omtalt er hendelsene rundt boligen til Wara.

Den 6. desember ble huset og bilen til familien som stod utenfor tagget ned med budskap om at Wara var «rasisit». Det var også tegn til at bilen var forsøkt tent på.

Bilen til Wara

En av hendelsene inkluderte noe som så ut som en slags lunte i familiens bil

Foto: Tipser

På nyåret, den 17. januar, kom det inn melding om brann i et søppelspann ved boligen. PST uttalte at de etterforsket hendelsen og så på om den hadde sammenheng med de tidligere hendelsene.

I februar ble det funnet et tøystykke på hengerfestet til justisministerens bil. Tøystykket skal ha vært festet til noen flasker med spor av brennbar væske.

Den siste episoden var 10. mars, da familiens bil ble satt i brann.

Den første av ei rekke trusselhendinga ved huset til Noregs daverande justisminister skjedde i desember 2018. Her er ei oppsummering av saka.

VIDEO: Den første av ei rekke trusselhendinga ved huset til Noregs daværende justisminister skjedde i desember 2018. Her er ei oppsummering av saka.

Strid etter Black Box-stykke

Fra 21.–30. november i fjor satte Black Box Teater i Oslo opp forestillingen «Ways of seeing», regissert av Pia Maria Roll. I stykket ble det vist videoopptak av husene til personer med tilknytning til Høyre, Frp, Nato og Resett.

Justisminister Tor Mikkel Wara hus var et av husene som ble filmet, og hans samboer har vært i en åpen strid med teaterregissøren og anmeldte teateret for å ha vist bildene av huset deres.

I bakkant av at stykket gikk på Black Box-teatret kom det også fram at andre som hadde fått husene sine filmet mente eksponeringen var en sikkerhetsutfordring.

Trusselhendelsene mot justisministeren ble derfor til en viss grad koblet til eksponeringen han og hans familie hadde fått i teaterstykket i mediene.

Anmeldelsen av Black Box og skaperne av stykket for å ha filmet familien Waras hus ble henlagt i mars. En klage fra Bertheussen vant heller ikke fram hos Riksadvokaten.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ