– Naturlig om Lysbakken trekker seg

Kritikken mot den hardt pressede Barne- og likestillingsministeren Audun Lysbakken (SV) øker. Samtlige opposisjonspartier på Stortinget åpner nå for at Audun Lysbakken bør gå av som statsråd.

Lysbakken

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken har havnet i politisk motvind etter avsløringene rundt støtten hans departement har gitt til Jenteforsvaret.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

Syversen

Gruppeleder for KrFs stortingsgruppe, Hans Olav Syversen.

Foto: Alley, Ned / Scanpix

– Sammenlignet med andre saker vil det være vel så naturlig at Lysbakken går av, som at han blir sittende. Det synes jeg er åpenbart, når man ser på tidligere statsrådsskifter, sier Hans Olav Syversen, gruppeleder for KrFs stortingsgruppe til NRK.

Hvis Lysbakken trekker seg, tror Syversen det kan få konsekvenser for hans kandidatur som SV-leder.

– At en påtroppende SV-leder går ut av regjeringen er nærmest utenkelig. Det betyr at han antakelig ikke kunne vært SV-leder. Dermed får det store ringvirkninger på en helt annen måte, sier Syversen, som mener situasjonen hadde vært annerledes dersom Lysbakken ikke lå an til å bli valgt til ny leder for partiet om to uker.

Syversen sammenligner selvforsvarssaken med avsløringene som førte til at Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) måtte trekke seg som barne- og likestillingsminister i 2008.

Tidligere har blant andre Høyres Per-Kristian Foss og Venstreleder Trine Skei Grande stilt spørsmål ved Lysbakkens troverdighet i kjølvannet av den kontroversielle tildelingen av penger til Jenteforsvaret.

Gransking vil ta uker

Det er ikke sikkert at pengegranskingen i BLD (Barne, likestillings – og inkluderingsdepartementet er ferdig før Lysbakken etter planen skal velges til ny leder i SV.

Lysbakken har beordret parallelle gjennomganger for å komme til bunns i saken om den omstridte bevilgningen til Jenteforsvaret.

For det første skal alle e-poster som er sendt inn og ut av departementet i forbindelse med saken, gjennomgås på nytt.

Dette vil ta flere dager, og Lysbakkens stab har innhentet eksperthjelp fra Departementenes servicesenter for å forsikre seg om at søkene som gjøres er gode nok, skriver NTB.

Samtidig er departementet i gang med å kontrollere alle tilskudd som i fjor ble utbetalt til ulike aktører og formål. Også her får Lysbakken kvalifisert hjelp – fra Direktoratet for økonomistyring.

Trine Skei Grande (V)

Venstreleder Trine Skei Grande.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX
Per-Kristian Foss

Per-Kristian Foss (Høyre).

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Omfattende arbeid

– Dette er et omfattende arbeid. Det vil ta noen uker før hele oversikten er klar, sier Lysbakken.

Det er med andre ord stor sannsynlighet for at selvforsvarssaken fortsatt henger over Lysbakken og krever solide doser av oppmerksomheten under landsmøtet på Lillestrøm 10. mars.

Landsmøtet skulle etter planen markere en ny start for SV, som ligger under sperregrensen på enkelte meningsmålinger. Men i stedet for enstemmig støtte og akklamasjon kan Audun Lysbakken bli møtt med kritiske spørsmål fra pressen og egne partifeller.

Pangstarten han håper på, er med andre ord høyst usikker.

Til tross for heftig kritikk fra opposisjonen, flere kommentatorer og spredte røster i eget parti, avviser Lysbakken blankt å trekke seg som statsråd. Å ofre statssekretærene Kirsti Bergstø og Henriette Westhrin er heller ikke aktuelt, fastslår han.

– Det er ikke noen som har gjort en for dårlig jobb eller skal skyldes på. Det er jeg som tar ansvaret for alt det vi gjør, og kvaliteten i de søkene vi gjorde var ikke god nok, sa Lysbakken til NRK lørdag.

– Personlige lommebok

Lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Frps Anders Anundsen, avviste overfor Klassekampen lørdag at Lysbakken-saken kan minne om økonomisk eller politisk korrupsjon, slik Transparency International har formulert det overfor NRK.

Men Anundsen er like fullt meget kritisk til statsrådens håndtering av saken, og sier seg spent på hva gjennomgangen av de ulike tilskuddene vil bringe av nytt.

– Mistanken om udetonerte bomber i departementets øvrige tilskuddsforvaltning er styrket, sier han.

Anundsen har tidligere sagt til NRK at SU-politikere har brukt Lysbakkens departement som sin personlige lommebok.

Anders Anundsen (Frp)

Anders Anundsen, leder for Stortingets kontroll – og konstitusjonskomité.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Skal avdekke om det er flere feil

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets gjennomgang skal til kontrollkomiteen så snart den er ferdig. Både enkelttilskudd og tilskuddsordninger skal ettergås.

Oversikten vil omfatte tilskudd som finansieres over BLDs budsjett, men som bestyres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Fylkesmennene.

Kartleggingen vil ta for seg tilskudd der mottakere enten eksplisitt nevnes i budsjettproposisjonen, enkelttilskudd ved søknad eller tilskudd til oppfølging av tiltak i handlingsplaner.

Stønader som forvaltes av Nav, som kontantstøtte, barnetrygd, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og engangsstønad ved fødsel til den enkelte stønadsmottaker, er ikke med i oversikten som skal oversendes Stortinget.

Hensikten med gjennomgangen er å forsikre seg om at tildelingene er gjennomført i samsvar med det statlige økonomiregelverket, noe som ikke var tilfellet med bevilgningen på 154.000 kroner til den SU-tilknyttede organisasjonen Jenteforsvaret.

SISTE NYTT

Siste meldinger