Politiets Fellesforbund skuffet over PODs våpensvar

80 prosent av deres medlemmer ønsker fast bevæpning av politiet, og nå vil Politiets fellesforbud (PF) fortsette å jobbe for dette til tross for Politidirektoratets (POD) høringssvar i dag.

Leder av Politiets Fellesforbund i Østfold, Unn Alma Skatvold

Nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, sier det var skuffende å høre Politidirektoratets høringssvar i dag.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

– Vi er naturlig nok skuffet over Politidirektoratets avgjørelse. Vi har et landsmøtevedtak fra 2012, der våre medlemmer slo fast at vi skal jobbe for generell bevæpning av politiet. Det ligger bak alt arbeidet vårt med dette, sier nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, til NRK.

Hun viser også til at Politihøgskolen nylig gjorde en undersøkelse blant sine medlemmer, der 80 prosent sier at de er for bevæpning.

– Om lag 80 prosent av politifolk er medlemmer hos oss, så jeg tror andelen politifolk som er for generell bevæpning ville ha vært enda høyere i dag enn i 2012.

Politidirektoratet konkluderte i sitt høringssvar til Justisdepartementet i dag at de ikke anbefaler generell bevæpning av norsk politi. Det opplyste politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse torsdag formiddag.

– Hva kan dere gjøre nå som POD sier de er mot bevæpning?

– Det er ikke PF som bestemmer om politiet i Norge skal bevæpnes, det er opp til politikerne. Vi har et landsmøtevedtak bak oss, og vi har kommet med vårt høringssvar i denne prosessen. Vi vil fortsette å jobbe for at politiet skal være bevæpnet, sier Skatvold.

Raja: – Forebygger ikke terror med våpen på hofta

Abid Raja i Venstre

Abid Raja var glad for å høre PODs høringssvar.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) er en av politikerne som ikke deler oppfatning med Politiets Fellesforbund, og er godt fornøyd med dagens uttalelser fra Humlegård.

– Jeg er veldig glad for at POD har kommet til en fornuftig slutning. Det er ikke noe behov for en generell bevæpning av norsk politi.

Han mener at man ikke forebygger krim eller terror med våpen på hofta.

– Forebygging av terror fungerer best med kontraterror. Det krever gjennomgående god etterretning både på hjemmebane og i utlandet, sier Raja.

Selv om generell bevæpning av politiet er uaktuelt for Venstre, diskuterer partiet gjerne forbedringer i dagens ordning, slik som punktbevæpning.

– Punktbevæpning vil det være mulig for venstre å diskutere i neste runde. Flyplasser som Gardermoen er unntakssted, sier Raja.

Høyre: – Politiets ønske veier tungt

Peter Christian Frølich

Peter Christian Frølich i Høyre tror man ender opp på med et regelverk som gir større tilgang på våpen for politiet.

Foto: Hordaland Høyre

Stortingsrepresentant Peter C. Frølich (H) tror man til tross for PODs høringssvar uansett vil lande på et regelverk som gir større tilgang på våpen enn i dag.

– Felles for alle høringsuttalelsene er større fleksibilitet. Noen vil ha punktbevæpning, andre vil ha områdebevæpning, noen vil ha generell, sier han.

– Ytterst få sier at et ubevæpnet politi slik vi har i dag er tilfredsstillende. Vi ønsker mer fleksibelt og utvidelse.

Han sier at ønsket blant politifolk til om mer bevæpning veier tungt når de skal vurdere bevæpningsspørsmålet.

– Det skal ikke være avgjørende hva politiet mener – de kan tross alt ikke få alle maktmidlene de peker på. Men det har vært en interessant holdningsendring i politiet. Det er nå mer naturlig med våpen både for publikum og politiet, sier Førlich.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger